Plankote Dilekçe Örneği

Plankote Nedir?

Plankote, bir projenin yapılması ve uygulanması sırasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmelerle aynı olmakla birlikte hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir.

Plankote Ölçümü Nasıl Yapılır?

Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

1. Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan plankote: Bu yöntemde 3-5m de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir.

2. Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 m’de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak suretiyle her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Plankote, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç, ürün olarak meydana gelen kotlu/ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşmaktadır. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle; arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.

Plankote Nasıl Alınır? Plankoteyi Kim Hazırlar?

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta alımın yapıldığı il, ilçe, mahalle, pafta no, ada no, parsel no, maliki ve zemin durumunun yer aldığı haneler mevcuttur. Plankote, imar durumu almak için belediyeye verilir. Plankotenin alınacağı yer ise harita mühendisliği bürolarıdır.

Plankote Evrakını Onaylatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Harita mühendisliği bürosundan edindiğiniz plankote evrakının onaylanması için taşınmazınızın ve kişisel bilgilerinizin yer aldığı bir dilekçe yazmalısınız. Ayrıca, belediyeden belediyeye farklılık gösterebilse de yazacağınız dilekçenin ekler bölümünde sunmanız gereken belgeler şunlardır:

 • Tapu sureti
 • İmar durumu belgesi sureti
 • Parsel aplikasyon krokisi sureti
 • Yapı kullanma izin belgesi sureti
 • Plankote belgesi (2 adet)
 • Harç makbuzu

Ek belgeleriyle hazırlamış olduğunuz plankote dilekçesini, taşınmazın bağlı olduğu belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim ediniz.

Plankote Onaylatma Başvurusu Dilekçe Örneği

          .............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


   ........ ili, ........ ilçesi, ........ Mahallesi, ...... ada, ...... parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan plankote evrakının kontrolünün yapılarak onaylanması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.


                                 Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza
	
Adres	   :
T.C. Kimlik No:
Telefon No  :

Ekler:
1. Tapu Sureti
2. İmar Durumu Belgesi Sureti
3. Parsel Aplikasyon Krokisi Sureti
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi Sureti
5. Plankote Evrakı (2 Adet)
6. Harç Makbuzu
Scroll to Top