Murise Ait Hukuk Davası Sorgulama Dilekçesi

Murise Ait Hukuk Davası Sorgulama Dilekçesi Müteveffa kişinin varisleri tarafından sunulabilen bir bilgi edinme dilekçesidir. Vefat etmiş kişiler ile ilgili ceza davaları sonucunda alabilecekleri maddi cezalar ile ilgili sorgulama Murise Ait Ceza Davası Sorgulama Dilekçesi ile yapılmalıdır, bu konu bu makalemizin konusu değildir. Murise ait hukuk davaları ile ilgili bilgi edinme ihtiyaçları için Murise Ait Hukuk Davası Sorgulama Dilekçesi sunulması gerekli olmaktadır.

Vefat eden kişinin davaları nasıl yürütülür ?

Bir kişi vefat ettiğinde açılmış olan davaların tamamı normal yargı sürecine devam eder yalnızca muhatap varisler olur, vafat eden kişi artık muhatap değildir.

Kişisel suç kapsamında hapis cezası ile neticelenecek davaların sonucunda verilebilecek tüm hapis hükümleri kişi vefat ettiği için uygulanamaz, hatta genellikle dava dosyaları kapanır ve karar açıklanır.

Her çeşit maddi sonucu olan yani lehte yada aleyhte bir maddi sonuç doğuran dava sürer ve taraflar varisler olur.

Murise Ait Hukuk Davası Sorgulama Dilekçesi
Murise Ait Hukuk Davası Sorgulama Dilekçesi

Hukuk davası sorgulama dilekçesi kim verebilir ?

Muris vefat ettiği için vermiş olduğu tüm vekaletnameler hükümsüz hale gelir, Murise ait davalar ile ilgili sorgulama dilekçesini varisler ve varsa avukatları verebilir. Ayrıca ilgili davaların tarafları da yine aynı dilekçeleri sunabilir.

Dilekçe Hangi Makama Verilir ?

Davanın görülmekte olduğu mahkeme başkanlığına sunulmalıdır.

Hukuk Davası Sorgulama Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Tüm resmi dilekçeler gibi Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına ve dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir. Hitap makamı davanın görülmekte olduğu Mahkeme Hakimliğidir. Dava dosya numaraları sunularak ilgili dava ile ilgili dosyadan kopya talep edildiği makul , anlaşılır ve saygılı biçimde ifade edilmelidir.

Dilekçe sunacak kişi veraset ilamında varis olarak belirtilmiş olmalıdır veya bir varisin Avukatı olmalıdır. Muris ile soy bağı ilişkisi bulunmayan bir kişi bu dilekçeyi sunamaz.

Murise Ait Hukuk Davası Sorgulama Dilekçesi

Aşağıdaki örnek dilekçe vefat eden yakınına ait numarası sunulmakta olan dosya ile ilgili dosya fotokopisi ve tebligatların tarafına yapılması istemini sunar bir dilekçedir. Sizde muris ile yakınlığınızı ve bağı , mahkeme dosya numarasını içeren ve bilgi edinme ihtiyacınızı saygılı biçimde sunan bir dilekçe ile mahkeme hakimliğine müracat ediniz.

Ayrıca yazının son kısmında Edevlet üzerinden murise ait hukuk davası sorgulama hizmeti de faaliyete geçmiştir. Varisi olduğunuz Muris kişiye ait hukuk davalarını buradan sorgulayabilirsiniz fakat dosyanın içeriğinin tamamına erişmek için UYAP sistemi veya dilekçe ile müracat etmeniz gereklidir.

	Türkiye Cumhuriyeti ............................................... Mahkemesi Hakimliğine


	Dilekçe Konusu : Varisi bulunduğum Muris'e ait davalar hakkında bilgi edinme talebimin sunulmasından ibarettir.

	Muris Adı Soyadı : 
	Tc Kimlik No : 
	Dosya No : 

	Açıklamalar :

	1- Muris ..................................... tarihinde vefat etmiştir ve varisleri arasında yer almakta olduğumu bilgilerinize saygı ile sunarım. ...................... Tarihli veraset ilamı belgesi dilekçe ekinde sunulmuştur.

	2- Varisleri olarak ................... Nolu dosya ile görülmekte olan  ............................... 
.................................................................................kolunu davası hakkında bilgi almayı istemekteyim.

	3- Bu sebeple Sayın Mahkemenize iş bu dilekçe ile müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.


	Sonuç ve İstem :

	Yukarıda belirttiğim ve Sayın Mahkemenizce res'en takdir olunacak sebepler ile;

	Muris ....................................... ın tarafı olduğu .................. dolu dava dosyasının fotokopisini mahkeme kaleminden temin edebilmem için izin verilmesi , dava tebligatları ve duruşma davetlerinin yazılı olarak tarafıma yapılması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.
			

							Tarih : 
							İmza :
							İsim Soyisim : 


Ekler : 
Ölüm Belgesi
Veraset İlamı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Devlet Hizmetleri Sistemi EDevlet üzerinde Adalet Bakanlığı tarafından sunulmakta olan Murise Ait Hukuk Davası Sorgulama sayfası erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/adalet-murise-ait-hukuk-dava-dosyasi-sorgulama

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Tarafından Edevlet Üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/adalet-bakanligi

Scroll to Top