Belge Talebi Dilekçe Örneği

Belge Talebi Dilekçe Örneği herhangi biri kurumdan belge talep etmek için yazılı başvuruda kullanabileceğiniz dilekçe örnegi dir. Genel amaçlı belge talep etme dilekçe örneği olarak sizler ile paylaşacağımız Belge Talebi Dilekçe Örneği ile herhangi bir resmi yada özel kuruma başvuru yaparak belge talebi yapabilirsiniz.

Birçok özel yada kamu kurumu çok çeşitli belgeler düzenleyebilir ve bu belgeler birçok farklı konuda olabilir. Örneğin bir üniversiteden detaylı not dökümü belgesi yada transkript belgesi veya öğrenci belgesi talep edilebilirken , askerlik şubesinden askerlik tecil durumunu gösterir belge talep edilebilir veya bir şirketten cari hesap ekstresi belgesi talep edilebilir, bunların her biri ayrı bir belgedir ve birçok kurum bu belgeleri sunabilmek için yazılı başvuru yapılmasını talep edebilir. Bu durumlarda belge talep dilekçesi yazılması gerekli olabilmektedir.

Belge Talebi Dilekçesi ne zaman yazılmalıdır ?

Belge talebi dilekçesi herhangi bir kurumdan bir belge talep edildiğinde yazılı olarak başvuru yapılması istendiğinde hazırlanmalıdır ve ilgili kuruma şahsen sunulmalıdır.

Belge Talebi Dilekçesi hangi bilgileri içerir ?

Belge talebi dilekçesi istenen belge türünü ve belge ile ilgili gerekli olabilecek diğer bilgileri içermelidir. Örneğin bir eğitim kurumundan belirli bir dönemde alınmış olan derslerin notları talep ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekli olabilir.

Yada bir özel şirketten hem Amerikan Doları hemde Türk Lirası türü cari hesap ile çalışılıyorsa bu durumun belirtilmesi gerekebilir.

Bir başka örnek vermek gerekirse, muhasebede olan bir karışıklık sonucu iki yıl önceki hesap hareketleri gerekli olduğu durumda bankaya başvuru yapıldığında hesap hareketleri dökümü istenirken bir başlangıç ve bitiş tarihi sunulması gerekli olabilir.

Belge Talebi Dilekçesi hangi kuruma sunulur ?

Belge hangi kurumdan talep ediliyorsa ilgili kuruma başvuru yapılır, hangi makama başvuru yapılıyorsa ilgili makama hitaben yazılmalıdır.

Belge Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Belge talebi dilekçesi yazılırken genellikle bir kamu yada özel kuruma başvuru yapıldığı için resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması önemlidir.

Temel şekil şartı olarak düz beyaz temiz boş bir kağıda herhangi bir kalıcı mürekkep ile yazılması şarttır. El yazısı daktilo yada herhangi bir baskı teknolojisi kullanılabilir, bazı kurumların fotokopi dilekçe kabul etmediği durumlar olabilir.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır, burada başvuru yapılan kurumun tam ünvanına hitaben dilekçe yazımına başlanır, hitap makamı dilekçenin en üstünde ortalanmış olarak yazılır.

Dilekçe konusu yazılması önerilir ve dilekçe konusu olarak “…………… Belgesi talebimin sunulmasından ibarettir” gibi bir dilekçe konusu yeterlidir. Burada dilekçeyi işleme alan yetkilinin hızlı biçimde dilekçenin ne amaçla yazıldığını anlayabileceği tek cümlelik bir özet sunma amaçlanmalıdır.

Sonraki kısım serbest metin bölümüdür, burada istenen belge ve detay bilgileri , sunulacağı makam ve gerekçesi ve belge talebinin saygı ile ifade edilmesi yeterlidir.

Dilekçe tarih , düzenleyen kişinin ismi soyismi ve ıslak imzası ile ilgili kuruma şahsen sunulmalıdır. Bir başka kişi adına dilekçe sunulabilmesi çeşitli şartlara bağlıdır.

18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım veya temsilci atanmış kişiler için resmi temsilcileri, müteveffa kişiler için birinci derece yakınları yada mirasçıları başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki başvurular için vekaletname veya resmi temsil yetkisini gösterir belgelerin sunulması gerekli olmaktadır.

Belge Talebi Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet Belge Talebi Dilekçe Örneği yer almaktadır, bir tanesi bir bankaya başvuru yaparak turistik vize başvurusunda kullanılmak üzere 3 aylık hesap hareketlerini gösterir bir hesap ekstresi talep etmekte olan bir kişi örnek alınarak dilekçe yazılmıştır.

İkinci dilekçe ise boş şablon genel amaçlı belge talebi dilekçe örneğidir, bu dilekçenin hitap makamı , dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları bilgileri izahi ve talebi bölümlerinde talep edilen belgeyi açıklamanız sunulacağı kurumu ve belge ile ilgili detay bilgileri makul anlaşılır net paragraflar halinde izah ederek kaleme alınız ve ıslak imzanız ile kuruma şahsen sununuz.
		...................... Bankası Genel Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : Hesap hareketleri dökümü belgesi istemimin sunulmasından ibarettir.	Bankanızın .................................... nolu müşterisiyim. .............................. Şubesi ....................... hesap numarası ................................................... Iban numarası bilgileri ile açmış olduğum ................................. para birimi ve ........................... türünedeki hesap tarafıma aittir.

	.............................................................. Devletine yapacağım Turistik ziyaret için vize başvurusu evraklarım arasında son 3 ay boyunca aktif olan , para hareketleri bulunan ve en az ................... tutarında döviz yada karşılığı Türk Lirası pozitif bakiyesi bulunan bir banka hesabım bulunduğunu gösterir belge talep edilmektedir.

	Bankanızda bulunan hesabımı ilgili makama sunabilmem adına kurumunuza yazılı olarak müracat etme ve hesap hareketleri dökümü belgesi düzenlenmesini talep etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Yukarıda bilgilerini saygı ile sunmuş olduğum banka hesabının son 3 aya ait hesap hareketlerini ve son bakiyesini gösterir belgenin düzenlenerek , banka mühürü ve yetkili imzası ile tescil edilerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Kişisel Bilgiler : 
İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 

Hesap Bilgileri :
Müşteri No : 
Şube Adı :
Hesap No : 
Iban No :							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza: 

		(!!BAŞVURU YAPILAN KURUM ÜNVANI!!)


Dilekçe Konusu : ................................. belgesi istemimin sunulmasından ibarettir.	(!!TALEP EDİLEN BELGEYİ PARAGRAF BİÇİMİNDE AÇIKLAYINIZ !!)


	(!!BELGE İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE SUNUNUZ !!)


	(!!GEREKÇELERİ VE SUNULACAĞI KURUMU İZAH EDİNİZ !!)


	(!!BELGE İSTEMİNİZİ İFADE EDİNİZ !!)


	Yukarıda arz ve izah ettiğim belgenin düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Kişisel Bilgiler : 
İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 

							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza: 


Ekler : 
1-
2-
3-
Scroll to Top