Belediye Şikayet Dilekçesi

Belediyeler şehirlerdeki imar yapı ve çevre düzenlemesi konularında yetkili makamlar oldukları için Belediye görev alanına girmekte olan denetleme ve idare konularında şikayetlerin belediyelere yapılması makuldür. Büyükşehirlerde ilçe ve il belediyesi ayrımı yapıldığı için sokak ve ilçe sınırı içi caddelerde bulunan konular ile ilgili ilçe belediyelerine, ilçeler arasındaki bölümlerde ve il belediyesi sorumluluğundaki alanlar için ise öncelikle il belediyesine başvurulması makuldür. Belediyeler kendi yetki alanına girmeyen başvuruları bilgilendirim yaparak ya havale eder yada sorumsuzluk bildirerek kapatırlar.

Belediyelerin görev alanı ile ilgili şikayetler o konudaki müdürlük makamına yapılırsa daha hızlı işlem görür, aşağıda belediyelere bağlı müdürlükler genel olarak listelenecektir, bazı belediyelerde bazı müdürlükler bulunmaz veya görevleri birleştirilmiş olabilir.

Belediyelere bağlı görevli müdürlükler nelerdir ?

Genel olarak büyükşehir belediyelerinde aşağıda listesini sunmuş olduğumuz müdürlükler ve bağlı oldukları başkanlıklar biçiminde hiyerarşik bir yapıda yönetim yapısı bulunmaktadır.

Şilayet başvurunuz hangi konudaysa ilgili olan müdürlüğe yapmanız faydalı olacaktır, Başvuru yapacağınız belediye web sitesi veya iletişim telefonlarından doğru müdürlüğü belirleme konusunda destek alabilirsiniz.

Basın Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan kaynakları veya personel işleri müdürlüğü , Hukuk Müşavirliği , Genel Sekreterlik , Eğitim Müdürlüğü , Bilgi İşlem Müdürlüğü , Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü , Encümen Müdürlüğü , Yazı İşleri Müdürlüğü , Dış ilişkiler Müdürlüğü , Raylı Sistemler Müdürlüğü, Atık Yönetimi Müdürlüğü , Çevre Koruma Müdürlüğü, Lojistik ve Tedarik Müdürlüğü , Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü , Raylı Sistemler Müdürlüğü , Deniz Ulaşımı Müdürlüğü , Ulaşım Planlama Müdürlüğü , Kültür Sanat Müdürlüğü , Turizm Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıha Müdürlüğü , İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü , Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Altyapı Planlama Müdürlüğü , Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü , Harita ve Şehir Planlama Müdürlüğü , Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü, Reklam Yönetimi Müdürlüğü , Bütçe ve Denetim Müdürlüğü , Gelirler Müdürlüğü, Finans Mali Yönetim Müdürlüğü , Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü , İtfaye Müdürlüğü , Acil Yardım ve Cankurtaran Hizmetleri Müdürlüğü, Afet Müdürlüğü , Mezarlıklar Müdürlüğü , Hal Müdürlüğü , Tarım ve Su ürünleri Müdürlüğü , Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü , Zabıta Müdürlüğü , Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü , Fiyat Denetimi ve Standartlar Müdürlüğü , Yapı İşleri Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü ,Satınalma Müdürlüğü , Teşfiş Kurulu , İç Denetim Müdürlüğü.

Genel olarak şikayetler hangi müdürlükler görev alanlarına girermektedir?

Çevre kirliliği ile ilgili sorunlar atık yönetimi müdürlüğüne başvuru yapılarak müracat edilebilir. Çevre sorunları ile ilgili başvuruların çevre koruma müdürlüğüne yapılması tavsiye edilmektedir. İnşaatlar ile ilgili şikayetlerin imar müdürlüğüne yapılması makul olacaktır.

Belediye çalışanları ile ilgil şikayetler hangi müdürlük görev alanı belirliyse o müdürlüğe , belirlenemiyorsa insan kaynakları yada personel işleri müdürlüklerine yapılması yerinde olur.

Toplu ulaşım ile ilgili sorunlar toplu ulaşım müdürlüğüne veya ulaşım tipinden sorumlu bir müdürlük varsa oraya yapılmalıdır. Örneğin metro ile ilgili bir şikayetin raylı sistemler müdürlüğüne, vapurlar ile ilgili şikayetlerin deniz ulaşımı müdürlüğüne yapılması yerinde olur.

Spor alanları ile ilgili şikayetlerin Gençlik ve Spor müdürlüklerine yapılaması yerinde olur. Park ve Bahçeler ile ilgili şikayetler için de park ve bahçeler müdürlükleri doğru başvuru makamıdır.

Mezarlıklar ve Defin işleri ile alakalı konular için Mezarlıklar Müdürlüğüne müracat edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak müdürlüğün ismi hangi konuda yetkili olacağı hakkında önemli bir tahmin yapabilmenize olanak verir. Belirttiğimiz gibi belediye telefonlarından ve web sitesinden müdürlükleri inceleyerek bulabilir ve Belediye Şikayet Dilekçesi yazarken o makama hitaben dilekçenizi yazabilirsiniz.

Hangi Müdürlüğe başvuracağımı bilemiyorum diyorsanız

Başvuracağınız belediye makamına dilekçe yazabilirsiniz. İlgili Müdürlüğe havale edilecektir. Halkla ilişkiler müdürlüğüne yapılacak başvurularda aynı şekilde doğru müdürlüğe sevk edilecektir.

Belediye İştirakleri ve Şirketlerine başvuru nasıl yapılır ?

Belediyeler iştirakleri ve kurduğu şirketler üzerinden de hizmetler sunabilmektedir. Şikayetiniz bir belediye iştiraki yada şirketi görev ve hizmeti konusunda ise o kuruma müracat etmeniz gerekmektedir.

Yani şebeke suyu veya atık su ile alakalı bir şikayetiniz varsa ve İstanbulda yaşıyorsanız İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne yada Halk Ekmek ile ilgili bir şikayetiniz varsa Halk Ekmek AŞ Müdürlüğüne müracat etmeniz yerinde olacaktır.

Belediye Şikayet Dilekçesi olarak düzenlemeden ilgili kurum müdürlük makamına bir şikayet dilekçesi yazabilirsiniz.

Belediye Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Belediyelere şikayet dilekçeleri Türkçe olarak yazılır ve Türk Dili dilekçe yazma kurallarına ve Dil bilgisi kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Doğru makama hitaben yazılmalıdır.

Şikayet dilekçesi yazılırken dilekçe konusunda kısaca şikayetin hangi konuda olduğu belirtilmelidir. Dilekçe konusu kısa bir şekilde herhangi bir kimsenin şikayetinizin hangi konuda anlayabileceği kadar açık ve kısa biçimde konuyu açıklamalıdır. Örneğin: Çankaya Gençlikparkı içerisindeki çöp konteynerlerinin kullanılmaz durumda olması konusundaki şikayetimin sunulmasından ibarettir gibi bir dilekçe konusu tam olarak şikayeti tanımlamaya yeterlidir. Dilekçe konusu olarak sadece parkta kirlilik gibi bir ifade olmamalıdır. Dilekçe konusunu okuyan görevli hangi müdürlüğe veya birime sevk edeceğini tahmin edebilmelidir.

Belediye Şikayet Dilekçesinin metin kısmında ise açık ve net ifadeler ile şikayetin konusu izah edilir ve belirtilmesi gereken adres yada adresler net biçimde yazılmalıdır. Dilekçenin istem kısmında ise şikayet tanımınız ile ilgili yapılması gereken işlemi arz ederek dilekçenizi tamamlayabilirsiniz.

Şikayet apartman yöneticisi olarak yapılıyorsa tüzel kişiliği de tanımlayarak imza edilmesi gerekmektedir. Şirket , kurum yada tüzel kişilik adına da dilekçe veriliyorsa yine tüzel kişiliğin temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

Tüm dilekçeler belediyenin ilgili makamına şahsen teslim edilmelidir, neredeyse tüm belediyeler gelen evrakların tamamına bir numara vermelidir, takip açısından teslim sırasında evrak kabul numarasını kaydediniz.

Sonraki dönemde belediyenin ilgili müdürlüğü ile iletişim kurarak evrak numarasından şikayetinizin durumunu ve neticesini sorabilirsiniz.

Aşağıda sunacağımız Belediye Şikayet Dilekçesi inşaatı devam etmekte olan bir binanın inşaat atıkları , çevre güvenliğini tehlikeye atması ve çalışma saatlerinin uygun olmayışı sebebi ile sunulan bir şikayet dilekçesi örneğidir. Siz kendi ihtiyacınıza göre doğru müdürlük makamına ve kendi şikayetinizi yazarak kişisel bilgileriniz ile imza edip Belediye Şikayet Dilekçesini belediyeye teslim edebilirsiniz. Yazının en altında word pdf ve html dosya tiplerinde Belediye Şikayet Dilekçeleri bilginize sunulmuştur.

Ayrıca tüm Belediyelerin üyesi olduğu Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler birliği web sitesi erişim linki yazının sonunda paylaşılacaktır, bu link aracılığı ile ulaşacağınız Belediyeler Birliği web sitesinden il ve ilçe belediyelerine ulaşabilir ve ilgili il ilçe belediyesinin web sitesine erişebilir gerekli iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Belediye Şikayet Dilekçesi		............................. Belediyesi
		Yapı Kontrol Müdürlüğü ve
		Çevre Koruma Müdürlüğü

	

Dilekçe Konusu : Yapımı devam eden inşaat hakkındaki şikayetlerimin sunulmasından ibarettir.
	


	Belediyeniz hizmet bölgesinde yer almakta olan ..................... Mahallesi ...................... Caddesi ...................... Sokağı ........ Numara adresindeki yeni bina inşaatı ile ilgili aşağıda belirteceğim konularda çevre sakinleri olarak rahatsızlıklarımız bulunmaktadır. Konu mahalle muhtarına da mükerrer defalarca iletilmiş olup belediyenizin ilgili müdürlüklerine şahsen müracatımızın uygun olacağı bilgisi verilmiştir.

	İnşaat esnasında ortaya çıkan yıkıntı atıkları kaldırım ve yol alanlarını işgal edecek şekilde bırakılmaktadır, İnşaat alanı yaya erişimi ile ilişkisini kesecek güvenlik tedbirleri alınmadan devam etmektedir, İnşaat ile ilgili herhangi bir bilgilendirme panosu bulunmamaktadır (Sorumlular ve Denetleyenler belirlenememektedir) çalışanlar Müteahiti tanımamaktadır, ustabaşı uyarılarımızı dikkate almamaktadır, İnşaat Yapım işi mevzuatın aksine haftanın birçok günü sabah 07:00 sularında başlayarak hava karardıktan sonra devam etmektedir , İnşaata gelen ağır vasıtaların kaldırımlar üzerine park edilmesi ve sokakları izinsiz olarak trafiğe kapatma uygulamaları sıklıkla yapılmaktadır.

	İnşaatın şikayetlerim ve belediyeniz birimleri tarafından resen belirlenecek hususlarda ivedilikle denetlenmesi ve uygunsuz işlemlerin durdurulması, Kimlik bilgilerimin KVKK gereği inşaat yapımı ile ilgili ilgisiz hiçbir şahıs yada kurum ile paylaşılmaması ,  TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dahil ilgili kamu kurumlarına görev alanlarına giren şikayetlerin sunulması ve şikayetimin yanıtının tarafıma yazılı olarak iletilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No :
Adres : 

Telefon :
Eposta :

							Tarih : 
				
							İsim Soyisim :

							İmza:
			
	
	

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Web Sitesi : https://csb.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Kurumsal Web Sitesi : https://www.tbb.gov.tr/

Scroll to Top