Açıköğretim Fakültesi Harç İade Dilekçesi

Açık Öğretim Fakültesi geçmişten gelen alışkanlık ile Eskişehir Anadolu Üniversitesinin bir fakültesi olan ve uzaktan eğitim ve kontrol altında sınav sistemi ile önlisans ve lisans seviyesinde akademik eğitim veren belirli bir fakülte adı olarak kullanılmaktadır. Fakat günümüzde açık öğretim fakülteleri birden çok üniversitede bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi , Atatürk Üniversitesi de açık öğretim fakültesi açmıştır ve eğitimler devam etmektedir.

Açık Öğretim Fakültelerinin dönemlik eğitim ücretleri yani harçları bu bedel eğitime katkı payı vb farklı isimlerle de mevzuatta yer almaktadır, eğitimine devam edecek öğrenciler aldıkları ders sayıları ve eğitim yıllarına göre Üniversite tarafından belirlenen eğitim bedelini kayıt döneminde yatırırlar ve kayıtları kesinleşmiş olur. Eğitim ücretini ödemeyen adayların kayıtları dondurulur, yani ilgili dönem derslerini alamazlar.

Bazı durumlarda öğrenciler harç ödemesi yaparken hatalar yapabilirler, bu sıklıkla yaşanmaktadır ve oldukça normal bir durumdur. Çok yüksek sayıda öğrenci bulunuyor olması ve üniversite hesaplarında her kayıt dönemi yüzbinlere varan para yatırma işlemleri bulunduğu için üniversite öğrenci işleri veya dekanlıkları öğrencilerin fazla para yatırdıklarını fark etmezler. Bu durumun farkına fazla parayı yatırmış olan öğrenci varmalıdır ve genellikle varmaktadır. Herhangi bir sebeple harç ödemesinin fazla yapılması durumunda Açık Öğretim Fakültesi Harç İade Dilekçesi verilerek başvuru yapılması gerekmektedir, Üniversite görevlileri harç ödemesini kontrol ederek fazla yatırılan tutarı iade yapabilmektedir.

Bazı öğrenciler fazla yatırılan tutarın bir sonraki dönem veya yıldaki eğitimlerine mahsup edilmesini de talep edebilmektedir fakat bu zaten yoğun olan üniversite kayıt işlemlerini öğrenci özelinde daha karmaşık hale getireceği için genellikle uygun bulunmaz ve yapılmaması tavsiye edilir.

Bu sebeple herhangi bir sebeple fazla yatırılan eğitim ücreti olması durumunda iadenin talep edildiği bir Açık Öğretim Fakültesi Harç İade Dilekçesi verilerek başvuru yapılması ve iadenin beklenmesi en makul yöntemdir.

Fazla harç ödemesi insan hatası ile yüksek tutarın yatırılması veya mezuniyet durumunu unutarak yeni dönem eğitim bedelinin yatırılması yada bankada yanlış tanımlama yaparak gereksiz bir fazladan ödeme yapılması gibi durumlarda olmaktadır. İade başvurusunun ardından en çok 30 gün içerisinde öğrenci işleri ve mali muhasebe birimleri konuyu değerlendirerek fazla ödeme yapılmışsa iade yapmaktadır. Tam emin olmamak ile birlikte fazla tutarın iadesi talep edilmezse, ilgili öğrencinin mezuniyeti sonrasında fazla yatırılmış olan tutarlar bağış olarak muhasebeleşmektedir, normal resmi zamanaşımı sürelerine tabiidir.

Açık Öğretim Fakültesi Harç İade Dilekçesi kayıtlı olunan ve eğitime devam edilen üniversitenin açık öğretim fakültesi dekanlığı makamına yazılmalıdır. Ödeme ile ilgili bilgiler , tarihi ve fazla yatırılan tutar net olarak belirtilmelidir. İade talebi de açık anlaşılır ve kısa bir ifade ile yazılmalı ve iadenin talep edildiği banka hesap bilgileri de belirtilmelidir. Şahsen doldurulmalı ve şahsen açık öğretim fakültesi bürolarına teslim edilmeli veya PTT ile dekanlık makamı adresine posta yolu ile gönderilmelidir.

Açık Öğretim Fakültesi Harç İade Dilekçesi
		................... ÜNİVERSİTESİ
		AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA


	DİLEKÇE KONUSU : Kişisel hata ile fazla yatırılan eğitim ücretinin iadesi talebimin sunulmasından ibarettir.


	Öğrenci No : (ÖĞRENCİ NUMARANIZI YAZINIZ)

	İsim Soyisim : (İSİM VE SOYİSMİNİZİ YAZINIZ)

	TC Kimlik No : (TC KİMLİK NUMARANIZI YAZINIZ)

	Bölüm : (BÖLÜMÜNÜZÜ YAZINIZ)

	Ödeme Tarihi : (FAZLA TUTARI YATIRDIĞINIZ ÖDEMENİN TARİHİ)

	Ödeme Yöntemi : (BANKA INTERNET EFT GİBİ ÖDEME YÖNTEMİNİ YAZINIZ)

	Ödeme Tutarı : (YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÖDEME TUTARINI YAZINIZ)

	Ödenmesi Gereken Tutar : (DOĞRU ÖDEME TUTARINI YAZINIZ)

	Fazla Ödenen Tutar : (FAZLA OLARAK YAPILAN ÖDEME TUTARINI YAZINIZ)

	İADE EDİLECEK TUTARIN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ :
	
	Banka Ünvanı: (BANKA ÜNVANI ÖRN. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.)
	
	Şube Kodu ve Adı: (ÖRNEĞİN 0003 – ANKARA ÇANKAYA ŞUBESİ)
	 
	Hesap No : (BANKA HESAP NUMARASI YAZINIZ)
	
	İBAN : (IBAN NUMARASINI YAZINIZ)

	
		Fakültenizde yukarıda belirtmiş olduğum öğrenci numarası ile kayıtlı öğrencinizim. Yukarıda belirtmiş olduğum tarihte yapmış olduğum eğitim bedeli ödemesinde kişisel hatam ile yukarıda belirttiğim kadar tutarı fazla yatırmış durumdayım. Fazla yatırmış olduğum tutarın tarafınızca yukarıda belirttiğim banka hesabıma iadesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

								Tarih:
					
								İsim Soyisim

								İmza : 	
Scroll to Top