Duruşmanın Bekletilmesi Dilekçesi

Duruşmanın Bekletilmesi Dilekçesi bir dava duruşmasınına önemli bir sebep ile katılamama durumu ortaya çıktığı zaman mazeret sunmak ve bekletilme talebi iletmek için kullanılmakta olan bir dilekçedir. Resmi bir hazır formu yoktur fakat duruşmaya katılma imkanı bulunmadığını izah eden ve duruşmanın belirli bir saate ertelenmesini talep eden bir dilekçe olarak kaleme alınması yeterlidir.

Duruşmanın Bekletilmesi Dilekçesi ne zaman verilir ?

Belirli bir davanın duruşma gün ve saatinde duruşma salonunda gerçek ve geçerli bir mazeret ile bulunulamaması sözkonusu olduğunda ve aynı gün daha sonraki saatlerde katılma imkanı öngörüldüğünde, Mahkeme başkanlığınca duruşmanın müsait zamana ertelenmesi ile katılınma durumu var ise duruşmanın bekletilmesi dilekçesi sunulması makuldür.

Yani örneğin sabah 9:15 de olan duruşmaya geçerli bir mazereti ile katılamayacak davacının saat 13:00 sonrası katılma ihtimali bulunuyorsa dilekçe sunarak duruşmanın ilgili saate kadar bekletilmesini talep etme hakkı vardır.

Duruşmanın bekletilmesi için gerçerli mazeretler nelerdir ?

Devlet hastanelerinde ertelenme ihtimali olmayan sağlık kontrolleri ve tıbbi müdahaleler, resmi raporlu rahatsızlıklar , başka dava duruşmaları ile çakışıyor olması , herhangi bir kamu görevi sebebi ile katılamama gibi durumlar Mahkeme Hakimliğince makul bulunmaktadır.

duruşmanın bekletilmesi dilekçesi
duruşmanın bekletilmesi dilekçesi

Duruşmanın bekletilmesi için gerçerli olmayan mazeretler nelerdir ?

Her çeşit keyfi gerekçe veya ivedi bulunmayan ertelenebilecek husus mazeret olarak kabul edilmemektedir.

Tüm Duruşmanın Bekletilme Talebi Sunan Dilekçeler kabul edilirmi ?

Mevzuatta bu tip dilekçelerin kabulü yada reddi ile ilgili belirli yönetmelik veya kanun yoktur. Mahkeme Hakimliği öncelikle mazeretin gerçekçilik payına ve tarafın davadaki konumuna , davanın konusuna göre değerlendirme yapmaktadır.

Her gerekçe makul bulunmayacağı gibi her dilekçenin de kabul edileceği gibi bir şart yoktur.

Mahkeme Hakimliği ilgili duruşma yapılmadığı zaman diğer duruşmaları erkene alma şansına sahip değildir, duruşma gün ve saatleri aylar öncesinden belirlenir ve taraflara tebliğ edilir, aynı mahkemede görülecek diğer duruşmaların kaydırılma şansı olmadığı için İlgili gün görülecek davalar arasındaki seyire göre bekletilme imkanı varsa yardımcı olunması muhtemeldir.

Belirli duruşmalar hızlı görüleceği veya tarafların hazır bulunmayacağı , evrak eksiklikleri vb gerekçeler ile tahmin edilen süreden hızlı görülebilmesi genellikle bekletilmeye imkan tanıyabilmektedir.

Duruşma Bekletme Talebi Dilekçesi ne zaman sunulmalıdır ?

Bu tür dilekçeler için belirli bir mevzuat yoktur fakat her dilekçenin Mahkeme Kaleminde işlem görmesi taranması ve UYAPa erişilebilir olması belirli bir iş yükü ve zaman gerektirmektedir.

Çok acil ise mazeret oluştuğu günü takip eden gün veya tercihen bekletilme ihtiyacı ortaya çıktığı günlerde duruşmanın bekletilmesi dilekçesinin sunulması makul bir davranıştır. Genel akış içerisinde duruşmaya en çok iki hafta kala sunulması gerçekçi bir süredir.

Duruşma günü veya bir gün önce sunulması problemlere yol açabilmektedir.

Duruşmanın Bekletilmesi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Davanın görüleceği Mahkeme Başkanlığı makamına dilekçe konusu olarak duruşmanın bekletilmesi istemimin sunulmasından ibarettir gibi bir talebi açıklar dilekçe konusu belirterek dilekçe düzenlenmelidir.

Davadaki tarafınızı ve kişisel bilgilerinizi de başlıklandırarak belirttiğiniz dilekçenin açıklama kısmında bir iki paragrafı geçmeyecek şekilde mazeretinizi bildirmeniz ve istem kısmında da davanın belirli bir saate kadar bekletilmesi isteminizi sunmanız yeterli olacaktır.

Mahkeme kaleminden hakimliğin sözlü yorumunu duymanız faydalı olacaktır, makul gerekçeler için Mahkeme Hakimleri makul şekilde yardımcı olmaya gayret edecektir.

Duruşmanın Bekletilmesi Dilekçesi
		Türkiye Cumhuriyeti ................... Mahkemesi Hakimliğine

DOSYA NO : DAVA DOSYA NUMARASINI BELİRTİNİZ.

DAVACI : 	İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİNİZİ BELİRTİNİZ.

DİLEKÇE KONUSU : Duruşmanın bekletilmesi istemimin sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR : 

	Mahkemenizde görülmekte olan .......................... Esas numaralı davamızın ...................... Günü .................. Saatinde görülecek duruşmasına .......................................................................... 
............................................................................................... sebebi ile vaktinde yetişme imkanım bulunmamaktadır.

	Mazeretimin gerçekliğini gösterir belgeyi duruşma günü Sayın Mahkemenize sunma imkanım bulunmaktadır.


SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçe ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir olunacak sebepler ile ;

	Duruşmanın mümkün ise aynı gün saat 14:00 sonrası bir saatte görülmesini , mümkün değil ise ileri bir tarihe ertelenmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi Genel Birimlere İletişim Sayfası : https://www.adalet.gov.tr/Birimler/ACM

Scroll to Top