AFAD Hak Sahipliği Başvuru Dilekçesi

AFAD Hak Sahipliği Başvuru Dilekçesi herhangi bir afette zarar gören gayrımenkul ile ilgili hak sahibi olabilmek için sunulmaktadır. AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ın temel görevi afet esnasında öncelikle can güvenliği ve mal güvenliğidir, daha sonraki adımda zarar gören yurttaşların gördüğü zararın azami miktarda karşılanabilmesi için Devlet imkanlarının sunulmasında da görev almaktadır.

Afet durumlarında genel olarak görülecek zarar birkaç başlık altında toplanabilir, en yaygın durum gayrımenkulün hasar alması veya tamamen tahrip olmasıdır, bu durumlarda gayrımenkul sahipleri ve varsa kiracıların maddi ziyanları için devlet yardımı alabilmeleri imkanı vardır, çeşitli koşul ve sınırlamalar dahilinde kamu yardımları bu kişilere sunulabilmektedir.

Yine aynı şekilde ticari işletmeler , ticari işletmelerin fiziki yapıları içerisindeki makina ekipmanları gibi ziyanları içinde Devlet yardımlarına müracat edebilmektedir. Ayrıca tarım ve hayvancılık ile uğraşan yurttaşlar ekili alanları , ağaç fidan ve mahsülleri ve canlı hayvanlar ile ilgili ziyanları konusunda devlet yardımı taleplerinde bulunabilmektedir.

Hak Sahipliği Nedir ?

Hak sahipliği bir hakka sahip olma anlamına gelmektedir, afet yardımları konusunda hak sahipliği de hukuken ve kanunen ilgili afetten ve doğa olayından maddi zarar gören kişi anlamına gelmektedir.

Yani bir afet yada doğa olayından bir maddi kaybı olan bir afet zararı olarak değerlendirildiğinde bir hak sahibidir, burada hak sahipliği kavramı bazen kötü niyetli kişiler tarafından süistimal de edilebilmektedir. Bu sebeple devlet mahalli , ilçe ve il çevresinde hak sahipliği inceleme komisyonları kurmaktadır ve hak sahipliği durumunu yerinde inceleyerek belgeleyerek delillendirerek hak sahiplerini belirlemektedir.

Burada bir kişinin beyanından çok gerçek fiziki sonuçlar , tapu kayıtları , belgeler ve fiziki zarar ve zararın neticesi dikkate alınmaktadır. Kişilerin beyanı tek başına yeterli değildir. Unutulmamalıdırki bir tarlada ziyan olan mahsul ile ilgili hak sahipliği iddaaa eden kişinin o tarlada o mahsulün ekili olduğunu ispat etme yükümlülüğü olmadığı durumda birçok suistimal edilebilir konu ortaya çıkmaktadır.

Bu gibi kötü niyetli davranışların önüne geçmek adına Mahalli idare Kaymakamlık ve Valilik yönetim ve denetiminde AFAD ve diğer kamu kurumlarının da içerisinde olduğu hak sahipliği inceleme komisyonları , maddi kayıp tespit komisyonları gibi komisyonlar kurularak gerçek zarar ziyan ve maddi kayıp tespit edilmektedir ve hak sahipleri belirlenerek listelenmektedir.

Bu hak sahipleri Devlet yardımlarından faydalanma hakkına çeşitli şart ve sınırlamalar ile sahip olmaktadır.

AFAD hak sahipliği başvuru dilekçe örneği
AFAD hak sahipliği başvuru dilekçe örneği

AFAD Kurumsal İletişim Bilgileri

AFAD Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı Başkanlık kurumsal yapısına bağlı bir kamu kurumudur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ünvanına sahiptir.

Merkez Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No : 159 ÇANKAYA/ ANKARA

E-Posta Adresi : basin.halklailiskiler@afad.gov.tr

Santral Telefonu : 0 (312) 258 23 23

AFAD İl Müdürlülükleri iletişim bilgilerine erişim sayfası : https://www.afad.gov.tr/il-mudurlukleri

Kurumsal Web Sitesi Adresi : https://www.afad.gov.tr/

AFAD Hak Sahipliği Başvuru Dilekçesi nasıl yazılır ?

AFAD bir kamu kurumudur ve yapılacak müracatın AFAD Başkanlığı makamına yazılması gerekmektedir, Hitap ünvanı olarak “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına” kullanılması yerinde olur.

Dilekçe konusu olarak isteminizi bir cümle ile tanımlamanız makuldür, bu sayede dilekçenizi işleme alacak görevli isteminizi kolaylıkla anlayacaktır ve ilgili birime sevkini kolaylıkla yapabilecektir, hak sahipliği için Doğal afet sonucunda zarar gören hak sahipliği başvurumun sunulmasından ibarettir gibi bir dilekçe konusu oldukça yeterli olacaktır.

Sondaki iki yada üç paragrafta zarar görmüş olduğunuz afetin tarihi ili ilçesi adresi zararın tanımlanması gibi gerekli bilgileri sunduktan sonra son paragrafta hak sahipliği başvurunuzun işleme alınmasını saygılı biçimde arz etmeniz yeterli olacaktır.

Islak imzalı olarak AFAD Başkanlık makamına veya il müdürlüklerine teslim etmeniz yeterlidir. İl Müdürlüğüne sunulan dilekçelerde dilekçe hitap makamı “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ………………… İl Müdürlüğüne ” olarak yazılmalıdır.

Ayrıca Edevlet üzerinde de https://www.turkiye.gov.tr/afad-afetzede-hak-sahipligi-basvurusu-5070 adresi üzerinden hak sahipliği başvurusu yapılabilmektedir.

AFAD Hak Sahipliği Başvuru Dilekçesi

Aşağıdaki dilekçe bir doğal afet sonucunda ev ve işyerinde maddi hasar oluşan ve DASK Sigortası yaptırmadığı için zararı sigorta şirketi tarafından karşılanmayan ve maddi güçlük çekerek bir yakınının yanında ikamet etmek zorunda kalan bir kişinin durumunu izah eden ve AFAD makamına hak sahipliği başvurusunu sunan bir dilekçe örneğidir.

Sizde dilekçe örneğine benzer şekilde zarar görmüş olduğunuz afeti , gördüğünüz zararı ve hak sahipliğinizi açıklar bir dilekçe hazırlayarak gerekli belge ve delilleri de ekinde sunarak başvurunuzu şahsen ıslak imzalı olarak yapınız. Dilekçe ekinde durumu gösterir fotoğrafları da dijital ortamda veya basılı olarak eklemeniz faydalı olacaktır.


		Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
		Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
		..................... İl Müdürlüğüne 

	
	Dilekçe Konusu : Afet sonucu maddi zarar gören hak sahipliği başvurumun sunulmasından ibarettir.	............................. İli ....................... İlçesi ........................... Mahallesi ........................ Sokağı .............. Numara adresinde ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Aynı zamanda ................................................................................................ Adresinde işyerim bulunmaktadır.

	............................. Günü .................... Saatleri arasında yaşanmış olan .............................. Doğa olayı ve Afeti sebebi ile ikamet ettiğim konut ve ticarethanem büyük fiziki hasar almış ve kullanılamaz duruma gelmiştir. Şuan yakınlarımın evinde misafir olarak bulunmaktayım.


	Yaşanan Afet esnasında evimde tahrip olmuş olan mobilya , beyazeşya ve bilimum eşyanın listesi dilekçem ekinde tarafınıza saygı ile sunulmuş olup , konuttaki fiziki hasar ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık maddi zararım ....................... Türk Lirası tutarındadır. Aynı şekilde işyerimde tahrip olan mobilya , ticari stoklar ve bilimum iş Makine ve ekipmanlarının toplam değeri de ............................... Türk Lirası tutarındadır. Maddi durumum bunların hiçbirini karşılamaya elvermediği için yakınlarımın yanına sığınmış durumdayım.

	Ayrıca DASK sigorta poliçesi yaptırmadığım için sigorta şirketleri tarafından da zararımın tazmin edilmeyeceğini bilgilerinize sunarım.


	Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve kurumunuzca res'en takdir olunacak sebepler ile afet dolayısı ile oluşan maddi zararlarım ile ilgili hak sahipliği başvurumun işleme alınması ve onaylanması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

TC Kimlik No: 
İsim Soyisim :
İkamet Adresi :
İşyeri Adresi  :
Telefon : 
							Tarih :
							İsim Soyisim : 		
							İmza : 
Ekler: 
Kira Kontratı
İkametgah
Konutta zayi olan eşya listesi 
Vergi Levhası
İşyerinde zayi olan eşya listesi
Kimlik Fotokopisi

Scroll to Top