Adalet Bakanlığı Dilekçe Örneği

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kanunlar ile belirlenen yetkileri ile tüm adalet kurumlarını kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmaktadır. Yani Adalet Bakanlığı veya Adalet Bakanı bir yargılama makamı , savcılık yada hakimlik değildir. Adalet Bakanlığı adalet kurumlarının tesis edilmesi , çalışacak Hakim ve Savcıların ve adli personelin atanması ve görevlendirmeleri gibi yönetim idari ve denetim vazifeleri vardır, Adalet Bakanlığı Yargının idaresini yürütmektedir, yargılama yani adli işlemler Bağımsız Mahkemeler tarafından yürütülmektedir, Adalet Bakanlığı yargılama gibi mahkemelerin sorumluluğunda olan konular ile ilgili işlem yapmamaktadır.

Yargılamalar ile ilgili işlemlerin tamamı mahkemeler sorumluluğundadır, mahkemelerde de ilk derece , istinaf , yargıtay gibi başvuru sıralamaları vardır. Adalet Bakanlığına dilekçe verilmesi , mahkeme dışı konular ile ilgili ise makul bulunmaktadır, Mahkemelerin görev alanına giren konular ile ilgili Adalet Bakanlığı makamına sunulan dilekçeler, konu ile yetkili ve görevli mahkemeye iletilmektedir.

Bu sebeple Adalet Bakanlığına Dilekçe ile müracat edilirken herhangi bir dava dosyası ile alanaklı bir müracat edilecekse, bu müracatın doğru mahkemeye yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Bu yazımızı kaleme aldığımız sırada Adalet Bakanlığının Merkez teşkilatı yani bağlı birimleri Ceza İşleri Genel Müdürlüğü , Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü , Mevzuat Genel Müdürlüğü , Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil Ve İstatiskik Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı , Strateji Geliştirme Başkanlığı , İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı , Eğitim Dairesi Başkanlığı , İcra İşleri Daire Başkanlığı , Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı , Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı , Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği , Özel Kalem Müdürlüğü birimlerinden oluşmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı makamına sunacağınız bir dilekçe yukarıda belirttiğimiz merkez teşkilatının hangi birimi tarafından işleme koyulacaksa ilgili birimin makamına yazmanız daha sağlıklı olacaktır.

Adalet Bakanlığına Bağlı birimlerin tamamı Adalet Bakanlığı web sayfası bağlı birimleri sayfası https://www.adalet.gov.tr/Birimler/ACM altında listelenmektedir , buradan adliyelere , merkez teşkilatlarına , ceza infaz kurumlarına , bölge idare mahkemelerine , bölge adliye mahkemelerine ve diğer bakanlığa bağlı kurum ve birimlere erişim yapabilirsiniz. Bu kurum yada birimlerden birine yapacağınız başvurular için iletişim ve adres bilgilerine erişebileceğiniz sayfalar yukarıdaki link ile erişeceğiniz sayfa üzerinden erişebileceğiniz biçimde düzenlenmiştir, incelemeniz faydalı olacaktır.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi mahkemelerin görevi olan yargılama ile alakalı tüm başvuruları ilgili mahkeme başkanlığına yapmanız gerekmektedir , Adalet Bakanlığı yargılama süreçleri hakkında idari görevleri haricinde bir işlem yapmamakta ve tüm başvuruları ilgili mahkemelere iletmektedir. Bu sebeple herhangi bir dava ve yargılama süreci ile ilişkili tüm başvurular ilgili mahkemelere yada savcılıklara yapılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına dilekçe ile müracat edecekseniz genel şartları tüm kamu kurumlarına yazılan dilekçeler ile benzerlik göstermektedir, tüm dilekçeler Türkçe yazılmalıdır , Türk dili dilekçe yazım kurallarına ve dil bilgisi kurallarına uyulmalıdır. Tüm dilekçelerin en üstte bir cümle ile dilekçenin konusu yani dilekçe isteminin ne olduğu ifade edilmelidir. Dilekçe tanım ve açıklamalar içeren en çok 3 4 paragraf ile gerekli tüm açıklamanın anlaşılır biçimde sunulduğu bir metin ve en çok bir paragraf içerisinde istemi açık bir şekilde ifade etmelidir. Dilekçenizi konuya tamamen yabancı biri okuduğunda isteminizin veya şikayetinizin ne olduğunu tam olarak anlamalıdır. Gerekli tüm ekler dilekçe içerisinde belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.

Dilekçe doğru makama hitaben yazılmalıdır Bakanlık teşkilatında ilgili birim makamına yazılması yerinde olur , yanlış birime yazılan dilekçelerin havale edilmesi gerekli olabilmektedir, bu sebeple doğru makama yazılması önemlidir.

Aşağıdaki örnekteki gibi bir Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Dilekçe örneğini dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları ve dilekçe istemini anlaşılır şekilde yazarak tarih isim soyisim imza ve kişisel bilgilerinizi tam ve doğru biçimde yazarak dilekçenizi hazırlabilir ve şahsen yada PTT ile iadeli taahhütlü olarak Adalet Bakanlığına gönderebilirsiniz.

Dilekçenizi yazarken tüm sorumluğun size ait olduğunu , herhangi bir yasaya göre suç unsuru olabilecek ifadelerde bulunmamanız gerektiğini ve önemli bir konuda başvuru yapıyorsanız bir Avukattan hukuki danışmanlık almanızı ve gerekiyorsa bu işlemi avukatınızın yapmasını önemle hatırlatıyoruz. Ayrıca adliyelerin normal görev alanında olan adli sicil belgesi vb işlemler için adliye kalemlerine başvurmanız gerekli olduğunu unutmayınız.

Aşağıda vereceğimiz dilekçe örneği metninin ardından word pdf ve html dosya türlerinde Adalet Bakanlığı dilekçesi örneği yer almakadır bu dosyaları bilgisayarınıza indirerek düzenleme yapabilir ve başvurunuzu bu belge ile yapabilirsiniz. Yazının son kısmında ise araştırma yaparken erişiminizi kolaylaştıracak linkler bilginize sunulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Dilekçe Örneği

	
	
		Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
		................................ Genel Müdürlüğü	Dilekçe Konusu : DİLEKÇENİZİN KONUSUNU YANİ İSTEM YADA ŞİKAYETİNİZİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ.


	


	................AŞAĞIDAKİ BİLGİLENDİRMELERİ OKUYUNUZ SONRA SİLEREK DİLEKÇENİZİ KIRMIZI YAZILI ALANA YAZINIZ............................
	............... DİLEKÇENİZİ NEDEN YAZMANIZ GEREKTİĞİNİ AÇIKLAYINIZ.----------

	............... İSTEMİNİZİ VE ŞİKAYETİNİZİ EN ÇOK 3 4 PARAGRAF .----------
	............... AÇIK VE ANLAŞILIR İFADELER İLE YAZINIZ .----------
	............... EKLİ BELGELERİ NEDEN SUNDUĞUNUZU AÇIKLAYINIZ .----------


	............... İSTEM YADA ŞİKAYETİNİZİ EN ÇOK 1 PARAGRAF İLE BELİRTİNİZ .----------	

		Gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


	

İsim Soyisim : 
TC Kimlik No : 
İkamet Adresi  :
Telefon : 
Eposta Adresi :

								Tarih : 


								İsim Soyisim
								İmza : 
	

Ekler : DİLEKÇENİZİN EKLERİNİ HER SATIRA BİR EK OLARAK AÇIKLAMA İLE YAZINIZ. Örneğin : Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 Sayfa 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Site Adresi : https://www.adalet.gov.tr/

TC Adalet Bakanlığı tarafından Elektronik Devlet Hizmetleri Portalı Edevlet Adalet Bakanlığı sayfaları https://www.turkiye.gov.tr/adalet-bakanligi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere (Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Doğrulama İşlemi , Dava Sorgulama , İcra Sorgulama , Veraset İlamı Sorgulama , Vasiyetname Sorgulama , Murise ait davaların sorgulanması , Uyap Erişimleri ) erişim sayfası , Kullanımı Edevlet üyeliği gerektirmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/adalet-bakanligi

Scroll to Top