Adli Kontrol İmza İhlali Mazeret Dilekçesi Örneği

Çeşitli durumlarda ve genellikle Ceza mahkemelerinde adli kontrol kararları alınabilmektedir, bunlar yurtdışı çıkış yasağı , ikametten ayrılmama , ikamet şehrinden ayrılmama , garnizonu terk etmeme , Emniyet Genel Müdürlüğü Polis merkezlerine giderek imza atma veya parmak izi verme , Jandarma Karakollarına giderek imza atma veya parmak izi verme , Belirli gün ve saatte emniyette polis denetiminde bekleme gibi adli kontrol kararları alınabilmektedir. Bunlar olası suç şüphesi durumunda yargılama ve delil toplama süreçleri esnasında tutukluluğun fazla görüldüğü fakat yargılamada gelişmelere göre farklı ceza yaptırımlarının bulunabildiği yargılamalarda masumiyet karinesinin zedelenmemesi için geliştirilen evrensel ve Türk hukuğuna uygun önleyici tedbirlerdir. Burada esas kişinin tutuklanmaması fakat denetim altında tutulması olmaktadır.

İmza İhlali konusu genellikle haftanın her günü veya belirli bir günü ve saati imza atma yükümlülüğü verilmiş olan kişinin imza atmaması sonucunda yaptığı ihlaldir, bu ciddi bir kusurdur, mazereti bulunmadan imza atmayan kişiler Emniyet tarafından kararı veren mahkemeye bildirilmektedir. Bu ihlal sonucunda imza tedbiri, ilgili davadaki suçlamaya göre tutukluluğa bile dönüşebileceği için adli kontrol imza ihlali konusunda çok dikkatli olunması zorunludur.

Adli Kontrol İmza İhlali imzanın atılmaması ile oluşan bir hukuki durumdur ve acil şekilde ilgili mahkemeye hitaben mazeret dilekçesi sunulması gerekmektedir, Mahkemeye sunulan mazeret gerçek bir mazeret olmalıdır , gerçek dışı , ispatı sunulmayan ve inandırıcı olmadığı için takdir edilmeyecek mazeretler yalan beyan işlemi de görebilmektedir. Bu sebeple varsa geçerli ve mazeretiniz ve ispatını , mazeretiniz trafik olması , yetişememek , unutmak gibi insani ve yorum gerektiren şeyler bile olsa bu durumu beyan ediniz. Asla mahkemeye gerçek dışı beyanda bulunan bir imza ihlali mazereti sunmayınız.

Makul görülebilecek gerekçeler ani gelişen sağlık sorunları ve refakatçilik, evlatlarının birinin bir sınavının bulunması , raporlu bir rahatsızlık , belgelendirilebilir bir kaza, Ameliyat vb günü saati belli olan tıbbi müdahaleler, başka bir adli konuda farklı bir noktada olmak gibi konulardır. Kocaelisporun maçı için antalyaya gidip dönüşte otobüs bulamamak gibi bir durumu mazeret olarak sunmak mahkemece yeterli görülmemektedir. Normal yaşantı içerisinde olabilecek , aslında olmaması gereken ama insani kusur ile yaptığınız ama kusurlu olduğunuzu hatanızın farkında olduğunuzu da belirterek kişisel hatalarınız ile ilgili özür ve tekrarlamama beyanınızı da iletmeniz mahkeme hakimleri tarafından davanın ciddiyetine de dikkat edilerek hoşgörü ile karşılanabilmektedir.

Avukatınız varsa Adli Kontrol İmza İhlali dilekçesini avukatınızın düzenlemesi ve teslim etmesi daha yerinde olacaktır. Hem mazeretinizi daha hukuki ve sağlıklı yazıya dökebilir hemde olası sonuçları ile ilgili alınması gereken önlemleri de alma imkanı olabileceği için Avukat ile Adli Kontrol İmza İhlali dilekçesi verilmesi çok daha sağlıklı olmaktadır.

Çok uzun süreli olarak uygulanan Adli Kontrol İmza denetiminde olabilecek kusurlar daha makul karşılanabilirken adli kontrol başladıktan sonra 2 3 imza sonrasında bir yada birçok kez imza ihlali yapılması halinde mahkemeler pek makul yaklaşmamaktadır. Bu sebeple son derece dikkatli ve çıkabilecek engelleri önceden fark ederek imza yükümlüğünüzü daima tam günü ve saatinde yerine getirmeye çok büyük özen gösteriniz.

Adli Kontrol İmza İhlali Mazeret Dilekçesi Örneği olarak sizlere üç farklı durumu yani birini resmi ve mahkemece makul bir mazeret olarak bilek burkulması sonucu muayene olmaya giden ve tedavi verilen bir kişiyi , diğer örnek ise bir trafik kazasına karışması sonucunda yetişemediği için imza atamadığını beyan eden kişiyi, diğer örnek ise günleri şaşırması sonucunda imza yükümlüğünü yapmamış olan kişinin sunabileceği dilekçe örneklerini sizler ile paylaşıyoruz. Dilekçeleri kişisel bilgileriniz mahkeme dava numaralarını emniyet müdürlüğü adı gibi imza atma makamını doğru bilgiler ile düzenleyiniz ve ispat belgelerini eksiksiz olarak mahkemeye sununuz. Aşağıdaki metni kopyalayarak yada sizler için hazırlanmış olan Word yada PDF formatındaki Adli Kontrol İmza İhlali Mazeret Dilekçesi Örneği ni bilgisayarınıza indirerek düzenledikten sonra şahsi imzanız ile mahkemeye şahsen sunmanız gerekmektedir. Avukatınız ile dilekçeyi düzenleyerek avukatınızın teslim etmesi çok daha sağlıklı bir işlem olacaktır.

Adli Kontrol İmza İhlali Mazeret Dilekçesi Örneği (Sağlık Problemi)	........................ MAHKEMESİ HAKİMİLİĞİNE

	DAVA : 2020 / XXXXX
	
	İSİM SOYİSİM : 
	TC KİMLİK NO : 
	ADRESİ  :

	DİLEKÇE KONUSU : Adli kontrol İmza İhlali ile ilgili mazeretimin sunulmasından ibarettir.

	Mahkemenizde 2020/xxxxx esas sayılı yargılama dosyası ile hakkımda ........... 2020/yyyyy sayılı kararı ile ............ tarihinde verilmiş olan adli kontrol kararı uyarınca ..................................................... Polis Merkezine giderek her gün ........................ saatleri arasında imza atmaktayım.

	Fakat .................... günü gece saatleri evde düşerek bileğimi burkmam sonucunda yürüme sorunu yaşamam ve açı çekmem sebebi ile ................... günü ............................. Devlet Hastanesi ................................ servisine giderek muayene oldum ve tedavi verildi. Hastane polikliniğindeki yoğunluk sebebi ile imza yükümlüğümü yerine getiremedim.

	İmza atamamamın sebebi yaşadığım rahatsızlık sonucu hastanede muayene olma sürecinin genel hasta yoğunluğu sebebi ile geç tamamlanabilmesidir. İlgili gün ve saatte muayene olduğumu görterir reçete ve raporu sizlere saygı ile dilekçe ekinde sunmaktayım.

	Gereğini saygılarım ile takdirlerinize arz ederim.


Ek 2 Sayfa
Muayene sonucu 
İstirahat Raoru
						Tarih : 

						İsim Soyisim
						İmza :
Scroll to Top