Ticaret Bakanlığı Dilekçe Örneği

Ticaret Bakanlığı Dilekçe Örneği Bakanlığa yapılacak yazılı müracatlarda örnek olarak kullanılabilecek bir dilekçe örneğidir. Ticaret Bakanlığı Türkiye içerisindeki dahili ticaret ve ithalat ihracat rejimlerini yöneten ve denetleyen Kamu kurumudur. Tüm ticari faaliyetler Ticaret Bakanlığı ve teşkilatı tarafından kontrol edilmektedir. Ticari hayatın millet menfaatine gelişmesi için gerekli adımların tamamı Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilmekte ve uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Türkiyede bulunan çok farklı sektörlerde ve çok farklı yapılarda bulunan yüzbinlerce işletmeye hizmet sunduğu için çok büyük bir Bakanlıktır, geniş bir görev alanı bulunması ve Ticaretin yurdun her köşesinde her gün ve her an devam etmesi yani hayatın bir parçası olması sebebi ile çok çeşitli birimleri ve kurumları bulunmaktadır. Paranın bir kişiden bir başka kişiye geçmesi Ticaretin temelini oluşturur , bu para alışverişi bir mal yada hizmet alımı neticesinde olduğu gibi çok farklı yöntemler de ticaret çatısı altına girmektedir.

Yazımızda Ticaret Bakanlığı adres ve iletişim bilgileri , merkez teşkilatı birimleri , bölge müdürlükleri , Yurtdışı teşkilatı , İl Müdürlükleri ve Serbest Bölge Müdürlükleri hakkında bilgiler sunacağız. Ayrıca Ticaret Bakanlığı makamına ve teşkilat yapısındaki diğer makam ve müdürlüklere sunabileceğiniz Ticaret Bakanlığı Dilekçe Örneği yazımızın devamında sunulmuş olacaktır. Ayrıca dilekçe örneği word ve pdf dosya türlerinde paylaşılacaktır.

Ayrıca Ticaret Bakanlığının sunmakta olduğu hizmetlere ve mevzuata kolay erişim yapabilmeniz için gerekli erişim linkleri de yazımız içerisinde ve sonunda sunulmuştur.

Ticaret Bakanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

Adresi : Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Sögütözü Yerleşkesi Söğütözü Mahallesi 2176. Sk No 63 ÇANKAYA / Ankara

Telefonu : +90 312 204 75 00

Kayıtlı Eposta Adresi : ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

Çağrı Merkezi 444 84 82

Web Sitesi : https://ticaret.gov.tr/

Ticaret Bakanlığı Teşkilat Birimleri

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Bakanlığa bağlı aşağıda sunulan teşkilat yapısına sahiptir, Bakanlığı ilgilendiren konularda yazılı müracatlar Bakanlık makamına, Aşağıda görevli Müdürlük , Müşavirlik ve Başkanlıkların görev alanına giren konularda ilgili makama yazılı müracat yapılması tavsiye edilmektedir.

 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
 • (Mülga)Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü
 • Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
 • Etik Komisyonu
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • İç Ticaret Genel Müdürlüğü
 • İhracat Genel Müdürlüğü
 • İthalat Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • (Mülga)Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Ticari hayata yönelik hizmetlerinin vatandaşa yakın noktalar üzerinden sunulabilmesi için aşağıdaki Bölge Müdürlüğü Teşkilatına sahiptir. Müdürlükler karayolu denizyolu ve havayolu ile dış ticaretin yapıldığı uluslararası karayolu gümrük kapıları bulunan şehirlerde , uluslararası liman ve havaalanlarının bulunduğu şehirlerde yer almaktadır.

Genellikle Ticaret Bakanlığı ile ilgili dış ticaret konulu tüm yazışmaların Bölge Müdürlükleri makamları ile yapılması tavsiye edilmektedir.

Bölge Müdürlüklerinin ve İl Müdürlüklerinin iletişim bilgileri adresleri gibi tüm bilgilere yukarıda iletişim bilgileri arasında linki paylaşılmış olan Ticaret Bakanlığı Web Sitesi altında yer alan teşkilat başlığı içerisinden erişmeniz mümkündür.

 • Antalya Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Tekirdağ Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Hatay Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Van Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Trabzon Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Kocaeli Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • İzmir Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Malatya Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Ağrı Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Şırnak İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • İstanbul İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Artvin Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Mersin Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Ankara Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Samsun Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Edirne Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
 • Bursa Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Yurtdışı Temsilcilikler

Ticaret Bakanlığının Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Temsilcilikleri ve Ticari Müşavirlikler ve Ataşelikler kurumları biçiminde yurtdışı teşkilatı vardır. Bu kurumlar Türkiye ile ilgili her tür dış ticari faaliyet için müracat edilebilecek resmi kurumlardır. İlgili bölgelerde bu kurumlara müracat ederek resmi işlemler yapılabilmektedir.

Genellikle Yabancı Misyon kurumlarımız yani Konsolosluk ve Büyükelçilik yapıları içerisinde yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Daimi Temsilcilikler

Ticaret Bakanlığı Ateşelikleri ve Ticaret Müşavirlikleri

Yukarıdaki linkler sürekli güncel verilere ulaşabilmeniz açısından Ticaret Bakanlığı web sitesinde paylaşılmakta olan PDF türü dosyalardır, bu dosyalar içerisinde ilgili kurumların Hangi ülkede ve hangi şehirde yer aldıkları, Adresleri İletişim Telefonları ve Eposta Adresleri yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığına Dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı resmi bir kurumdur bu sebeple tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Ticaret Bakanlığına sunulacak dilekçelerde de resmi dilekçe yazım kurallarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirttiğimiz temel şartları yerine getiren dilekçeler hazırlayarak ilgili makama sunarsanız başvurunuz işleme alınabilecektir.

Kamu kurumlarına yazılan dilekçelerin Türkçe yazılması , Türkçe dilbilgisi kurallarına ve dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Ayrıca dilekçe ekinde sunulacak ek belgelerin de Türkçe olması veya Türkçe tercümelerine yer verilmesi gerekmektedir.

Dilekçe yazımına başlanırken ilk önce hangi makama sunuluyorsa ilgili makamın tam ünvanının yazılması gerekmektedir. Örneğin Bakanlık makamına dilekçe sunuluyorsa ” Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına ” hitabı ile başlamak yeterlidir, Herhangi bir il müdürlüğüne dilekçe sunuluyorsa ” Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı …………….. İl Müdürlüğüne” hitabı uygun olur, Bakanlık teşkilatında bulunan bir Müdürlüğlüğe dilekçe sunuluyor ise örneğin ” Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne , Trabzon” Hitabı yerinde olur.

Sonraki başlık dilekçe konusudur, dilekçe konusu dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu ifade eden bir cümlelik tanımlamadır. Bu tanımı okuyan yetkililer dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu anlamalıdır.

Sonraki kısım dilekçenin metin kısmıdır burada birkaç paragraf olarak isteminiz ile ilgili açıklama ve tanımlamaları sunmanız, gerekli bilgileri sunmanız ve en son paragrafta ise isteminizi sunmanız gerkemektedir. Genel prensip olarak tüm

Ticaret Bakanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıdaki iki adet Ticaret Bakanlığı Dilekçe Örneği bulunmaktadır, birinci örnek bir hayali durum için varsayımsal olarak yazılmış bir dilekçedir. Fabrikalarındaki makina ekipmanları arıza yapan ve yerel imkanlarla tamiri yapılamadığı için üreticinin Almanyadaki fabrikasına ekipmanı tamir için götürmek için izin belgesi talep eden bir şirketin müracatı için düzenlenmiş bir dilekçedir, yalnızca örnek olması için sunulmuştur gerçek bir işlemde kullanmayınız dilekçe örneği olarak değerlendiriniz.

İkinci dilekçe ise boş bir şablon dilekçedir, yukarıdaki açıklamalarımıza uygun biçimde hitap makamı , dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler ve isteminizi düzenledikten sonra ıslak imzalı olarak şahsen teslim ediniz. Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Vekaleten teslimde Bakanlık ile resmi müracat ve yazışma izini tanımlanmış bir noter vekaletnamesinin aslı ile vekaleten başvuru yapılabilmektedir. Vekaleten Dilekçelerde yazımda farklılıklar vardır buna dikkat ediniz.		Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
		Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : Yurtdışı tamir maksatlı elektronik cihaz sevkiyatımız için izin yazısı talebimizin sunulmasından ibarettir.


	Şirketimiz .............................. sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedir, Sanayi Odası ve Ticaret odasına bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Üretimimizde kullandığımız makine ve bilişim sistemi ekipmanlarımız ağırlıklı olarak Almanya üretimli cihazlardır ve Türkiye mümessilliği ve teknik servis hizmetleri bulunmamaktadır. Özel izin ile ithalatı yapılmış ve fabrikamızda kullanılmaktadır.
	
	Halihazırda fabrikamızda kullanmakta olduğumuz .................................... sistemi arıza yapmıştır ve Türkiyede servis hizmetleri sunulamamaktadır. İlgili şirketten gelen teknik ekibin düzenlemiş olduğu raporun Türkçe tercümesi dilekçe ekinde tarafınıza saygı ile sunulmuştur. İlgili sistemin arızalı ekipmanlarının tamamının Almanya ....................................................................... Adresindeki fabrikaya götürülerek tamir edilmesi dışında bir imkan bulunmamaktadır.

	İlgili sistemin çalışmıyor oluşu sebebi ile üretimimiz ciddi şekilde aksamaktadır, üretimimizi sürdürmemiz ve ihracat siparişlerimizi yetiştirmemiz için son derece sınırlı bir vaktimiz bulunmaktadır. Bu sebeple hiçbir dış ticaret lojistiği alternatifi ile gönderim ve geri dönüşü imkanlı değildir. Bu sebeple şirketimize ait kamyon türü bir araç ve personel ile üretici adresine ekipmanları taşımamız ve tamiri tamamlandıktan sonra Fabrikamıza geri getirmemiz dışında herhangi bir çözüm sözkonusu değildir.

	İş bu sebeple kurumunuza müracat ederek gerekli tamir için taşıma izini belgesi müracatı yapma zaturetimiz hasıl olmuştur.

	Tamire gidecek ekipman listesini dilekçe ekinde ve taşıma aracı evrakları arasında sunacağımızı, Aynı envanterin eksiksiz ve fazlasız olarak tekrar Türkiyeye en çok 15 gün sonra getirileceğini , Bu yapılacak işlemin hiçbir ticari bir işlem olmadığı garanti kapsamında tamir hizmeti olduğunu , Türkiye sınırları içerisinde başka hiçbir çözüm yolu bulunmadığı ve bulunamayacağını , İlgili taşıma esnasında Türkiye , Avrupa Birliği ve Almanya makamlarınca belirlenen tüm kanun , uygulama ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket edeceğimizi , Gümrük giriş ve çıkışında usulüne uygun resmi belgelerin eksiksiz düzenleneceğini , Gümrük Giriş ve çıkışında tüm ekipman ve motorlu aracın ayrıntılı şekilde denetleneceğinden memnuniyet duyacağımızı kabul , beyan ve taahhüt ederiz.

	Yukarıza arz ve izah ettiğimiz izin belgesinin düzenlenerek tarafımıza teslimi , bir kopyasının ................... Gümrük kapısına havale edilmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


								Tarih : 
								Kaşe İmza : 

Ekler : Fatura , Sözleşme, Teknik Servis Raporu Türkçe Tercümesi , Servis Hizmetleri Bildirgesi Türkçe Tercümesi , Taşınacak Ekipman Listesi , Motorlu Araç ve Personele dair resmi belgeler , Vergi Levhası , Faaliyet Belgesi , İmza Sirküleri.
							

		Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
		.................................... Müdürlüğüne
	Dilekçe Konusu : .............. DİLEKÇE KONUSUNU YAZINIZ ..........................


	


	.............. DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI YAZINIZ ..........................	.............. DİLEKÇE İLE İLGİLİ BİLGİLERİ YAZINIZ ..........................
	.............. DİLEKÇE İLE SUNACAĞINIZ İSTEMİNİZİ YAZINIZ..........................

	Yukarıza arz ve izah ettiğimiz hususlarda gereğini saygılarımla arz ederim / ederiz.

								Tarih : 
								Kaşe İmza : 
								İsim Soyisim İmza : 


Ekler : ............ SUNULACAK EK BELGELERİ BELİRTİNİZ.................

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tarafından Edevlet Üzerinden sunulan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi

Koronavirüs salgını kapsamında hibe desteği , gelir kaybı desteği ve kira desteği başvuruları gerçek kişi ve esnaf sanatkarlar için edevlet üzerinden yapılabilmektedir, yazılı müracat yapılması yerine edevlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

Edevlet Ticaret Sicili sorgulama hizmeti ile sahibi ortağı yada yetkilisi olunan şirketler hakkında bilgi alınabilmektedir.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı Edevlet hizmetlerinde Hal Kayıt sistemi , Gümrükten araçlı giriş çıkış , Yurtdışı yerleşiklik sorgulama , Gümrük işlemleri mükellef kaydı , EBSIC esnaf Sanatkar bilgi sistemi , GTB Eihale sistemi , Destek Yönetim Sistemi , Tüketici hakem heyeti başvuru işlemi yapılabilmektedir.

Scroll to Top