Adres Değişikliği Dilekçesi

Adres Değişikliği Dilekçesi kamu yada özel kurumlara sunularak adres değişikliğinizin bildirilmesi amacı ile düzenlediğiniz dilekçelerdir. Genel amaçlı adres değişikliği dilekçesi yazımız içerisinde metin , word ve pdf olarak da paylaşılacaktır, ihtiyacınıza göre hazırlayacağınız adres değişikliği dilekçesini ilgili kuruma sunarak adres değişikliğini bildirmeniz mümkündür.

Adres Değişikliği Nedir ?

Adres değişikliği bir kişi tada tüzel kişinin fiziken ikamet , ikinci adres yada faaliyet adresini değiştirmesi işlemidir, adresin fiziken değişmesi anlamına gelmektedir. Yani bir kişinin evinden başka bir adrese taşınması ikamet adresi değişikliğidir yani adres değişikliği kabul edilir, bir kişinin ikinci bir konut daha satın alarak belirli zamanlarda bir adresinde belirli zamanlar diğer adresinde yaşaması durumunda da bir kurumda kayıtlı adresini değiştirmesi adres değişikliği anlamına gelmektedir.

Benzer şekilde bir işletme adres değişikliği yaparak farklı bir adreste faaliyetini sürdürecekse bu işlemde fiziki adres değişikliği içerdiğinden adres değişikliği dilekçesi ile yapılmaktadır.

Adres Güncelleme / Düzeltme Nedir ?

Adres güncelleme daha çok fiziken adres değişikliği olmayan fakat belediyeler tarafından adreste yapılan değişikliklerin kurumlara bildirilmesi anlamı taşımaktadır, bazen bina kapı numaraları değişiklikleri, sokak yada cadde isimleri değişiklikleri , binaların yıkılıp yapılması ile bina isimlerinde değişiklikler olabildiği gibi bazı durumlarda mahalle isimlerinde değişiklikler, mahallelerin birleşmesi ayrılması, beldelerin köye köylerin beldeye yada belirli coğrafi alanların bir ilden diğerine geçmesi ilçeler arasında değişiklikler gibi fiziki adresin değişmediği ama adres yazımının yerel idarelerce yeniden düzenlendiği durumlar adres güncellemesi olarak düşünülmelidir.

Adres düzeltme ise herhangi bir hata sonucunda adresin bir kısmının insan yada sistem hatası ile yanlış yazılması ve bu hatanın giderilme isteminin oluşması ile gerekli olan işlemdir. Adres düzeltmede adresteki hata ve hatanın oluş sebebi ve doğru bilgi yer alması yeterlidir.

Adres Değişikliği Dilekçesi nasıl yazılır ?

Adres Değişikliği Dilekçesi adres değişikliğinin bildirileceği kurumun bu tip kayıtları yapan birimine veya müdürlük makamına yazılmalıdır. Örneğin bir kurumda sicil müdürlüğü varsa bu makama yazılması , müşteri hizmetleri varsa bu makama yazılması gibi gereklilikler olabilmektedir bu sebeple adres kayıtlarının genel olarak yapıldığı birime hitaben yazılması daha makuldür ama kurum genel müdürlüğü makamına , bölge müdürlüğü şube müdürlüğü gibi yazılı müracat edilen makama yazılması da doğrudur.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir ve dilekçe konusu yazılı başvurunun temel sebebinin bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir, yani adresi değişikliği istemimin sunulmasından ibarettir gibi bir dilekçe konusu oldukça yeterlidir.

Dilekçe konusunun ardından serbest metin alan yani dilekçe metni gelmektedir burada paragraf yapısında net anlaşılır ifadeler ile adres değişikliğinizin olduğunu , gerekirse adres değişikliğinin ne sebeple olduğunu ve yeni adresinizi ifade eder biçimde kısa paragraflara bölünmüş anlaşılır bir metin ile tanım yapılır ve saygılı ifadeler ile adres değişikliğinin yapılması talebi sunulur.

Dilekçenin tüm kamu ve özel kurumlara şahsen veya vekaleten sunulması gerekmektedir, 18 yaşından küçükler için velileri , vasi yada temsilci atanan kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri başvuru yapabilir bunun dışındaki başvurular için noterden düzenlenmiş geçerli ve resmi yazışma izini içeren vekaletname gerekmektedir.

Adres Değişikliği Dilekçesi

Bazı kurumlarda bu tip adres değişikliği bildirimleri için hazır formlar da bulunabilmektedir ve kendi iç yazışma mevzuatlarında adres değişikliği , adres güncelleme , bilgi güncelleme , kayıt güncelleme gibi birçok farklı isim de verilebilmektedir.

Aşağıda genel amaçlı bir Adres Değişikliği Dilekçe Örneği yer almaktadır, ihtiyacınıza göre gerekli düzeltmeleri yaparak kullanabilirsiniz.

		............................. Genel Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : Kurumunuzda kayıtlı adresimin değiştirilmesi istemimin sunulmasından ibarettir.


	Kurumunuza .............................. no ile kayıtlı ....................... hizmetinizi kullanan müşterinizim. Kişisel sebepler ile taşınmış olmam sebebi ile resmi ikamet adresim değişmiştir, kurumunuza durumu bildirmem ve adres değişikliği talebimi yazılı olarak sunma zaruretim hasıl olmuştur. 

	Kurumuza kayıtlı adresimin değişitirilerek aşağıdaki beyan ettiğim yeni adresimin kullanılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


TC No :
Hizmet No :
İsim Soyisim : 
Yeni İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta :							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :
Scroll to Top