Banka Dosya Masrafı İade Talebi Dilekçesi

Bankalar kredi ürünlerinin sunulması esnasında dosya masrafı isminde bir masraf alırlar, bu masraf tüm dünyada bankaların bankacılık sistemlerini ve kredi işlemleri özelinde de kredi kullandırılması ile alakalı yapılan işlemlerin , bu konuda görev alan personelin ve banka genel giderlerinin sunulan işlem çeşitlerine ve sayılarına göre oranlanarak hesaplandığı bir mantıkla talep ettikleri bir ücrettir.

Yani bankalar tüketicilere kredi vererek finansman sağlarlar ve bu kredinin verilebilmesi için kullandıkları iş alanları , kullandıkları sunucular , kredilendirme işlemleri ile alakalı çalışanlar için giderleri , şubeler ve genel müdürlük giderleri , Bankacılık faaliyeti giderleri gibi tüm giderlerini karşılayabilmek ve kar etmek zorundadır, faaliyet maaliyetlerini karşılamak için sunulan hizmet çeşitlerine göre ücretler alırlar ve bu alınan kredi dosya masrafları da bu kredi hizmetinin ücretlendirmesi ile alakalı olarak düşünülebilir ve Yasaldır, Yani Bakanlıklar ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalara kredi kullandırılması koşulu ile kredi işlemi dosya masrafı olarak belirli bir ücretin talep edilmesine izin vermektedir.

Kredi dosya masrafı ile ilgili izin kullanılan krediye oranlı bir üst sınıra sahiptir, bankalar düzenledikleri kampanyalar ile bu kredi dosya masrafını almama veya düşük alma hakkına sahiptir ama kredi dosya masrafının belirli bir üst sınırı vardır. Kullanılacak kredilere göre bu sınırlar devlet tarafından belirlenmektedir ve bankalar bu sınırlamalara uymak ile mükelleftir.

Kredi dosya masrafı iadesi olabilmesi için ilgili kredi ile ilgili bir dosya masrafı alınmış olması gerekmektedir. Yani birçok kişinin böyle bir yanılgısı da vardır. Birçok kredi ürünü bankalar tarafından dosya masrafı alınmadan kampanya vb kapsamında düzenlenmekte ve bu sebeple tüketiciden bir dosya masrafı alınmamaktadır. Tüketici hatırlamaması veya alınmış olduğunu varsayması ile kredi dosya masrafı nın iadesini talep edebilmektedir.

Tüm resmi işlemlerde olduğu gibi bankacılık işlemlerinde de mevzuata göre 10 yıllık zamanaşımı vardır, bu süre sonrasında yapılan bankacılık işlemleri ile alakalı itirazlar hükümsüz kalabilmektedir. Bu sebeple yapmış olduğunuz işleme özel bir zamanaşımı tanımlaması yoksa kredi dosya masrafı iadelerinizin zamanaşımına taabi olduğunu unutmayınız.

Kredi Dosya masrafı iadesi için başvuru birkaç adımdan oluşabilmektedir, Öncelikle başvurulması gereken kurum bankanın kendisidir. Herhangi bir şubesine şahsen müracat ederek ve aşağıda sizlere sunacağımız Banka Dosya Masrafı İade Talebi Dilekçesi gibi bir dilekçe sunarak kredi dosya masrafınızın iade edilmesini talep edebilirsiniz. Banka kredi işlemini inceleyerek kendi mevzuatındaki değerlendirmeleri yaparak size yanıt verecektir. Genellikle tüketici memnuniyeti adına ve çalışmanın sürdürülmesi adına tam iade veya kısmı iade veya bonus ödül programları ile tüketici teşvik edilerek memnuniyet sağlanması yoluna gidilebilmektedir.

Bankanın Banka Dosya Masrafı İade Talebini olumlu karşılamaması halinde başvurulacak merci Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyeti dir, bu heyet kamu yararına hareket eden ve basit uzlaşmazlıkları çözmek için hizmet gösteren bir heyettir. Bireysel Tüketicinin haklarını korurken ve sorunları hızlı çözmeye gayret eden bir heyet olarak gözlemlenmektedir. Bireysel krediler ile ilgili banka dosya masrafını iade talebinize olumlu yanıt vermez ve gerekçe hoşunuza gitmez ve mağdur olduğunuzu düşünürseniz. Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyeti ne müracat ederek hakemlik talebinizi iletebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki Hakem kelimesinin tarihçesi de anımsanmalıdır hakim olmak , hükmetmek , yargıç olmak , karar almak , hüküm vermek gibi anlamlardan galen Hakem karar veren anlamına gelmektedir, yani tüketici olarak sizin ve bankanın yaşadığı anlaşmazlıkta tarafsız bir karar verici olarak iki tarafın da haklarını , mevzuatı ve durumu değerlendirerek bir karar verir. Bu karar resmi bir karardır.

Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyeti genellikle tüketici lehine karar vermeye daha yakın gözükmek ile beraber genel izlenim olarak çoğu başvuruyu çözümlemektedir. Fakat olumsuz yanıt verilen durumlarda da Resmi Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma yolu açıktır.

Tüketici Hakem Heyetleri Kaymakamlık veya Valiliğe bağlı yetkilendirilmiş hakem heyetleridir, kararları şikayetçi veya şikayet edilen tarafından bağlayıcıdır, kararlar için mahkeme yolu açıktır. Tüketici hakem heyetinin kararına itirazlar heyete yapılır , karar yine aynı çıkar ve itiraz sözkonusu ise Mahkemeye gitmek gereklidir. Sorunlar için son çözüm noktası olarak tüketici hakem heyetleri kullanılmalıdır.

Yani kişi bankaya kredi dosya masraflarının iadesi için başvurur olumsuz yanıt alırsa Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyeti ne başvurur , buradan da olumsuz yanıt alır , halen haklı olduğunu ve mağdur olduğunu düşünüyorsa Tüketici Hakem Heyetlerine başvurur. Burada da mağdur olduğunu düşünürse gidebileceği son nokta mahkemelerdir. Mahkeme olarak Asliye Ticaret mahkemeleridir. Mahkemeler hakem heyeti yolları tüketilmemiş davaları kabul etmeme eğilimindedirler, yani tüketici bankaya , bankalar birliğine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmadan Mahkeme yoluna gitmemelidir.

Mahkeme Yoluna gidilmesi çok iyi düşünülmesi gereken kararlardır, Kredilerde dosya masrafları insanları çok rahatsız edici oran ve tutarlarda olmazlar, bu rakam için mahkeme ile uğraşmak , dava açmak , dava harçlarını yatırmak , gerekirse avukat tutmak , duruşmalara katılmak zahmet, maddiyat ve zaman gerektiren işlerdir. Ayrıca unutulmamalıdır ki bankalar bankacılık kanunu sınırları içerisinde hareket ederler yani kendi kendilerini de mevzuat ile ilgili denetlerler ve dışarıdan mali ve hukuki denetim hizmeti de alırlar yani aldıkları ücretleri alma hakları yoksa almazlar, diyelim ki banka kendi lehine yorumlayarak bir karar vererek sizden kredi dosya masrafı aldı. Siz bankalar birliği hakem heyetine başvurdunuz ve olumsuz yanıt aldınız, Banka yetkililerinin hüküm tarafında hiçbir şekilde olmadığı anlaşmazlığın bir tarafı olduğu olmadığı kaymakamlık ve valiliklere bağlı tüketici hakem heyetine başvurdunuz ve olumsuz yanıt aldınız. Bu aşamada durmanız ve çok iyi düşünmeniz gerekir. Çünki bu noktada açacağınız davada da haklı çıkma şansınız haksız çıkma şansınızdan çok fazladır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki mahkemede dava açıldığı zaman karşı taraf olan bankayı da bir avukat temsil ederek tüm hukuki dayanaklar ile bankanın aldığı masrafı savunacaktır. Dava sonucunda mahkeme sizi haksız bankayı haklı bulursa yargılama giderleri ve karşı tarafın mahkeme masraflarını karşılamanızı talep ettiğinde mesele etmiş olduğunuz dosya masrafının birkaç katını ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bu sebeple banka ve hakem heyetleri olumsuz cevap verirse mahkeme aşamasına geçmeden tüm bilgi ve belgeler ile bir avukata giderek durum hakkında bir hukuki danışmanlık almanız. Danışmanlık esnasında avukatınız mağduriyetinizde haklısınız , şu kanun maddelerine göre bu işlem hukuken hatalıdır ve kesinlikle dava açarsanız kazanma ihtimaliniz çok kuvvetli demedikçe dava yoluna gitmeyiniz. Bu noktada kazanma ihtimaliniz var sizin için yeterli bir cevap değildir.

Sizlere bankaya başvururken kullanacağınız Banka Dosya Masrafı İade Talebi Dilekçesi örneğini aşağıda paylaşıyoruz. Bunu şahsi bilgileriniz ve kredi bilgileriniz ile ilgili düzenleyerek ilgili tercihen kredinin kullanıldığı şubeye, mesafe çok uzaksa herhangi bir şubesine şahsen teslim ederek müracatınızı yapabilirsiniz. Bankanın olumsuz yanıt vermesi haline daha aşağıda yer alan Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyeti Başvuru dilekçesi ni doldurarak ikinci aşamada itirazınızı sürdürebilirsiniz. Son aşama olarak da Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapmanız için 3. dilekçeyi bilgilerinize sunuyoruz.

Banka için başvurunuzu ilgili dilekçeyi yazarak şahsen şubelerinden, Bankalar birliği tüketici hakem heyeti başvurunuzu ilgili adrese PTT ile veya şahsen , Tüketici hakem heyetine başvurunuzu PTT ile veya şahsen yapabilirsiniz. Bankalar Birliği Hakem Heyeti ve Tüketici hakem heyetinin edevlet üzerinden başvuru sayfası da bulunmaktadır, buradan da başvuru yapabilirsiniz. Erişim linkleri sayfanın sonunda yer almaktadır.

Banka Dosya Masrafı İade Talebi Dilekçesi
		

	............................ Bankası Genel Müdürlüğüne

	İsim Soyisim :

	TC Kimlik Numarası : 

	Müşteri Numarası : 

	Cep Telefonu : 

	Eposta Adresi :

	Kredi Hesap Şubesi : 

	Kredi Hesap Numarası :

	Kredi Türü : 

	Kredi Tarihi : 

	Dosya Masrafı Tutarı :


		Bankanızdan kullanmış olduğum yukarıda belirttiğim tarih ve tutardaki kredi için yukarıda belirttiğim tutarda dosya masrafı tarafımdan alınmıştır. İlgili Dosya Masrafının tarafıma iadesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.							Tarih :

							İsim Soyisim

							İmza

Banka müracatınıza olumsuz yanıt verirse aşağıdaki dilekçe ile veya edevlet üzerinden bankalar birliği bireysel tüketici hakem heyetine başvuru yapınız. Bankalar Birliği olumlu yanıt vermezse son müracat noktası Tüketici Hakem Heyetidir, bu başvurunuz için de aşağıda dilekçe örneği sunulmuştur. Sonraki adım dava açmaktır ve bunu sizlere önermemekteyiz. Netice alma oranı düşüktür ve mahkeme sonucu aleyhinize olduğunda mahkeme ve avukatlık masraflarını karşılamanız icap edecektir. Bir Avukata danışmadan kesinlikle bu konuda bankaya dava açmayınız.

Kredi Dosya Masrafı Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyeti İade Talebi Dilekçe Örneği
	

		Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyetine

	
	Aşağıda bilgilerini sunmuş olduğum bankadan kullanmış olduğum ................ kredisi ile ilgili tarafımdan ................. TL (                     TÜRK LİRASI) tutarında dosya masrafı alınmıştır.

	İlgili Bankaya dosya masrafı iadesi için .............. tarihinde yaptığım başvuruya olumsuz yanıt verilmiştir. Bankanın dosya masrafını iade etmemesi üzerine heyetinize müracat etme zarureti hasıl olmuştur. 

	İlgili kredi ile ilgili ödemiş olduğum dosya masrafının iade edilmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

	İsim Soyisim :

	TC Kimlik Numarası : 

	Cep Telefonu : 

	Eposta Adresi :

	İkamet Adresi : 	
	
	Banka Ünvanı : 

	Kredi Hesap Şubesi : 

	Kredi Hesap Numarası :

	Kredi Türü : 
	
	Kredi Tarihi : 

	Kullanılan Kredi Tutarı : 

	Dosya Masrafı Tutarı :

							Tarih : 
						
							İsim Soyisim :

							İmza 

	
		

		...................... Tüketici Hakem Heyetine

	
	Aşağıda bilgilerini sunmuş olduğum bankadan kullanmış olduğum ................ kredisi ile ilgili tarafımdan ................. TL (                     TÜRK LİRASI) tutarında dosya masrafı alınmıştır. 

	İlgili Bankaya dosya masrafı iadesi için .............. tarihinde yaptığım başvuruya olumsuz yanıt verilmiştir. Bankanın dosya masrafını iade etmemesi üzerine Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyetine Başvuru yapmış olmama rağmen hakem heyeti ödenmesi yönünde karar almamıştır. Maddi mağduriyetim devam etmektedir.

	Mevzuata göre Tüketici Hakem Heyetine şahsen başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.

	İlgili kredi ile ilgili ödemiş olduğum dosya masrafının iade edilmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

	İsim Soyisim :
	TC Kimlik Numarası : 
	Cep Telefonu : 
	Eposta Adresi :
	İkamet Adresi : 	
	
	Banka Ünvanı : 
	Kredi Hesap Şubesi : 
	Kredi Hesap Numarası :
	Kredi Türü : 
	Kredi Tarihi : 
	Kullanılan Kredi Tutarı : 
	Dosya Masrafı Tutarı :

	Bankalar Birliği Tüketici Hakem Heyeti Yanıt Tarihi : 							Tarih : 
						
							İsim Soyisim :

							İmza 

	
	
Scroll to Top