Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dilekçe Örneği AFAD’a yapılacak yazılı başvurularda sunulacak örnek dilekçe olarak değerlendirilmelidir. AFAD Afet ve Acil Durumlarda Türk Halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda faaliyet göstermekte olan kamu kurumudur. Acil durumlar ve Afet durumlarında kamu hizmetlerinin , gönüllü halk ekiplerinin müdahaleler esnasında koordinasyonu ve gerekli teçhizat ve personelin sevk edilmesi temel görev alanına girmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara
E-Posta Adresi : basin.halklailiskiler@afad.gov.tr
Telefonu : +90 312 258 23 23
Faks Numarası : +90 312 258 2082

Web Sitesi : https://www.afad.gov.tr/

AFAD Merkez Teşkilatı Birimleri

AFAD yurt genelinde Afet ve Acil durumlarda hizmet vermek üzere planlanmış bir kamu kurumudur ve İçişleri Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı , Kuvvet Komutanlıkları , Belediyeler , İtfaye gibi tüm kamu kurumları ile afet ve acil durumlara müdahale konusunda işbirliği içindedir, çok büyük bir yardım ordusunu acil durumlarda sevk ve idare edebilmek ve gerekli yerlere gerekli ekipmanları sevk edebilmek üzere görevlendirilmiş birçok birim üzerinden hizmetlerini sürdürmektedir.

Aşağıda AFAD kurumunun yazıyı kaleme aldığımız dönemde yer alan teşkilat yapısı yer almaktadır, ayrıca kurumun il müdürlükleri de bulunmaktadır.

 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
 • Müdahale Dairesi Başkanlığı
 • İyileştirme Dairesi Başkanlığı
 • Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
 • Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanlığı
 • Deprem Dairesi Başkanlığı
 • Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı
 • Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM)
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM)
 • AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı

AFAD’a yazılı müracat yapılırken öncelikle başvurunuz hakkında yetkili ve görevli olan birimi belirledikten sonra ilgili birim makamına dilekçenizi sunmanız mantıklı olacaktır bu sayede dilekçeniz hangi birim tarafından yanıtlanacaksa ilgili birime müracat etmiş olursunuz.

Örneğin AFAD tarafından sunulan eğitimler ile ilgili bir başvurunuzu “Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı” makamına sunmanız oldukça makuldür. Veya Antalya ilinde AFAD’a yazılı bir müracatınız olacaksa “Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya İl Müdürlüğüne” hitaben bir dilekçe sunmanız makuldür.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bir kamu kurumudur bu sebeple dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle başkanlık veya hangi birim makamına dilekçe sunmanız gerektiği konusunda düşünerek hangi birimin yetki alanında olduğuna emin olduktan sonra o birime hitaben dilekçe yazımına başlayınız.

Dilekçe Konusu yazmanız önerilmektedir, Dilekçe konusu dilekçeniz ile sunmakta olduğunuz isteminizi bir cümle ile ifade etmeniz anlamına gelmektedir. Buradaki mantık dilekçenizi işleme alacak yetkililerin dilekçenizde sunmakta olduğunuz talebinizi açık ve net biçimde ifade edilmiş bir cümle ile anlamasının sağlanmasıdır.

Daha sonraki açıklamalar bilgiler ve istem bölümleri yer almaktadır, burada dilekçenizin anlaşılabilmesi için gerekli açıklamaları , sunmanız gereken bilgileri ve isteminizi anlamlı paragraflar halinde sunmanız anlamına gelmektedir.

Burada temel olarak anlam bütünlüğü olan paragrafları anlaşılır ve net cümleler ile ifade etmenizdir, dilbilgisi açısından bir paragraf anlamlı 4-10 cümle den oluşmalıdır ve bir cümle en çok 15 kelimeden oluşmalıdır. Bu sınırlar içerisinde kalındığı takdirde sunacağınız dilekçe daha okunabilir ve anlaşılabilir olmaktadır.

Son paragrafta isteminizi açık ve anlaşılır biçimde saygılı ifadeler ile sununuz.

Tüm dilekçelerin ve dosya eklerinin Türkçe yazılması gerekmektedir.

Dilekçelerin yetlişkinler için şahsen , 18 yaşından küçükler için veli yada vasileri tarafından sunulması gerekmektedir. Noter vekaleti ile vekaleten dilekçe sunulabilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda sunulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı örnek dilekçesi şablon boş bir dilekçedir, hitap makamını , dilekçe konusunu , açıklamalarınızı , sunmanız gereken biglileri ve isteminizi düzenledikten sonra ilgili alanlara kişisel bilgilerinizi tarihi yazınız ıslak imzalı olarak şahsen teslim ediniz.

Dilekçenizi yazarken yaşanan afet veya acil durumu net anlaşılır bilgiler ile belirtmeyi, yardım istediğiniz konuyu veya yaşadığınız mağduriyeti anlaşılır ve net ifadeler ile belirtiniz. Maddi detaylar belirtmeyi unutmayınız ve ispat eder belgeleri dilekçe ekinde sunmanız gerektiğini hatırlayınız.
		Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
		................................... Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : .....................DİLEKÇENİZİN KONUSUNU YAZINIZ .......................
	......................... DİLEKÇE AÇIKLAMALARI ...........................


	......................... DİLEKÇE BİLGİLER ...........................


	......................... DİLEKÇE İSTEMİNİZİN SUNULMASI ...........................

Tckimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi :
Telefon : 
Eposta Adresi :

							Tarih :

	
							İsim Soyisim :

							İmza :

AFAD a yapılacak AFAD hak sahipliği başvuru dilekçesi ile ilgili başka bir yazımız daha bulunmaktadır. Bu konuda ilgili yazımızı okumanızı rica ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti EDevlet Sistemi üzerinden sunulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hizmetlerine erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi

Scroll to Top