Aksaray Üniversitesi Dilekçe Örneği

Aksaray Üniversitesi Dilekçe Örneği Aksayray Üniversitesine yapılacak yazılı başvurularda örnek dilekçe olarak sunulmuştur. Aksaray Üniversitesi Aksaray ilinde akademik eğitim vermekte olan ve dünya akademik bilimsel sıralamalarında da son yıllarda takdir edilecek başarıları bulunan önemli üniversitelerimiz arasında yer alan kıymetli bir eğitim kurumudur.

Fakülte yerleşkesi adres ve iletişim bilgileri yazımızın devamında paylaşılacaktır, farklı yerleşkelerde de bulunan bölümleri bulunan Aksaray Üniversitesi yüksek seviyede bilimsel akademik eğitimin yurdun her noktasına ulaşmasını sağlamada çok önemli bir görev üstlenen değerli bir eğitim kurumudur.

Aksaray Üniversitesi Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Aksaray Üniversitesi Bahçesaray
Mahallesi 68100 Aksaray

Telefon Rehberi : http://rehber.aksaray.edu.tr/

Web Sitesi : https://www.aksaray.edu.tr/

Akademik Birimler

Aksaray Üniversitesi sunmuş olduğu lisans ve lisansüstü eğitimleri ve önlisans eğitimlerini aşağıda listelenmekte olan birimler aracılığı ile sağlamaktadır.

Yazılı müracatlarda yani Aksaray Üniversitesine dilekçe yazılması gerektiğinde hangi birimin sorumluluk alanına giren bir konu ile ilgili dilekçe sunuluyorsa ilgili makama sunulması gerekmektedir. Bu sebeple başvuru konunuza göre yetkili makamı değerlendirdikten sonra ilgili makama dilekçe sunmanızda fayda vardır.


Aksaray Üniversitesi Fakülteleri

Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Enstitüleri
Fen Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aksaray Üniversitesi Yüksek Okulları
Yabancı Diller YO
Meslek Yüksekokulları
Eskil MYO
Güzelyurt MYO
Ortaköy MYO
Sağlık Hizmetleri MYO
Sosyal Bilimler MYO
Teknik Bilimler MYO


Rektörlüğe Bağlı Birimleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı
Enformatik Bölüm Başkanlığı
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Aksaray Üniversitesine dilekçe nasıl yazılır ?

Tüm devlet üniversiteleri gibi Aksaray Üniversitesi de bir kamu kurumudur ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılan dilekçeler işlem görebilmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse ;

Yazılan dilekçelerin Türkçe yazılması , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kaleme alınması ,resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun şekilde yazılması gerekmektedir.

Dilekçeler bir makama yazılmaktadır yani tüzel kişilik makamına hitaben yazılırlar, hangi makama dilekçe sunduğunuzu belirledikten sonra ilgili makama hitaben yazıma başlanmalıdır.

Dilekçe konusu dilekçe ile sunmakta olduğunu isteminizi yani dileğinizi bir cümle ile özetlemeniz anlamına gelmektedir. Resmi dilekçelerde önem verilen bir başlıktır, dilekçenizi işleme alacak yetkilinin dilekçeniz ile sunmakta olduğunuz talebinizi bir cümle okuyarak anlamasını sağlamayı maksatlamaktasınız. Bu sayede dilekçenizin tamamını okuyup anlamaya gerek kalmadan isteminizin anlaşılması hedeflenmektedir.

Sonraki kısım dilekçenin metin kısmıdır, burada anlamlı paragraflar yapısında gerekli açıklamaları , sunmanız gereken bilgileri tanımladıktan sonra isteminizi saygılı biçimde yazarak metni hazırlayabilirsiniz.

Tarih isim soyisim ve ıslak imzalı olarak şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Bazı konulardaki dilekçeler PTT ile iadeli taahhütlü olarak da kabul edilebilmektedir bu gönderim öncesi üniversiteyi arayarak olur alınız.

Reşit olmayan kişiler için veli yada vasileri , vefat etmiş müteveffa kişiler için kanuni varisleri yazılı olarak müracat edebilmektedir. Bunun dışındaki gerçek kişi başvurularda vekaletname tüzel kişilik başvurularında resmi temsilci olunması ve gerekli belgelerin sunulması gerekmektedir.

Aksaray Üniversitesi Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek bir şablon dilekçe sunulmuştır. Dilekçenizi sunduğunuz makamı düzenledikten sonra dilekçenizi ne maksatla sunuyorsanız dilekçe konusunu , gerkekli açıklamaları bilgileri ve isteminizi yazdıktan sonra kişisel bilgilerinizi tarihi ve ıslak imzanızı atarak ilgili makama yada sekreterliğine şahsen sununuz.
		Türkiye Cumhuriyeti Aksaray Üniversitesi
		.............................. Fakültesi Rektörlüğüne
		.............................. Bölüm Başkanlığına
		.............................. Öğrenci işleri daire başkanlığına
		.............................. Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne
		.............................. Enstitüsü Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : ................... DİLEKÇE KONUSUNU YAZINIZ..................


.............................. DİLEKÇE AÇIKLAMALARI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..........


.............................. DİLEKÇE AÇIKLAMALARI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..........


.............................. DİLEKÇE AÇIKLAMALARI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..........

.............................. GEREKLİ BİLGİLERİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..........


.............................. İSTEMLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ..........

	
	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tc Kimlik No :
İsim Soyisim : 
Fakülte Bölüm MYO : 
Öğrenci No :
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 


							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza : 
Scroll to Top