Ağaç Nakil (Transplantasyon) Dilekçe Örneği

Ağaç Nakil Nedir? Transplantasyon Nedir? Ağaç Taşıma Nedir?

Ağaç nakil diğer adıyla transplantasyon; bitkilerin olgun yaşlarında kazanmış oldukları ölçü ve biçimleri ile bulunduğu yerden uygun bir şekilde alınıp yeni yerlerine nakledilmeleri anlamında kullanılır.

Ağaç Nakil (Transplantasyon) İşlemi Nasıl Yapılır?

Ağaç nakil (transplantasyon) işlemi; belirli basamaklar doğrultusunda ve bazı temel kurallar dikkate alınarak, gerekli teknik koşullar çerçevesinde yapılan bir işlemdir. Ağaç transplantasyonu çalışmaları da diğer bütün peyzaj uygulamalarında olduğu gibi her aşamasında kontrollü bir gözetim ve çok titiz uygulama prensipleri gerektirmektedir.

Bugüne kadar değişik yöntemlerle özellikle ağaç gibi büyük bitkilerin belirli nedenlerle başka yere taşınması gerçekleştirilmiştir. Bu ağaçlar; kökleri tamamen açıkta bırakan balonlar içinde, ağzı bağlı çuvalla, tel bir kafese sarılarak kuşakla sarılı ya da mandallı aletlerle taşınmaktadır.

Ağaç Nakil (Transplantasyon) İşleminden Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Taşımadan önceki üç yıl boyunca kök budaması yapılması, geniş bir kök çemberi kazılması ve bitkinin taşınacağı bölgenin bakımı vs. yapılarak tamamen hazır hale getirilmesi oldukça önemlidir. Tüm bunlar ağacın yeni yerine bir an önce uyum sağlamasını ve sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlar.

Hangi Bitkilere Transplantasyon İşlemi Yapılabilmektedir?

Transplantasyon işleme neredeyse her çeşit bitki için uygulanabilmektedir. Ancak her bitki türünün transplantasyona gösterdiği hassasiyet farklıdır. Bu durumda bitki seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler, bitkinin türü ve yaşı olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle genç bitkiler için yapılan transplantasyon işlemi yaşlılara kıyasla daha başarılı sonuçlar vermektedir.

Yaprağını Döken veya Dökmeyen Bitkiler İçin En Uygun Transplantasyon Dönemi

Yaprağını döken bitkiler için; Yaprakların renkleri değişmeye ve dökülmeye başlamadan ve toprak donmadan önce, erken kış veya ilkbahar aylarında büyüme başlamadan önce yapılacak transplantasyon, yaprağını döken ağaçlar için daha uygundur.

Yaprağını dökmeyen ağaçlardan iğne yapraklı ağaçlar için en uygun dönem genellikle erken sonbahar veya geç ilkbahar aylarıdır. Yaprağını dökmeyen geniş yapraklı herdem yeşillerin transplantasyonu için uygun zaman ise genelde ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.

Not: ”Ağaç Bakımı Kesme Budama Dilekçe Örneği” başlıklı yazımıza ve dilekçe örneğine de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ağaç Nakil Dilekçe Örneği:

          ............... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
            Park ve Bahçeler Müdürlüğüne


    ............. Mahallesi, ............ Sokak/Cadde, ...... no’lu kapı, ...... pafta, ...... Parsel sayılı yere ait ağaç revizyonuna göre işaretli (............) numaralı ağaçların taşınması hususunda,
	
	Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                 Tarih
                                Ad SOYAD
                                  İmza
Mahalle   :
Cadde/Sokak :
Bina adı  :
Bina no   :
Telefon no :

EKLER:
1) Tapu belgesi
2) 1/200 ölçekli vaziyet planı
3) Ağaç revizyon planı veya röleve planı
4) Kat maliklerinin vekaletnamesi
5) Kot kesit planı
Scroll to Top