Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği maddi hasarlı trafik kazaları sonrasında sigorta şirketlerine araç değer kaybı talebi yapmak için kullanılmaktadır. Araç Değer Kaybı Dilekçesi ile başvuru yapılmayan durumlarda genellikle sigorta şirketleri araçta oluşan değer kaybını dikkate almazlar.

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği ile ilgili gerekli bilgi ve açıklamalar , dilekçenin nasıl yazılması gerektiğine dair kısa bir açıklama ve metin word ve pdf dosya türlerinde araç değer kaybının tazmini başvuru dilekçesi yazımız içerisinde mevcuttur.

Araç Değer Kaybı Nedir ?

Araç Değer Kaybı bir aracın maddi değerinin azalması veya tamamen kaybolmasıdır. Bu yazımız çerçevesinde motorlu araçların değer kabından bahsediyor olacağız.

Araç Değer Kaybı motorlu aracın maddi değerinin düşmesi anlamına gelir, motorlu araçların değerleri kullanım , doğal afet , trafik kazaları ve zaman ile göreceli olarak düşer, rakamsal olarak artsa da aynı sınıf eşdeğer aracın yeni modeli ile kıyaslama yapıldığında gerçek değeri daima düşer.

Kullanım sonucu değer kaybı motorlu aracın kullanılması ile artan kilometresi ve yıpranması ile oluşan değer kaybıdır, motorlu araçların belirli bir kullanım ömrü vardır , iadeal ömür aracın büyük mekanik arızalar başlamasına kadar geçen zaman ve kullanım mesafesidir. Bu genel olarak binek araçlarda 10 yıl 300000 km , ticari araçlarda 5 yıl 200000 km kabul edilir. Bu sürelerden sonra araçların mekanik arızaları artar ve ikinci el değerleri çok hızlı düşer.

Doğal afet sonucu değer kaybı sel , deprem ve benzeri doğal afetlerin verdiği fiziki hasarlar sonucu oluşan değer kayıplarıdır.

Zaman sonucu değer kaybı ise bir motorlu aracı satınalıp hiç binmeden hiç yıpranmadan saklamanız halinde dahi oluşan diğer etkenlerden bağımsız değer kaybıdır. Bu kullanım sonucu oluşan değer kaybı ile beraberce düşünülmesi gereken bir kayıptır.

Yani bir motorlu aracı alıp hiç binmeden saklasanız bile her yıl maddi değeri rakamsal olarak artsa da gerçek değeri düşer.

Trafik Kazası sonucu değer kaybı ise maddi hasarlı bir trafik kazasında araç kusursuz şekilde tamir edilse dahi ekonomik değerinde oluşan düşüş olarak kabul edilir.

Trafik Kazası sonucu değer kaybının önemi

Trafik kazaları azami dikkat edilse dahi zaman zaman herkesin başına gelebilir. Bazı kazalar basit çizikler yada hasarlar olabilirken bazı kazalar araçları ciddi şekilde hasara uğratabilir. Ama her kaza aracın maddi değerini etkiler.

Araç kusursuz şekilde fabrikaya çok yakın nitelikte tamir edilse dahi ülkemizde kaza yapan aracın değeri daima düşer. Diğer ülkelerde neredeyse hiç dikkat edilmeyen bu konu ülkemizde çok fazla dikkat edilen bir konudur.

Örneğin bir kapısı basit bir çizik sebebi le boyanmış olan bir araba kapısında o çizik bulunan arabadan daha ucuza alıcı bulabilir, alıcı bu kapı neden boyandı sorusunun cevabına ikna olamadığı gibi çizik ama boyanmamış olan kapıya kusursuz şekilde tamir görmüş bir kapıdan daha yüksek kıymet verir.

Büyük kazalarda durum daha da rahatsız edici duruma gelebilir, büyük kazalar aracın birden çok parçasının hasar gördüğü kazalardır ve bu kazaların tamiri ne kadar iyi yapılırsa yapılsın araba üzerine hep bir tereddüt oluşur.

Trafik Kazası Tramer Kayıtları

Tramer araçların sigortaya beyan edilen hasar tazminlerinin elektronik ortamda kayıt edildiği bir sistemdir. Bu sistemde kaza sonucunda sigorta şirketine başvuru yapılmışsa kaza ile ilgili bilgiler mevcuttur.

Tramer kayıtları aracın geçmiş dönem sigortaya aksetmiş kazaları ile ilgili bilgiler sunmaktadır, genel olarak tüm kazalar sigorta şirketine bildirilir gibi bir mantık doğru değildir.

Sigorta tarafından tazmin edilmesi için başvuru yapılması halinde sigorta şirketlerinin kazalardan haberleri olabilir, bir kişi kendi başına kaza yaparsa yada iki kişi kaza yapar ve tamir konusunda uzlaşırsa kazanın sigorta şirketine bildirilmesine gerek görülmeyebilir.

Bu gibi durumlarda araçların kaza bilgileri tramer kayıtlarında yer almaz, Tramer kayıtlarında yalnızca sigorta şirketlerinde dosya açılan kazalar yer alır.

Tramer kayıtları her zaman hasar tutarını içermez, başka sigorta şirketine rücu edilen hasarlar genellikle sıfır değerli olarak gözükebilir.

Kazalar ile ilgili çarpma çarpışma gibi tanımlamalar hasarın oluşma tarihi ve maddi tutarı web sitesi veya sms ile sorgulanabilmektedir.

Tramer kayıtları alıcılar için genellikle önemlidir, çok sık kaza yapan araçlar veya yüksek tutarlı hasar alan araçlar veya ağır hasar alan araçları pek kimse almak istememektedir.

Araç Değer Kaybı nasıl hesaplanır ?

Araç değer kaybı aracın ilgili hasarı almamış olmuş olduğu durum varsayılarak piyasa değerinin araştırılması ve hasarlı durumunun maddi değerinin kıyaslaması biçiminde gerçekçi bir yorum olarak hesaplanmaktadır.

Genel olarak tüm hasar tazmin işlemlerinde olduğu gibi sigorta genel merkezi veya yetkilendirilmiş ekspertiz yada bilirkişiler tarafından piyasa araştırması yapılarak değerlendirilen bir durumdur.

Genel geçerli piyasa şartları düşünüldüğünde araçların değerleri yaklaşık olarak tramer hasar kayıtlarına geçen maddi hasarlı kazaların yarı değeri kadar düşebilmektedir. Yani 400000 tl değerinde bir otomobil tramer hasar kaydında 30000 tl değerinde bir hasar kaydı bulunuyorsa yaklaşık olarak en az 15000 tl kadar düşük değere ulaşabilmektedir. Bu eğitilmiş bir yorum ve örnektir, her zaman bu durum geçerli olmayabilir ama genel alışkanlık gereği araçların değerleri hasar kaydı toplamı ile hasar kaydı toplamının yarısı aralığında bir değer kadar daha düşük olabilmektedir.

Sigorta şirketleri her dosya için başvuru olursa araç değer kaybı incelemesi yapmazlar, sigorta poliçesinde bir güvence verilmişse ve yapılan değerlendirme sonucunda araç değer kaybı belirli sınırların üzerindeyse araç değer kaybı tazmini yapılabilmektedir.

Araç Değer Kaybı Dilekçesi Ne zaman yazılabilir ?

Aracın değer kaybı dilekçesi araç üzerine bir dış etken ile oluşacak sigorta yapılmış bir hasarın tazmin edilmesi durumu oluştuktan sonra yazılabilir.

Araç Değer Kaybı Dilekçesinin ne zaman yazılıp ne zaman yazılamayacağına dair birkaç örnek vererek daha kolay anlamanızı sağlamaya gayret edeceğiz.

Örneğin bir iki aracın kaza yapması durumunda karşı tarafın maddi hasarına karşı sorumluluğu kapsayan trafik mali mesuliyet sigortası genellikle karşı tarafın maddi hasarının tamir giderlerini ve yaralanma ölüm durumlarında sigortalar kapsayan poliçelerdir, bu poliçeler genellikle değer kaybına karşı bir güvence sunmaz ve kabahatli olan kişinin aracının tamirini gerçekleştirmez. Bu durumda araç değer kaybının tazmini için başvuru yapılması bir sonuç getirmez.

Kaskolu bir araç kasko sigorta poliçesinde araç değer kaybına karşı belirli bir güvence sağlıyor ise bu durumda kasko şirketine başvuru yapılabilir.

Tüm sigortalarda olduğu gibi sürünün alkol kullanıp kullanmadığı , trafik kurallarını kasıtlı ihlal ederek kullanımı sonucunda hasarın oluşup olmadığı , araç sürücüsünün ehliyet sahibi kişi olup olmadığı , aracın usulüne uygun biçimde kullanıp kullanmadığı gibi şartlara da dikkat edilerek zararın tamini yapılıp yapılmayacağına sigorta şirketi karar vermektedir.

Yani alkollü olarak araç süren , ehliyeti bulunmayan bir kişinin yaptığı bir kazada trafik mali mesuliyet sigortası veya kasko sigortası herhangi bir tazminde bulunmayacağı gibi araç değer kaybı ile alakalı da bir tazmin yapılması da sözkonusu olmamaktadır.

Araç değer kaybı tazmini genel olarak belirli yaşa kadar ve belirli kilometreye kadar araçlar için uygulanmaktadır, model yılı eski ve yüksek kilometrelerdeki araçların maddi hasarlı kazalar sonucunda değer kaybı sınırlı olduğundan değer kaybı ile alakalı bir tazmin genellikle yapılmaz.

Araç Değer Kaybı Dilekçesi poliçede tamınlanan süre içerisinde açılan hasar dosyaları için yine poliçede belirtilen süreler içerisinde sigortalı tarafından sunulmalıdır.

Araç Değer Kaybı Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Araç Değer Kaybı Dilekçesi sigortalı tarafından sigorta şirketinin genel müdürlük makamına bir resmi dilekçe olarak yazılmalıdır. Dilekçe konusu olarak Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda araç değer kaybımın tazmini istemimin sunulmasından ibarettir yazılması makuldür.

Metin bölümde oluşan kaza ve hasarın tazmin durumu, aracın uğradığı değer kaybının tazmininin istendiğini ifade eder bir metin oldukça yeterlidir, poliçe içerisinde poliçe bilgilerinin yer alması ve poliçenin en azından birinci sayfasının dilekçe ekinde sunulması makuldür.

Dilekçe sigortalı tarafından şahsen sunulmalıdır, sigorta 18 yaşından küçük birine aitse velisi , kayyım vasi veya temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , tüzel kişiler için temsile yetkili kişi tarafından sunulabilir. Bunun dışında dilekçe ile başvuru yapılabilmesi için noter vekaletnamesi veya resmi temsil yetkisini gösterir belgenin sunulması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Aşağıda Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği sunulmuştur , genel amaçlı araç değer kaybı tazmin başvurularınızı yapabileceğiniz planda bir şablon dilekçedir, motorlu araç , poliçe , hasar tutarları , maddi değer kaybı tutarları ile ilişkin bilgileri yaşadığınız duruma göre doğru ve net biçimde düzenlemeniz ile çıktı alarak sigorta şirketine , müdürlüklerine veya uygunsa acentelerine başvururarak değer kaybı tazmini başvuru işlemini sizin başlatmanız gerekmektedir.		.................... SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


Dilekçe Konusu : Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda aracımda oluşan değer kaybının tamini istemimin sunulmasından ibarettir.	Şirketinizden .......................... numaralı ........................ tarihli ................................. poliçesi ile sigortalı olan ............................. plaka numaralı aracım ..................... tarihinde oluşan maddi hasarlı trafik kazası sonucunda hasar almıştır.

	
	Şirketinize ..................... tarihinde yapmış olduğum müracatım sonucunda ..................... nolu hasar dosyası ile tamiri ................................................................... ünvanlı ..................... yetkili servisinde yapılmıştır. Tamir hizmetlerine dair faturalar şirketinizde mevcut olup toplam hasar ................... Türk Lirası tutarındadır. 	Aracım tarafıma teslim edilmiş olup kullanımını sürdürmekteyim.

	
	Aracım .................... Marka ...................... Model .................. Km de bir araçtır, oluşan kaza sonucunda toplam maddi hasar Tramer kayıtlarına da geçmiş olup günümüz şartlarında, oluşan bu kaza neticesinde satış fiyatı olumsuz etkilenmiştir. Yaptığım incelemede hasar sonucunda aracımım değer kaybı ................. Türk Lirası dolaylarındadır. Hasarlı Hasarsız araçların piyasa fiyatlarını gösterir karşılaştırmalar dilekçe ekinde tarafınıza sunulmuştur.

	
	Sigorta poliçemde açık biçimde belirtildiği üzere aracımın oluşan kazalar sonucunda uğrayacağı değer kaybı şirketiniz tarafından güvence altına alınmıştır. İşbu sebeple aracımın değer kaybının tazmini istemimi sunmak üzere şirketinize yazılı müracat zaruretim hasıl olmuştur.


	Aracımın değer kaybının bağımsız ekspertiz şirketi tarafından yapılması , Ekspertiz raporunun tarafım ile yazılı veya elektronik ortamda paylaşılması , yasal süreler içerisinde değer kaybını karşılar tazminin sistemlerinizde mevcut olan banka hesap bilgilerime yapılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza : 


Ekler : 
1- Araç Trafik Belgesi Fotokopisi
2- ............. Poliçe Fotokopisi
3- ............. Poliçe Fotokopisi
4- Trafik Kaza Tutanağı
5- Tamir Bedeli Faturası
6- Hasarlı Hasarsız Araçların fiyatlarını gösterir belge

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Web Sitesi: https://www.sbm.org.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Edevlet sistemi üzerinden Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama sayfası erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama

Scroll to Top