Teslim Tesellüm Tutanağı

Teslim Tesellüm Belgesi bir nesnenin bir kişi yada kurum tarafından teslim edilmesini ve başka bir kişi tarafından teslim alınmasını tespit ve tescil eden resmi belgedir. Kamu ve Özel kurumlarda kurumdan kişiye , kişiden kuruma , kurumdan kuruma , kişiden kişiye bir yada birden çok nesnenin teslim edilmesinde düzenlenmektedir.

Teslim nedir? , Tesellüm Nedir ?

Teslim etmek kendi sorumluluğundaki bir eşyayı bir başkasının sorumluluğuna vermek anlamına gelir. Tesellüm etmek de başka birinin sorumluluğundaki eşyayı teslim almak ve sorumluluğunu almak anlamına gelmektedir.

Genel mevzuat gereği eşyanın sorumluluğu Teslim Tesellüm Tutanağı düzenlendikten sonra tesellüm eden yani teslim alan kişiye geçmektedir. Ayrıca teslim alan yani tesellüm eden kişi başka bir kişiye ayrı bir Teslim Tesellüm Belgesi ile teslim etmedikçe ilgili eşya kendi sorumluluğunda gözükmektedir.

Bu sorumluluk ömürsüz eşyalar için geçerlidir, örnek vermek gerekirse Teslim Tesellüm Tutanağı ile bir bilgisayarı teslim alan kişi bu bilgisayardan sorumludur, çünki bilgisayarlar sarf malzeme değil eşyadır. Fakat örneğin Teslim Tesellüm Tutanağı ile a4 kağıt , toner , kalem vb sarf malzeme yada kırtasiye ürünü gibi ömürlü ürünler , tüketim ürünleri , kullandıkça ömrü yada kendisi bitecek ürünlerde tesellüm edenin sorumluğu ilgili eşya tükenene kadardır yada yok varsayılmaktadır.

Teslim Tesellüm Tutanağı ile kahve teslim alan kişi tüketilince biten bir nesne teslim aldığı için tüketim sonucunda ilgili eşya ortadan kalkar ve sorumluluk biter. Tabiki bu sorumluluk hayatın olağan akışına paralel seyretmesi gereken bir tüketim ile bitmelidir. Örneğin bir şirketin mutfağındaki çalışan 3 ay boyunca yetecek miktarda gıda maddesini Teslim Tesellüm Tutanağı ile teslim aldıktan sonra ilgili gıdaların normal tüketim ile tüketilmesinden de sorumlu varsayılmaktadır. Tüketilecek biten veya ömürlü ürünlerde de tesellüm edenin ilgili eşyanın hayatın olağan akışına uygun biçimde tüketilmesini denetleme sorumluluğu vardır.

Teslim Tesellüm Tutanağı ne zaman düzenlenir ?

Kamu ve Özel kurumlarda bir kişiye yada kuruma bir eşya geçici olarak teslim edildiğinde düzenlenir. Düzenlenmesinin sebebi hem yönetim hem denetim hemde resmi kaydın bulunmasıdır. Birçok kurum ISO belge yönetim sistemlerine geçtikten sonra da bu uygulamaya başlayabilmektedir.

Teslim Tesellüm Tutanağı eşyanın teslim edildiği esnada düzenlenir ve tesellüm edenin teslim aldığı eşyaların doğru olması , miktarının doğru olması ve eşyanın görevini yerine getirir durumda olmasını kontrol ettiği varsayılmakta ve imza altına alınmaktadır.

Bu sebeple teslim eden ve tesellüm eden yani teslim alan ilgili eşyaların tür miktar ve durumlarını kontrol ederek tutanağı imzalamalıdır.

Teslim alınan eşya nasıl iade edilir ?

Ömürlü olmayan , Tüketim sonucu bitmeyen yada sarf edilmeyen yani eşya statüsündeki nesnelerin iade edilmesi gerekmektedir. İade edileceği zaman tıpkı teslim alındığı zaman düzenlenen Teslim Tesellüm Tutanağı na benzer bir tutanak ile ters işlem yapılarak iadesi yapılmaktadır. Genel uygulama bu şekildedir.

Yani A kişisi B kişisine X ve Y eşyalarını bir tutanak ile teslim ettikten sonra iade zamanı geldiğinde yine benzer bir tutanak düzenlenerek B kişisi A kişisine aynı eşyaları teslim ettiğine dair bir tutanak duzenleyebilir.

Hatta bu durum eşya teslim alma verme durumlarında esneklik getirmektedir , 5 çeşit eşyayı teslim alan bir kişi 3 tanesini iade edip kalan ikisini kendi sorumluluğunda da bırakabilir. Tesellüm edilen yani teslim alınan eşyaların aynı miktar ve türler ile aynı şekilde iade edilmesini gerektiren bir mevzuat yoktur.

Teslim Tesellüm Tutanağı nasıl düzenlenir ?

Teslim Tesellüm Tutanağının kurumlara özel bir şablonu genellikle bulunur, özellikle ISO belge yönetim danışmanlığı alan kurumlar veya belge yönetim yazılım sistemleri bulunan kurumlarda hazır şablonlar bulunabilmektedir, kurum bünyesinde böyle hazır bir belge veya belgeleme sistemi varsa buna uyulması gerekmektedir.

Hazır belgeleme bulunmuyorsa genel olarak Teslim Tesellüm Tutanağı teslim eden , tesellüm eden yani teslim alan , tarih ve teslim edilen eşyaların listesini ihtiva etmektedir.

Teslim ve Tesellüm işlemine dair tesellüm eden ve teslim edene sorumluluk katan bir tutanak olması açısından teslim edilen eşyanın ve miktarlarının doğruluğunun kontrol edildiği , tüketim yada sarf ürünlerin tüketim süreleri veya miktarları kullanım süreleri gibi detaylar tutanağa kaydedilebilir. Ayrıca teslim eden ve tesellüm edenin sorumlulukları da tutanak içerisinde maddelenebilir.

Aşağıda size örnek bir Teslim Tesellüm Tutanağı sunuyoruz, bu tutanak ile bir şirket bünyesinde çalışmakta olan kişiye çeşitli eşyalar ve sarf malzemeler teslim edilmektedir. Sarf malzemelerin tüketim ömürleri de bilgi açısından not düşülmüştür. Bu tutanak ile tesellüm eden bu eşyaları teslim aldığını ve teslim eden de teslim ettiğini resmi olarak belgelemiş olmaktadır.

Aşağıda bilginize sunacağımı tutanağının en üst satırında yer almakta olan mülkiyet tanımı “mülkiyeti ……………. ait olan eşyalar için” cümlesi bazı hukuki durumlarda ilgili eşyaların esas sahibi farklı bir kişi yada kurum olan eşyanın bir kişi tarafından başka bir kişiye teslim edildiğini ifade eder resmi belge hükmü taşıyabilmesi adına eklenmiştir. Örneğin A hastanesinde yatmakta olan B isimli hastanın kişisel eşyalarını oğluna teslim eden görevli bu kısmı “mülkiyeti b isimli kişiye ait olan eşyaların” ifadesi ile başlayan bir tutanak düzenleyerek teslim edilen eşyanın mülkiyetini yani aidiyetini de bu belge ile belgeleyebilmektedir. Şirket içi yada kurum içi işlemlerde kurumun adının buraya yazılması makuldür, çok hayati de değildir. Gereksiz görüyorsanız kaldırmanızda sakınca yoktur fakat 3. kişilerin eşyaları teslim tesellüm ediliyorsa hukuken yazılması yerinde olur.

Teslim Tesellüm Tutanağı

	Mülkiyeti ............................................................................................................................................. ait olan eşyalar için;

				Teslim Tesellüm Tutanağı


	Tutanak No :
	Önceki Tutanak No : 
	Önceki Tutanak Tarihi : 


	Aşağıda tanımı , miktarı , türü ve tanımlayıcı bilgileri yazılı bulunan malzeme ve sarf malzemeleri usulüne uygun biçimde kontrol ederek eksiksiz olarak teslim ettiğimi beyan ederim.

								Tarih : 

								İsim Soyisim :
			
								İmza :


#
Malzeme / Sarf Malzeme Tanımı
Miktarı
Türü / Bilgi 
1
Hesap Makinesi
1 Adet
(Elektronik Eşya)
2
Dizüstü Bilgisayar ve Adaptörü
1 Adet
(Elektronik Eşya) XX Marka YY Model  Serino : 22123213131
3
Lazer Yazıcı
1 Adet
(Elektronik Eşya) XX Marka ZZ Model  Serino : 43413443441
4
Lazer Yazıcı Toneri
1 Adet
(Sarf) Ömür : 2000 Sayfa 
5
A4 Beyaz Kağıt
4 Adet
(Sarf) 1 Adet = 500 Sayfa 
6
Muhtelif Pilot Kalem
3 Adet
(Sarf)

	Aşağıda tanımı , miktarı , türü ve tanımlayıcı bilgileri yazılı bulunan malzeme ve sarf malzemeleri usulüne uygun biçimde kontrol ederek eksiksiz olarak tesellüm etiğimi (teslim aldığımı) beyan ederim.

	İş bu belge ile tesellüm ettiğim (teslim aldığım) malzemelerin sorumluluğunu da kendi hür iradem ve hiçbir baskı almadan kabul ettiğimi beyan ederim.

	
								Tarih :

								İsim Soyisim :

								İmza
Scroll to Top