Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‎ Dilekçe Örneği

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‎ Dilekçe Örneği yapacağınız yazılı başvurular için size kolaylık sağlayacak örnek bir dilekçedir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‎ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini göstermekte olan bir Kamu kurumudur bu sebeple yazılacak tüm dilekçelerin Türkçe olarak resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması ve şahsen kuruma sunulması zorunludur.

Yazımızın devamında dilekçenin nasıl yazılacağı vesunulacağı , kurum adres iletişim bilgileri , metin word ve pdf olarka örnek dilekçe yazı ve indirilebilir dosyalar halinde sunulmuştur.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‎ Görev ve Faaliyetleri

ÇHGM Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri , Refakatsiz çocuklara yönelik çalışmalar , çocuk destek progrmaları , Anka çocuk destek programı , Çocuk hakları konularında faaliyet göstermektedir.

Geçmişi 1908 yılında faaliyete başlayan Himaye-i Etfal Cemiyeti yani Çocukları Esirgeme Cemiyeti Derneği Topluluğu na dayanmaktadır, Osmanlı Vakıfçılık Dernekçilik kültüründen gelmekte olan Sivil Toplum Dayanışmasının en güzel örneklerinden biridir.

Genç Cumhuriyetin hızlı adımları ile şehit gazi çocuklarının korunması ve esirgenmesi , Anne sütü desteği alamayan çocuklar için yardım faaliyetleri , Doğum Evleri , Öğrenci Aşevleri Talebe Sofraları gibi çalışmalar yapıldı. Kimsesiz veya korunmaya muhtaç çocukların Devlet şefkati ile korunmasını sağlayacak düzenlemeler ve koruyucu aile kavramının temelleri 1925 yılında atıldı , 1927 yılında yine Cumhuriyetimizin tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Çocuk bayramı ilk kez tanındı. 1934 1937 Yılında Çocuk Esirgeme Kurumu ünvanını aldı ve Kamu Yararına Çalışan Dernek olarak kabul edildi. Son mevzuata göre 2021 yılında yapılan düzenleme ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyetini sürdürmektedir.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‎ Adres ve İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük Adresi : Eskişehir Yolu D200 Karayolu Söğütözü MAh 2177. Sokak No 10 A Kat 10-14 06510 ÇANKAYA / ANKARA

Santral Telefonu : +90 312 705 50 00

İletişim Telefon Listesi : https://www.aile.gov.tr/chgm/iletisim/

Web Sitesi : https://www.aile.gov.tr/chgm/

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‎ne Dilekçe Nasıl Yazılır?

ÇHGM bir kamu kurumudur , bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması , Türkçe olarak yazılması , ıslak imzalı olarak şahsen kuruma sunulması gerekmektedir.

Genel tüm resmi dilekçeler gibi yazıma kurumun tam ünvanı ile başlanır ve “Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” hitabı yeterli ve makul bir hitap makamıdır. Daha sonra dilekçe konusu bilgisi sunulması tavsiye edilmektedir ve bu bilgi dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu belirtir bir cümlelik bir özet olarak düşünülmelidir.

Sonraki kısım serbest metin kısmıdır ve burada önce konu tanımlanır , detayları ve gerekli bilgiler sunulur ve son paragrafta ise istemin kaleme alınması gerekmektedir.

Müracatların şahsen sunulması gerekmektedir , 18 yaşından küçükler için velileri , vasi yada kanuni temsilci ataması yapılan kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilir, bunun dışındaki kişiler için temsil yetkisini gösterir belge yada vekaletname sunulması zorunludur.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‎ Dilekçe Örneği

Aşağıda belirli bir adreste yaşadığı belirtilen ve ekonomik güçlük içerisinde olan bir Aileye kamu yardımı yapılması için kuruma talep sunan bir dilekçe örneği bulunmaktadır. Sizde ihtiyacınıza göre bu örnek dilekçe benzeri bir dilekçe düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz.
		TÜRKİYE CUMHURİYETİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
		ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


	DİLEKÇE KONUSU : Yardım ihtiyacı bulunan çocuk ve ailesi hakkında yardım istemimin sunulmasından ibarettir.
	............................ İli ...................... İlçesi ....................... Mahallesi .......................... Caddesi ................... Sokağı .................. Numaralı ...................... Apartmanı .................. Kat ................. İçkapı no adresinde mukim ismini veya soyismini bilmediğim , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu düşündüğüm ve Türkçe konuşan aile ile aynı sokakta yaşamaktayım.

	Aile Anne , Baba ve dört evlatlarından oluşan bir çekirdek ailedir ve çocukları okul çağında olmalarına rağmen okula düzenli gitmedikleri , kıyafetlerinin ve ayakkabılarının yetersiz olduğu , yaşları reşit olmamasına karşın çocukların yarı yada tam zamanlı olarak ağır işlerde çalıştırıldıkları üzüntü ile gözlemlenmektedir. Tarafımca babanın ailesini geçindirecek gelire sahip düzenli bir iş sahibi olmadığı düşünülmektedir.

	Konu mahalle muhtarı ve kolluk güçlerine de iletilmiş olup gerekli Kamu yardımlarının ulaştırılması konusunda kurumuza yazılı müracat edilmesinin yerinde olacağı kanaatini taşımaktayım.

	Kurumunuz veya konu ile görevli kamu kurumu tarafından Aile ve dört güzel evladımızın mevzuata uygun Kamu yardımlarına ulaşabilmeleri konusunda desteklenmesi ve çocukların zorunlu eğitimini alması için gerekli yardımın da temin edilmesi, Kimliğimin hiçbir suret ile aile yada başka kamu yada özel kurum ile hiçbir suret ile paylaşılmaması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim :
Telefon Numarası : 
Resmi İkamet Adresi  :
Eposta Adresi : 							Tarih : 			
							İsim Soyisim :
							İmza :

Scroll to Top