Akdeniz Üniversitesi Dilekçe Örneği

Akdeniz Üniversitesine yapılabilecek yazılı başvurularınız için örnek dilekçe olması için hazırlanmıştır ve paylaşılmıştır. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 10 taneden fazla fakülte enstitü ve meslek yüksek okulu barındıran dev bir üniversitedir ve Akdeniz bölgesinin dünya çapında üne sahip bir bilim merkezidir.

Yazımızın devamında Akdeniz Üniversitesi Dilekçe Örneği hazır örnek dilekçe ve boş şablon dilekçe olarak sunulmuştur. Metin olarak alabileceğiniz dilekçeyi ek olarak word ve pdf dosya türlerinde de paylaşıyor olacağız. Bilgisayarınıza indirerek dilekçenizi kaleme alabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamaları dikkatli biçimde okuyarak dilekçenizi hazırlamanız mümkündür.

Akdeniz Üniversitesi Adres ve İletişim Bilgileri

Akdeniz Üniversitesi Adresi : Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı/Antalya/TÜRKİYE

Telefonu : +90 242 2274400

Faks Numarası +90 242 2275540

Eposta Adresi : info@akdeniz.edu.tr

Web Sitesi : https://www.akdeniz.edu.tr/

Akdeniz Üniversitesi Akademik ve İdari Birimleri

Tüm Üniversitelerde olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Makamı ve Senato tarafından idare edilmektedir, Eğitim birimleri Fakülteler ve bu fakültelere bağlık bölümler tarafından yönetilmektedir. Akademik yüksek eğitim için Enstitüler ve Önlisans eğitimleri için Meslek Yüksek Okulları bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Akademik ve İdari Birimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Rektörlük
 • Genel Sekreterlik
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Tıp Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Su Ürünleri Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Manavgat Turizm Fakültesi
 • Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Serik İşletme Fakültesi
 • Kemer Denizcilik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü
 • Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü
 • Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Antalya Devlet Konservatuvarı
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Elmalı Meslek Yüksekokulu
 • Kumluca Meslek Yüksekokulu
 • Korkuteli Meslek Yüksekokulu
 • Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
 • Manavgat Meslek Yüksekokulu
 • Finike Meslek Yüksekokulu
 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
 • Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesine dilekçe nasıl yazılır ?

Öncelikle dilekçenin hangi makama yazılması gerektiği belirlenmelidir, akademik hayat ile alakalı çok çeşitli dilekçeler bulunmaktadır, bu yazımız içeriğinde tam bir konuya hedeflenmiş bir dilekçe sunma ihtimalimiz olmadığı için genel kavramlardan bahsedeceğiz, siz başvurunuzun konusuna göre doğru makama doğru dilekçeyi yazma imkanı yakalayabileceksiniz.

Öncelikle dilekçenin doğru makama sunulması gerekmektedir, yani bir meslek okulundaki yaz okulunda açılması talep edilen bir ders için hiç alakası olmayan Tıp fakültesine dilekçe sunulması anlamsız ve yersizdir, dilekçenizi doğru makama hitaben yazmanız önemlidir ve doğru makama yazılan dilekçeler kolaylıkla işleme alınır ve isteminiz çözümlenmeye gayret edilir.

Genel olarak aşağıdaki prensipleri dikkate almanız faydalı olacaktır.

 • Ders alma , dersten çekilme , kimlik , her çeşit kayıt işlemi gibi öğrencilerin akademik eğitimlerindeki rutin işlemleri için öğrenci işleri daire başkanlıkları birinci başvuru makamı olmalıdır.
 • Akademik eğitim ile ilgili öğrenci işlerinin görev konusu dışındaki konularda Akademik Danışmanın bilgi ve oluru ile öncelikle bölüm başkanlığı makamına başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Farklı bir bölümü ilgilendiren konular ile ilgili başvurularda Üniversitelerde bir kavram birliği yoktur, bu konularda öncelikle Akademik Danışman , daha sonra bölüm başkanlığına sözlü başvuru yapıldıktan sonra hangi Fakülteye dilekçe ile müracat edilmesi gerektiği kararlaştırılmalıdır.
 • Fakülte ve Bölümleri ilgilendiren Akademik konularda Rektörlük makamına dilekçe sunulmamalıdır, Rektörlük üst idari birimdir, akademik konularda Rektörlük ilgili fakülte ve bölüme sevk etme eğiliminde olacaktır.

Doğru makamı belirledikten sonra dilekçenizde sunmakta olduğunuz isteminizi bir cümle ile tanımlayacağınız dilekçe konusunu yazmayı unutmayınız. Bu sayede dilekçenizi değerlendirmeye alacak görevliler dilekçenin tamamını okuyarak fikir yürütmek durumunda kalmadan dilekçenizi ne maksat ile sunduğunuzu açık şekilde anlayabilecektir.

Dilekçenizde birkaç paragraf halinde gerekli açıklamaları , bilgileri ve belgeleri tanımladıktan sonra son paragraf isteminizi anlaşılır ve net ifadeler ile saygılı biçimde sunmanız beklenmektedir.

Akdeniz Üniversitesi bir kamu kurumudur, yazılacak tüm dilekçelerin Türkçe yazılaması , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarının tamamına uyumlu şekilde yazılması gerekmektedir. Ayrıca resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler yazılmalıdır.

Tüm dilekçeler şahsen yazılmalıdır ve ıslak imzalı olarak ilgili makama şahsen teslime dilmelidir, özel durumlarda PTT ile iadeli taahhütlü gönderilen dilekçeler konusuna göre kabul edilebilmektedir.

Yetişkin olmayan kişiler için velileri veya vasileri başvuru yapabilmektedir, şahsen yapılmayan başvurularda kanuni temsilcinin resmi belge sunması veya noterden vekaletname sunması zorunludur.

Müteveffa kişiler yani Vefat eden kişiler için birinci derece yakınları veya mirasçıları kişi ile kan bağlarını belirten resmi belgeleri beyan ederek başvuru yapabilirler.

Akdeniz Üniversitesi Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet dilekçe örneği bilginize sunulmuştur. Bu dilekçelerden birincisi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim görmekte olan bir öğrencinin alması gereken bir zorunlu dersi kontenjan sebebi ile alamadığını beyan eden ve bu dersi almak için kontenjan açılması istemini sunan örnek bir dilekçedir.

İkinci dilekçe ise boş şanblon bir dilekçedir, ikinci dilekçeyi düzenleyerek başvurunuza uygun bir dilekçeyi kaleme alabilirsiniz. Dilekçe hitap makamını , dilekçe konusunu , dilekçe ile ilgili açıklama tanımlama gerekli bilgileri paragraflar halinde yazmanız gerektiğini ve son paragrafta ise isteminizi tanımlamanız gerektiğini unutmayınız.		Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Üniversitesi
		Mühendislik Fakültesi 
		Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına 

	Dilekçe Konusu : Kontenjan açılması istemimin sunulmasından ibarettir.


	
	Bölümünüze kayıtlı ...................... sınıf öğrencinizim. .................. Eğitim Yılı .......... Dönemi açılmış olan .................. Kodlu ........................................................................ Ünvanlı dersin kontenjanı .............. kişi olarak belirtilmiştir.

	Dersin kontenjanı ........... öğrenci olarak belirlenmiştir, üzücüdürki bu dersi alacak öğrenci sayısı bu sayının üzerindedir ve dersin kontenjanı dolmuş durumdadır. En az ............ öğrencinin bu dersi benimle benzer durum yaşayarak kontenjan yetersizliği sebebi ile alamadığını bilgilerinize sunarım.

	Diğer dersler ile önlenemeyen çakışmalar sebebi ile herhangi bir alternatif ders alma olanağım olmadığını ve dersin zorunlu ders olduğunu bilgilerinize sunarım.

	Akademik danışmanım Sayın ........................................................... , dersi verecek olan öğretim üyesi ....................................................................... ile konuyu görüştüğümü ve dersi almamın zorunlu olduğunu , dersi almamda herhangi bir sakınca olmadığı , dersi almamdan memnuniyet duyacaklarını belirtmektedirler. Derste kontenjan açılması için bölüm başkanlığına müracat etmemi önermektedirler.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususta makamınıza yazılı müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Yukarıda belirttiğim dersi alabilmem için gerekli kontenjanın tarafıma tanımlanması ve ilgili ders ekleme istemimin onayını bildirir yazının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik no : 
Öğrenci No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih : 


							İsim Soyisim : 


							İmza : 		Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Üniversitesi
		....................... Fakültesi 
		................... Bölüm Başkanlığına 


	Dilekçe Konusu : .............DİLEKÇE KONUSUNU YAZINIZ.......................


	
	................................... AÇIKLAMALARINIZI YAZINIZ ..............................


	................................... SUNMANIZ GEREKEN BİGLİLERİ YAZINIZ ..............................
	................................... İSTEMİNİZİ SUNUNUZ ..............................	Yukarıza arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Tc Kimlik no : 
Öğrenci No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih : 


							İsim Soyisim : 


							İmza : 

	
	
	
	

Akdeniz Üniversitesi Telefon Rehberi Erişim Linki : https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universtesi-iletisim-bilgileri/

Scroll to Top