Abonelik Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Abonelik Adres Değişikliği Dilekçe Örneği abonelik adres değişiklikleri için genel amaçlı dilekçe örneği dir. Abonelikler genel olarak bir adres bilgisi barındırır fakat bu adres bilgisi her zaman aboneliğin kullanıldığı adres olmak zorunda değildir. Adrese bağlı abonelikler genel olarak adrese fiziken ulaşan hizmetler için bulunan adreslerdir ve bu adresler değiştirilmek istendiğinde aslında yapılması istenen adres değişikliği aslında bir nakildir, başka bir adreste abonelik sürdürülecekse hizmetin oraya nakil edilmesi gerekliliği olabilmektedir.

Burada hizmet türlerine göre adres değişikliği ve nakil kavramları farklılıklar göstermektedir bu sebeple adres değişikliği ve nakil in benzerlik ve farklılıkları ve anlamlarını açıklamaya çalışacağız.

Adres Değişikliği nedir ? Nakil Nedir ?

Adres değişikliği her çeşit hizmet ile ilgili olan kayıtlı adresin değiştirilmesi anlamına gelmektedir, fiziken adrese ulaşan hizmetler için bu durum kurumdan kuruma değişkenlik gösterse de genel olarak nakil işlemi adı verilmektedir.

Şöyle bir mantık kabaca doğrudur adrese fiziken ulaşan hizmetler yani telefon internet su doğalgaz elektrik gibi hizmetler ile adresten bağımsız hizmetler için adres değişikliği ve nakil çok farklı prosedürler olabilir.

Burada nakil yapılabilen hizmetleri düşündüğümüz zaman sabit telefon hizmeti , internet erişimi hizmeti ve her çeşit yayın hizmetleri aklımıza gelmektedir. Bunun dışındaki temel altyapı hizmetlerinde nakil diye bir seçenek yoktur yani insanlar telefon internet ve dijital yayın hizmetlerini nakil yapabilirken , su elektrik doğalgaz gibi fiziki altyapıdan direk adrese sunulan hizmetlerde nakil seçeneği yoktur bu abonelikler kullanım bitince kapatılır ve yeni adreste tekrar açılması gerekli olur.

Adres değişikliği işlemi nedir ?

Adres değişikliği ürün veya hizmeti başka bir adreste kullanıma devam etmek isteniyorsa adres değişikliği yapılabildiği gibi belediyelerin adres bilgisi güncellemeleri ile de adreslerin değişmesi gerekebilmektedir. Her iki durumu da ayrı ayrı açıklamaya çalışacağız.

İnsanlar her zaman aynı adreste ikamet etmezler, kanunen bir temel yaşam yani ikamet adresleri herkesin vardır ve burada yaşadıkları kabul edilir. Fakat sınırsız sayıda ek yaşama alanı da bulunabilir örneğin bir kişi ailesiyle bir şehirde yaşarken başka bir şehirde okumaya gidip yazın farklı bir şehirde çalışıyor olabilir. Bu kişinin aynı anda 3 adresi bulunabilir ve bunlardan biri ikamet diğerleri ek adresleri olarak değerlendirilir.

Kişilerin kendi kullandıkları her çeşit aboneliğin adresini değiştirmeleri gerekli olabilir örneğin taşınma en yaygın olan durumdur, bir kişi bir adresten başka bir adrese geçtiğinde kullandığı ürün veya hizmetleri o adreste kullanmak isterse ilgili kurumun mevzuatına uygun biçimde adres değişikliği yapması gereklidir.

Ayrıca iki farklı adresi arasında taşınma durumu olmasa da adres değişikliği yapılabilir örneğin bir kişi kendi evinde kullandığı sabit telefon hattını ara sıra çalışmak için uğradığı ofisine almak isteyebilir, yani aslında kişi taşınmaz kendisine ait olan iki farklı adres vardır ve birindeki bir ürün yada hizmeti diğerinde kullanmak için adres değişikliği talep edebilir.

Bir başka durum da belediyelerin adres değişiklikleri , insan hatası yada sistem hatası sonucu adreslerin düzeltilmesi ve güncellenmesi için adres değişikliği talebi vardır, bu durumda adres aslında fiziken değişmez. Sadece resmi işlemlerde kullanımda adresin yazımı değişmiştir, bu sıklıkla olabilir yani mahalle isimleri , cadde sokak isimleri , kapı numaraları ve apartman isimleri sıklıkla olmasa da değişebilir ayrıca bir caddenin sokağa bir sokağın caddeye dönüşmesi bir mahallenin bir başka mahalleyle birleşerek farklı bir ile bağlanması bile yaşanabilmektedir. Bu sebeple fiziken adres değişmese de adresin güncellenmesi veya düzeltilmesi için adres değişikliği işlemi gerekebilmektedir, aslında bu işleme adres değişikliği değil de adres düzeltme veya güncelleme işlemi demek belki de daha sağlıklıdır.

Abonelik Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Abonelik Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Hizmetlere göre adres değişikliği işlemi örnekleri nelerdir ?

Temel altyapı hizmetleri olan su , elektrik , doğalgaz türü kamu hizmetlerinde adres değişikliği diye bir mantık yoktur, bu hizmetler tüketim noktalarına ulaştırılarak orada tüketilen hizmetlerdir, adres değişikliği imkanı ve çözümü yoktur , insanlar tüketimlerini noktalar aboneliklerini kapatır ve yeni adreslerinde tekrar abone olarak kullanım yaparlar bu tip temel hizmetlerde adres değişikliği yoktur.

Adres değişikliği sabit telefon , adsl vdsl internet erişimi , fiber internet erişimi , kablo internet erişimi gibi evlere fiziki kablo ile ulaşan noktalarda mümkündür, hizmetin bir farklı adreste kullanılması gerektiğinde halihazırda kullanılan hizmetin yeni adreste kullanılabilmesi için adres değişikliği yada nakil başvurusu yapılması gerekmektedir, hizmet yeni adrese ilgili kurum tarafından taşınacaktır.

Adrese bağlı olmayan hizmetler ve ürünler için de benzer bir abonelik adres değişikliği mantığı vardır fakat burada adrese bağlı olarak sunulan bir ürün yada hizmet olmadığından adres değişikliği sadece bilgi güncelleme anlamına ve yazışmaların gönderilmesi anlamına gelmektedir.

Örneğin bir cep telefonu hattının adresini değiştirmeniz kullanımınız ile bağlantılı bir sonuç doğurmaz, zaten kablosuz bir iletişim hizmeti kullandığınız için adresinin ne olduğu yada adresin değiştirilmesi hizmet ile alakalı hiçbir kesinti yada değişikliğe sebep olmaz yalnızca güncel adresin kaydedilmesi veya yanlışlığın düzeltilmesi amacı ile abonelik adresi güncellemesi yapılması gerekebilir.

Ayrıca spor salonu abonelikleri gibi kişinin kendi katıldığı her çeşit kişisel aboneliğin de adres değişikliği alınan hizmet ile alakalı herhangi bir değişikliğe sebep olmaz yalnızca kayıtlı adres güncellenmiş olur.

Abonelik Adres Değişikliği nasıl yapılır ?

Öncelikle aboneliğin türüne göre yeni adreste bu hizmetin alınıp alınamayacağı hakkında ön araştırma yapılır , daha sonra ilgili kurumun web sitesi veya çağrı merkezi yada abone merkezi müdürlük gibi temsilcilikleri üzerinden adres değişikliği prosedürleri ile ilgili bilgi alınır.

Genellikle yazılı başvuru talep edildiğinden kuruma hitaben yazılmış bir Abonelik Adres Değişikliği Dilekçesi sunulması gerekliliği genellikle olmaktadır.

Bazı kurumlar telefon , çağrı merkezi , mobil uygulama , web sitesi , faks , eposta gibi yollarla da abonelik adres değişikliği başvurusu alabilmektedir, ama yaygın hizmetlerde yani su , elektrik , doğalgaz, sabit telefon ve internet erişimi hizmetlerinde ilgili kurum müdürlük ve abone merkezlerine giderek şahsen müracat edilmesi gerekebilmektedir.

Halihazırda abonelik kaydı bulunan noktalar için belge talepleri olabilmektedir bu sebeple her çeşit abonelik adres değişikliği başvurusu yapmak için müracata giderken kimlik yada pasaport gibi kimlik yerine geçecek belge, yeni adreste ikamet yada bulunma iznini gösterir tapu veya kira kontratının yanınızda bulunması faydalı olacaktır.

Ayrıca adres değeğişikliği yapılırken su doğalgaz elektrik gibi tüketim noktaları belirli olan hizmetlerde eski aboneliğin numarası veya tesisat numarasını yanınıza almayı unutmayınız. Sabit telefon ve internet erişimi hizmetlerinde de aynı binadan bir hizmet numarası götürmeniz faydalı olacaktır.

Abonelik Adres Değişikliği Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Bazı kurumların hazır adres değişikliği veya adres nakli formları da olabilmektedir fakat biz genel amaçlı bir Abonelik Adres Değişikliği Dilekçesi nasıl yazılır kısaca bahsetmek istiyoruz.

Öncelikle hitap makamı hizmeti almakta olduğunuz şirketin yada kurumun tam ünvanı olmalıdır, dilekçe konusu dilekçeyi hangi amaçla yazdığınızı ifade eder bir bilgidir ve hitap makamının hemen altında yer alır.

Daha sonraki kısım serbest metin alandır, burada ilk paragrafta hizmet ile ilgili bilgileri sunabilir ,ikinci paragrafta adres değişikliği talebinizi ve yeni adresini sunabilirsiniz. Son paragrafta ise istemlerinizi sunarak dilekçenizi tamamlayabilirsiniz, bu dilekçeler son derece sade ve tek bir istem sunan kısa dilekçelerdir başka bir bilgi sunulmasına gerek yoktur.

Dilekçenin fiziki şartlarına gelince dilekçeler boş çizgisiz temiz beyaz bir a4 kağıda el yazısı dahil her çeşit kalıcı yazım tekniği ile yazılabilir tek önemli konu dilekçenin sunulduğu makama hitaben yazılması , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması. Tarih ıslak imza ve düzenleyen kişi ismi belirtmesi ve o kişi tarafından o kuruma şahsen sunulmasıdır. Bu şartları sağlayan dilekçeler işlem görebilir.

Ayrıca sunulacak dilekçenin ilgili kurum ile alakası olması gerekmektedir, örneğin elektrik aboneliğinizi bir şirketten alırken başka bir elektrik dağıtım şirketine başvuru yapmanızın bir anlamı yoktur, veya bir internet servisi sağlayıcıdan hizmet alırken başka bir şirkete başvurmanız bir anlam ifade etmemektedir.

Dİlekçeler yalnızca şahsen sunulabilir başkasının adına dilekçe sunulamaz yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri, vaki kayyım ve temsilcii atanmış kişiler için kanuni temsilcileri , tüm tüzel kişileri yetkilileri temsil edebilirler, müteveffa kişileri yasal varisleri temsil edebilirier, bunun dışında temsil için vekaletname yada temsil yetkisini gösterir belge aranmaktadır.

Abonelik Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Aşağıda sunulan genel amaçlı bir Abonelik Adres Değişikliği Dilekçe Örneği dir, hizmet ile ilgili adres değişikliği ve hizmetin naklini de ayrı ayrı talep edebileceğiniz biçimde düzenlenmiştir.

Dilekçede HİZMETİN YENİ ADRESE NAKİL TALEBİ başlıklı kısım hizmetin yeni adrese nakil edilmesini talep etmekte iken HİZMET İLE İLGİLİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ başlığı hizmete kayıtlı adresin güncellenmesini talep etmektedir.

Bu her iki konuyu da kapsayacak biçimde genel amaçlı bir dilekçedir ve üstünde gerekli değişiklikleri yaparak tüm adres değişikliği adres güncelleme ve nakil işlemleri ile ilgili dilekçeler düzenlemede kullanabilirsiniz.

Düzenlerken şirket ünvanını abonelik ile ilgili bilgileri aboneliğin adres güncellemesi yada nakli ile ilgili tek bir talebi sunar biçimde düzenleyerek kuruma şahsen teslim ediniz.
		............................ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : Adres değişikliği talebimin sunulmasından ibarettir.	Şirketinizin sunmakta olduğu ........................................................................................ hizmetini ................. Hizmet numarası ile  ................................................................................ adresinde kullanmaktayım. 

	HİZMETİN YENİ ADRESE NAKİL TALEBİ
	 ................................. Sebebi ile yeni adresim ......................................................
........................................................................... olacağından kullanmakta olduğum hizmetin bu adrese nakil yapılması gerekmektedir.

	HİZMET İLE İLGİLİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
	............................ Sebebi ile yeni adresim ......................................................
........................................................................... olacağından kullanmakta olduğum hizmet ile ilgili yazışma adresinin değiştirilmesi gerekmektedir.	Yukarıda arz ve izah ettiğim biçimde adres değişikliği yada hizmet naklininyapılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.Hizmet Türü: 
Hizmet No : 
Eski Adres : 
Yeni (Güncel ) Adres : 
Telefon : 
Eposta Adresi  :
						Tarih :
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Elektrik Dağıtımı Anonim Şirketi web sitesi üzerinden sunulmakta olan elektrik dağıtım şirketleri iletişim bilgileri sayfası : https://www.tedas.gov.tr/#!dagitim_srkt

Türkiye doğalgaz dağıtıcıları birliği web sitesi üzerinde sunulan doğalgaz dağıtım şirketleri sayfası : https://www.gazbir.org.tr/dagitim-sirketleri

Scroll to Top