Boston Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği

Boston Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği Boston Başkonsolosluğuna yazılı müracatlarda kullanılabilecek bir dilekçe örneğidir. Başkonsolosluklar Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi temsilcilikleridir. Türk Vatandaşlarının resmi işlemlerinin büyük kısmı konsolosluklar üzerinden de yapılabilmektedir. Ayrıca yabancı ülke vatandaşlarının ve kurumlarının ilgili ülkede yer alan Türkiye Cumhuriyeti Resmi temsilcilikleri görevi üstlenmektedir.

Bulunulan ülke ile siyasi ticari ilişkilere ve orada yaşamakta olan Türk Vatandaşı nüfusuna göre çok çeşitli ek birimler ile ülkemizi temsil etmekte olan konsolosluk ve büyükelçilikler resmi devlet kurumu statüsündedir bu sebeple yazılacak dilekçelerin de resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Yazımızda Boston Başkonsolosluğu adres ve iletişim bilgileri, konsolosluk tarafından sunulan hizmetler ve konsolosluğa yazılı müracatta kullanılabilecek bir dilekçe örneği paylaşacağız, yazımızın ilerleyen bölümünde ilgili dilekçe metin olacay ve ayrıca word ve pdf dosya türlerinde de yer alacaktır.

Boston Başkonsolosluğu Adres ve İletişim Bilgileri

Boston Başkonsolosluğu Adresi : 31 Saint James Avenue,Suite #840, Boston, MA 02116

Telefonu : +1 857 250 47 00

Acil Durum Telefonu : +1 857 207 9284

Esposta Adresi : consulate.boston@mfa.gov.tr

Görev Bölgesi : MASSACHUSETTS, MAİNE, NEW HAMPSHIRE, RHODE ISLAND, VERMONT, CONNECTICUT

Websitesi : http://boston.bk.mfa.gov.tr/

Konsolosluklarda yapılabilen işlemler

Boston Başkonsolosluğuna şahsen müracat yaparak doğum işlemleri , Evlilik işlemleri , Uluslararası evlilik kayıt örneği , Askerlik , Bedelli Askerlik , Askerlik Muafiyeti başvuruları , Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu , Çok vatandaşlık başvurusu , izinle Türk vatandaşlığından çıkış , Mavikart işlemleri , Adli Sicil Belgesi , Tebligat , Kimlik Kartı , Nüfus Kayıt Örneği , Adres Beyanı , Yabancı makamlarca verilen boşanma kararının tescili , Pasaport Başvurusu , Geçici Pasaport Başvurusu , Vekaletname , İmza Mühür Tasdiki , Suret biçiminde belge düzenleme , Sözleşme düzenleme , Cenazenin Türkiyeye nakil işlemi , Ölüm tescili , Ölüm kayıt örneği belgesi , Tereke başvurusu , Edevlet şifresi talebi , Yeni Sürücü Belgesi Talebi.

Boston Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği
Boston Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği

Konsolosluk işlemleri nasıl yapılmaktadır

Boston Başkonsolosluğunda yukarıdaki işlemleri ve diğer konsolosluk işlemlerini yapabilmeniz için randevu almanız gerekmektedir.

Konsolosluk Web Sitesi : https://www.konsolosluk.gov.tr/

Burada ülke olarak A.B.D Amerika Birleşik Devletleri seçtiktens sonra temsilcilik olarak Boston Başkonsolosluğunu seçerek ekranda görünen başlıklardan doğum , evlilik , askerlik , vatantdaşlık , Adli konular , Nüfus , Pasaport , noterlik , ölüm gibi başlıklardan ilerleyerek başvuru maksadınızı seçtikten sonra gerekli bilgileri sağlayarak dolduracağınız form ile randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Konsolosluklarda tüm işlemler şahsen yapılmaktadır, Şahsen gidilemeyen durumlarda Türk makamlarınca yani noterlikler veya konsolosluklar tarafından düzenlenmiş geçerli vekaletname bulunmalı ve vekaletname aslı sunulmalıdır, vekil kişi şahsen müracat etmelidir. Yetişkin olmayan kişiler için velileri veya vasileri şahsen başvurmalıdır. Tüm işlemler konsolosluk adresinde , mesai saatlerinde ve şahsen yapılmaktadır. Telefon faks eposta ile hiçbir işlem yapılmamaktadır. Genellikle randevusuz işlem yapılmamaktadır, randevu alarak gitmeniz tavsiye edilmektedir.

Konsolosluklar resmi kurumlardır , haftasonu ve resmi tatillerde çalışma yapmamaktadır.

Hangi Belgeler Talep Edilmektedir

Belge talebi olarak yapılacak işlemin Türkiye sınırları içerisinde yapıldığında gerekli olan ve olabilecek belgeler olarak düşünmeniz yerinde olur. Her başvuruda farklı belgeler gerekebildiği için başvuru randevusu alırken belirtilen belgelere özen gösteriniz ve yanınızda bulundurunuz.

Genel olarak sorun yaşamamak adına Kimlik Kartı , Pasaport , Evlilik Cüzdanı , Biyometrik fotoğraf , İkamet Gösterir Belge ve İş durumunuzu gösterir belgeyi yanınızda bulundurarak gitmeniz yerinde olur.

Örneğin bir evlilik tescili için gidiyorsanız ilgili ülke evlilik cüzdanı ve varsa formul b belgesi varsa yanınıza almanız, Bir doğum için kimlik belgesi gerekiyorsa doğum belgesi ve varsa formul a belgesi yanınıza almanız, bir ölüm tescili için gidiyorsanız ölüm belgesi ve varsa formul c belgesi almanız, kimlik yenileme ise eski kimliğinizi götürmeniz, pasaport yenileme ise pasaportunuzu kesinlikle götürmeniz, başvuru yaptığnız işlem bir şirket ile ilgili ise şirketin evraklarını ve kaşesini götürmeniz gibi gerekli olabilecek tüm belgeleri yanınızda götürmenizin faydalı olacağını unutmayınız.

Konsolosluk Dilekçeleri Nasıl Yazılmaktadır ?

Tüm yurtdışı temsilcilikler resmi kurumlardır ve tüm resmi kurumlar ile yazışmalar Resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde Türkçe yapılmalıdır ve Türk Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Hitap makamı ilgili temsilcilik makamına olmalıdır örneğin “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Boston Başkonsolosluğuna” doğru bir hitap cümlesidir.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir, dilekçe konusu dilekçe ile sunacağınız isteminizi bir cümle ile ifade etmeniz anlamına gelmektedir, örneğin pasaport yenileme talebiniz var ise “Yeni Umuma Mahsus Pasaport Belgesi istemimin sunulmasından ibarettir.” yeterli bir dilekçe konusudur.

Daha sonraki kısım dilekçenin metin kısmıdır, burada isteminiz ile ilgili açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgileri ve isteminizi paragraflar halinde yazmanız gerekmektedir. Açıklamalar ve gerekli bilgileri ilk paragraflarda yazarken isteminizi son paragrafta sunmanız gerekmektedir.

Boston Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği

Aşağıda sunmuş olduğumuz Boston Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği iki ayrı dilekçe olarak düzenlenmiştir. Birinci dilekçe konsolosluğa müracat ederek kullanım süresi dolan pasaportunu yenilemek için yeni bir pasaport başvurusu yapma istemini sunan bir kişi hayal edilerek düzenlenmiş bir dilekçedir.

Sizde kendi başvurunuzu ne şekilde yazacağınız için örnek olarak bu dilekçeyi kullanabilirsiniz, yukarıda izah ettiğimiz biçimde hitap makamı , dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları , dilekçe bilgileri ve isteminizi düzenledikten sonra ıslak imzalı olarak hazırlayarak şahsen başvurunuz esnasında konsolosluk yetkililerine sunabilirsiniz.

Gerekli ek belgelerin olacağını ve yanınızda götürmeniz gerekeceğini unutmayınız, yukarıda belirtilen web sitesinden randevu almanız gerektiğini unutmayınız.

İkinci dilekçe ise boş bir şablon dilekçe olarak sunulmuştur boşlukları ve işaretli büyük harf ile yazılmış yerleri ilgili ifadeye göre düzenlemeyi unutmayınız.
		Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
		Boston Başkonsolosluğuna

	Dilekçe Konusu : Yeni Umuma Mahsus Pasaport istemimin sunulmasından ibarettir.


	Şahsıma düzenlenmiş olan umuma mahsus pasaport belgemin kullanım süresi ............... tarihinde dolacağı ve hizmet bölgenizde ikamet ediyor olduğumdan kurumunuza yazılı müracat ederek yeni bir Umuma Mahsus  Pasaport başvurusu yapma zaturetim hasıl olmuştur.

	Kişisel Bilgilerim , İkamet Bilgilerim , Pasaport Bilgilerim aşağıda ve gerekli belgeler dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Şahsıma mahsus yeni bir Umuma Mahsus Pasaport Belgesi düzenlenmesi ve tarafıma teslimi , eski pasaport kurumunuzda kalacağından geçici pasaport belgesi düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No :
Pasaport No : 
İsim Soyisim : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
Nüfusa Kayıtlı Olunan İl İlçe : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Türkiye İkamet Adresi : 
Telefon : 
ABD İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza : 


Ekler :

Umuma Mahsus Pasaport Aslı
Umuma Mahsus Pasaport Fotokopisi 
ABD İkamet Gösterir Belge 
ABD Oturma İzini
ABD Çalışma İzini
Biyometrik Fotoğraf 		Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
		.....................................Başkonsolosluğuna

	Dilekçe Konusu : ------ DİLEKÇE KONUSUNU YAZINIZ ------


	------ DİLEKÇE AÇIKLAMALARINIZI YAZINIZ ------


	

	------ DİLEKÇE SUNMANIZ GEREKLİ BİLGİLERİ  YAZINIZ ------
	


	------ DİLEKÇE İSTEMİNİZİ SAYGILI İFADELER İLE SUNUNUZ  ------
----- AŞAĞIDAKİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ DÜZENLEYİNİZ-----	
Tc Kimlik No :
Pasaport No : 
İsim Soyisim : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
Nüfusa Kayıtlı Olunan İl İlçe : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Türkiye İkamet Adresi : 
Telefon : 
............... İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza : 


Ekler :

----- EKLİ BELGELERİ LİSTELEYİNİZ-----

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yurtdışı Teşkilatı Birimlerinin Listesi : https://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Web Sitesi : https://www.mfa.gov.tr/

Scroll to Top