Cenaze Yardımı (Ödeneği) Dilekçe Örneği

Cenaze Yardımı Nedir? Cenaze Yardımı Ne İşe Yarar? Cenaze Yardımından Nasıl Yararlanılır?

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak SGK Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Yıllara Göre Cenaze Yardımı (Ödeneği) Tutarları

2018 cenaze yardımı (ödeneği) tutarı 595 TL,

2019 cenaze yardımı (ödeneği) tutarı 716 TL,

2020 cenaze yardımı (ödeneği) tutarı 801 TL,

2021 cenaze yardımı (ödeneği) tutarı ise henüz açıklanmadı.

Cenaze Ödeneği (Yardımı) Kime Yapılır?

Cenaze ödeneği (yardımı); sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze Yardımından Nasıl Yararlanırım?

Cenaze yardımından / cenaze ödeneğinden, aşağıda yer alan dilekçe örneğini kendi bilgilerinize uygun bir şekilde ister kendi el yazınız ile ister word veya pdf olarak indirip dolduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun il müdürlüğüne teslim ediniz.

Cenaze Yardımı (Ödeneği) Dilekçe Örneği:

           SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
         ........... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
          .......... Sosyal Güvenlik Merkezine
 
   
   ......... sigorta sicil numaralı (TC. Kimlik No) olarak çalışmakta/ ......... tahsis numarası (TC Kimlik No) ile Kurumunuzdan gelir/aylık almakta iken .../.../20... tarihinde vefat eden .........’den dolayı tarafıma cenaze ödeneği ödenmesini arz ederim.

                                  

                                  Tarih
                                Ad Soyad
                       Ölen Sigortalıya Yakınlığı
                                  İmza
Adres 
Cep Tel
Scroll to Top