Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Dilekçe Örneği

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Dilekçe Örneği kuruma yapılacak yazılı başvurularınıza yardımcı olarak paylaşılmış bir dilekçe örnegidir.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu temel görevi sosyal ve beşeri bilimler alanlarında Türk Dili Tarihi kültürü , Atatürk ve eserleri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemektir. Türk Kültürünün tanıtılması ve medeniyetinin dünya insanlığına faydalı halde sunulmasıdır.

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür ifadesini hedef olarak görmektedir.

Ulu önder Atatürk’ün Türk Dilini ve Kültürünü korumak ve yeni nesillere doğru aktarmak hedefi için azimle çalışmasını sürdürmektedir.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Adresi : Ziyabey Caddesi Numara 19 Balgat – Çankaya / ANKARA
Telefonu : +90 312 285 55 12
Faks Numarası: +90 312 284 92 01
Elektronik Posta : bilgi@ayk.gov.tr
Kayıtlı Eposta Adresi: ataturkkulturdilvetarihyuksekkurumu@hs01.kep.tr
Web Sitesi : https://www.ayk.gov.tr/

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu resmi bir kurumdur , yazılacak dilekçelerin Türkçe yazılması , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Ayrıca kuruma sunulacak dilekçe eki belgelerin tamamının da Türkçe olması gerekmektedir.

Hitap makamı olarak ” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına” hitabı oldukça yeterlidir.

Dilekçe konusu olarak dilekçenizi ne maksatla sunduğunuzu bir cümle ifade etmeniz yeterlidir. Burada maksat dilekçenizi değerlendirecek yetkililerin dilekçenizi ne maksatla yazdığınızı dilekçenin tamamını okumadan değerlendirebilmesidir.

Dilekçe metin kısmında paragraflar halinde isteminizi açıklamanız , gerekli bilgileri sunmanız ve istemnizi saygılı biçimde ifade etmeniz beklenmektedir.

Son kısımda isim soyisim tarih ve ıslak imzanız ile tamamlayacağınız dilekçenizi kuruma şahsen sunmanız gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veli yada vasileri sunabilmektedir.

PTT ile iadeli taahhütlü dilekçe gönderimi mümkündür fakat kurumu telefon ile arayarak konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra yapılmalıdır.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna hitaben yazılmış örnek boş bir dilekçe bulunmaktadır. Dilekçe konusu , dilekçe metni , kişisel bilgileriniz ve imzanız ile şahsen kuruma müracat edebilirsiniz.
		Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına


	Dilekçe Konusu : ...................DİLEKÇENİZİN KONUSUNU YAZINIZ ............................................... DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..............................


............................ DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLERİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..............................


............................ DİLEKÇENİZ İLE SUNMAKTA OLDUĞUNUZ İSTEMLERİNİZİ YAZINIZ..............................	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası :
İsim Soyisim : 
Baba Adı :
Anne Adı : 
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi : 
İkamet Adresi : 
Telefon Numarası : 
Elektronik Posta Adresi :


						Tarih :
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan Bursiyer evrak yükleme , doktora bursları , yüksek lisans bursları , lisans bursları , doktora sonrası burslar ve Elektronik mağazalara erişim için kurum hizmetlerine erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/ataturk-kultur-dil-ve-tarih-yuksek-kurumu-baskanligi

Scroll to Top