Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği

Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği herhangi bir aboneliğin kapatılması için kurumlara sunulan dilekçe örneği dir. Abonelik yada üyelik belirli bir ürün yada hizmetin sürekli olarak kullanılabilmesi için sınırlı süreli yada süresiz olarak kullanıcısı yada tüketicisi olmak için yapılan karşılıklı sözleşme olarak özetlenebilir.

Ürün yada Hizmetlerin tüketilebilmesi için bir hizmet sunan ve hizmet alan ilişkisi vardır, genel tüm kamu hizmetleri bu mantıkla tüketicilere sunulur, bu ilişkide tüketicinin hizmeti alma hakkını kullanmasının yanında bu hizmet karşılığında ödeyeceği borcun da yer aldığı bir abonelik sözleşmesi ile abonelik yani üyelik yani hizmetin yada ürünün kullanılması durumundaki karşılıklı anlaşma ve sözleşme bu abonelik yada üyelik sözleşmesi ile tanımlanmış olur.

Yani her aboneliğin bir abonelik sözleşmesi bulunur ve bu abonelik sözleşmesi abonenin yani tüketicinin sorumluluklarını ve hizmeti sunan yani kurumun sorumluluklarını ortaya koyan hukuki ve resmi bir belgedir.

Abonelik ilişkisi ve abonelik süreci ve bitişindeki borç alacak ilişkisi bu abonelik sözleşmesi ile tanımlanmış olur.

Yazımız içerisinde abonelik kapatma işlemi hakkında bilgilendirme , abonelik kapatma dilekçesinin nasıl düzenleneceği hakkında kısa bilgiler , Abonelik Kapatma Dilekçe Örnekleri yer almaktadır ayrıca sunulan abonelik kapatma dilekçeleri metin word ve pdf dosya türleri ile indirilebilir durumdadır.

Abonelik Sözleşmesi Nedir ?

Abonelik Sözleşmesi yada Üyelik Sözleşmesi belirli bir ürün hizmet yada ürün ve hizmetin beraber sunulduğu bir hizmetin bir kişi tarafından kullanılmak istenmesi sonucunda iki tarafın hak ve sorumluluklarının çerçevesini oluşturan ve sürekli olacak bir ticari işlemin şartlarını belirleyen ve karşılıklı olarak imzalanan bir yazılı anlaşma metnidir.

Abonelik sözleşmeleri anayasa ve diğer kanunların herhangi bir maddesi ile çelişmeyen tüm maddeleri ile hukuki ve resmidir. Yani abonelik sözleşmeleri hükümleri resmi olarak sorumluluk yaratan hükümlerdir. Hizmeti sunan taraf ve Hizmeti tüketen taraf sözleşmedeki hak ve sorumluluklarını yerine getirmek ile mükelleftir.

Abonelik sözleşmeleri özel sözleşmeler olarak değerlendirilir ve herhangi bir kanun kararname yönetmelik ve anayasa ile çelişen madde içeremezler, yani sözleşmeler tüm hukuğa karşı öncelikle sorumludur, hukuğa aykırı maddeler içeren sözleşmeler tamamen veya iligli maddeleri ile hükümsüz kabul edilebilirler.

Yani bir abonelik sözleşmesi hukuğa aykırı bir madde içeriyorsa ilgili madde ve bu madde ile oluşan sorumluluklar yok kabul edilirler.

Abonelik Sözleşmeleri ne zaman başlar ve biter ?

Abonelik sözleşmeleri ürün veya hizmetin kullanımını isteyen kişinin abone olma isteğini kuruma sunması ve abonelik başvurusu işlemlerini yaparak abonelik sözleşmesi imzalaması ile başlar.

Aboneliğin süresinin bitmesi veya kişinin kendi isteği ile aboneliğini kapatması ile abonelik sözleşmeleri biter.

Abonelik sözleşmeleri aboneliğin başlangıcı abonelik süreci ve abonelik bitişini kapsamaktadır, abonelik normal bir süreç olarak başlayıp bitene kadar hükümleri olan abonelik sözleşmeleri karşılıklı iki tarafın sorumluluklarını tamamlamaları ile sona erer. Bağlayıcılıkları abonelik süresi boyunca ve maddi borçların tamamlanması süreci kadardır. Bu süreden uzun bağlayıcılığı olan bir abonelik sözleşmesi yapılmamaktadır.

Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği

Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği

Abonelik Kapatma ne demektir ?

Abonelik Kapatma aboneliğin bitirilmesi anlamına gelmektedir, genel olarak abonelik kapatma abone olunan ürün veya hizmetin kullanım ihtiyacının bitmesi veya başka bir alternatif kullanmanın tercih edilmesi ile olmaktadır.

Örnekler ile bunu daha iyi anlamanız mümkündür, bazı abonelikler ihtiyaç olduğu sürece sorunlu abone olunan hizmetlerdir örneğin su elektrik ve doğalgaz bir yaşam alanının daima ihtiyaç duyduğu temel hizmetlerdir ve o alanda yaşandığı sürece bu üç hizmete de abonelik yapılır ve kullanılır. Bu adresten taşınılacağı zaman ise abonelik kapatma işlemi yapılır ve hizmetler kapatılır. Abonelik süresi boyunca oluşan tüm maddi borçlar ödenir ve varsa teminatlar da geri alınarak abonelik kapatılmış olur.

Abonelik Nasıl Kapatılır ?

Aboneliğin kapatılması için ürün veya hizmetin alındığı kurum ile iletişime geçilmelidir, ilk başta web sitesi veya çağrı merkezinden kapatma prosedürü ile ilgili bilgi alınmalıdır.

Genel olarak bazı kurumlar iptal taleplerini şahsen yazılı başvuru ile kabul etmektedir, ilgili kurum genel müdürlüğü müdürlüğü şubesi veya abone merkezine gidilerek şahsen Abonelik Kapatma Dilekçesi yazılarak abonelik kapatma işlemi yapılması gerekli olabilir.

Bazı kurumlar ise çağrı merkezi , web sitesi , mobil uygulama gibi kanallardan da kapatma başvurusu alabilmektedir , bu durumlarda hizmetin kapatma işlemi bu yöntemler ile yapılabilmektedir.

Genel olarak abonelik kapatma işlemleri bir anda olmamaktadır , hizmetin sunulmasının son bulduğu güne kadarki kullanımın ölçülmesi ve aboneliğin fiziken durudurulması işlemleri için ekiplerin adrese gelmesi sözkonusu da olabilmektedir.

Bu sebeple aboneliğin kapatılması işlemi hakkında ilgili kurumdan bilgi alarak hareket edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak su elektrik doğalgaz aboneliklerinin tamamı kurum müdürlük ve abone noktalarına Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği ile başvuru yaparak yada hazır formaları düzenleyerek yapılmaktadır. Tüm telekomünikasyon ve internet erişimi hizmetlerinde de iptal işlemleri genel olarak müdürlük veya abone merkezlerine şahsen müracat ile yapılmaktadır.

Bazı aboneliklerin belirli bir sözleşme süresinin tamamalanması , taahhüdün gereklerinin karşılanması , abonelik kapatılması için belirli bir süre önce başvuru yapılması , abonelik kapatılması için ekipmanların belirli bir şekilde iade edilmesi , teknik servislerce belirli işlemlerin yapılması gibi çok çeşitli süreçler olabilmektedir. Bu sebeple her çeşit aboneliğin bir dilekçe ile anında kapatılabileceği düşünülmemelidir, günümüzde yüzlerce çeşit hizmete yine yüzlerce çeşit abonelikler yapılmaktadır ve birçok aboneliğin kapatılması çeşitli işlemler ile mümkün olabilmektedir.

Bu sebeple abonelik kapatma başvurusu yaparken sözleşme şartları , sorumluluklarınız hakkında inceleme yaparak emin olduktan sonra başvuru yapınız.

Abonelik kapatma dilekçesi nasıl yazılır ?

Abonelik kapatma dilekçesi aboneliği kapatma isteminiz oluştuktan düzenlemeniz gerekmektedir. Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği aşağıda yer almaktadır bu dilekçeyi ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz, aynı şekilde word ve pdf olarak da paylaşılmıştır.

Öncelikle dilekçenin hizmeti yada ürünü yani aboneliğiniz olan kuruma hitaben yazmanız gerekmektedir , ilgili kurumun genel müdürlük makamına yazmanız yeterlidir. Örneğin ” …………………….. Telekomünikasyon Anonim Şikreti Genel Müdürlüğüne” yeterli bir hitaptır.

Sonra dilekçe konusu yazmanız önerilmektedir ve dilekçe konusu dilekçe kapatma isteminizi sunduğunuzu ifade eder bir cümle olarak sunulması yeterlidir. Örneğin “…………… Hizmeti aboneliğim kapatılma istemimin sunulmasından ibarettir.”

Sonraki kısım serbest metin kısmıdır burada paragraflar halinde önce açıklama daha sonra sunulması gereken bilgiler , gerekçeler ve talebin izahı ve en son kısımda da taleplerin sunulması sıralaması ile kaleme alınmalıdır. Abonelik kapatma dilekçesi yazılıyor olduğundan çok fazla detaylı bir bilgi açıklama ve izah yazmaya gerek yoktur, aboneliği tanımlar bilgiler adres kapatma gerekçesi gibi bilgiler verilerek aboneliğin kapatılmasının talep edildiği bir metin hazırlamak yeterlidir.

Dilekçenin son kısmında ise tarih isim soyisim ve ıslak imza yer almalıdır, tarih dilekçenin sunulduğu tarih, isim soyisim abone ismi ve soyismi ve imza da abonenin imzasıdır.

Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği yalnızca abonenin kendisi tarafından şahsen sunulabilir, başkası adına dilekçe sunulamaz. Yalnızca aşağıdaki durumlarda başkası adına dilekçe sunulabilir. 18 Yaşından küçükler için velileri , kayyım vasi ve temsilci atanmış kişiler için kanuni temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yetkilileri , müteveffa kişiler için birinci derece yakınları başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki durumlar için vekaletname veya temsil yetkisini gösterir belge gereklidir.

Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği

Aşağıda dört adet Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği yer almaktadır. Bu dilekçeler farklı örnekler olarak sunulmuştur.

Birinci dilekçe bir telekomünikasyon hizmeti aboneliğinin kapatılmasını talep eder bir dilekçedir, ikinci dilekçe dergi yayını aboneliğinin kapatılmasını talep eder bir dilekçedir, üçüncü dilekçe ise spor salonu üyeliğinin kapatılmasını talep eder bir dilekçedir, dördüncü dilekçe ise boş şablon bir genel amaçlı “Abonelik Kapatma Dilekçe Örneği” olarak sunulmuştur.

Bu dilekçeleri dilekçe örnekleri olarak dikkate alınız ve kendi başvurunuz için gerekli değişiklikleri yaparak yukarıda açıklandığı biçimde düzenleyerek kuruma sununuz.

		................... TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : Hizmet aboneliğimin kapatılması talebimin sunulmasından ibarettir.

	Şirketinizin sunmakta olduğu ....................................................................... Hizmetini 
.......................... Hizmet numarası ile ............................................................................................. 
adresinde kullanmaktayım. 


	............................................................................................. Sebebi ile hizmetinize artık
ihtiyaç duymadığımdan hizmetin sonlandırılmasını ve aboneliğimin kapatılmasını talep etmekteyim. İş bu sebeple kurumuza yazılı başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.	Aboneliğimin kapatılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.
İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
Hizmet Türü :
Hizmet No : 
Abonelik Adresi  :
Telefon :
Eposta :						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :		................... YAYINCILIK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : Yayın aboneliğimin kapatılması talebimin sunulmasından ibarettir.

	Şirketinizin sunmakta olduğu ....................................................................... dergisine 
.......................... Abone Numarası ile kayıtlı abone olmuş durumdayım. Yayınlarınız 
.................................................................................................................. adresine teslim edilmektedir.

	Yapmış olduğum sözleşmeye göre dergi aboneliğim ....................... tarihinde son bulmaktadır ve tarafımca beyan edilmediği sürece gönderim devam etmektedir.


	............................................................................................. Sebebi ile yayın aboneliğimin kapatılmasını talep etmekteyim. İş bu sebep ile kurumunuza yazılı müracat yapmaktayım.	Kredi kartımdan hiçbir suret ile yeni bir tahsilat yapılmaması ve aboneliğimin kapatılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
Abone olunan yayın:
Abone No : 
Sözleşme Bitiş Tarihi : 
Abonelik Adresi  :
Telefon :
Eposta :						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :

		................... ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : Spor salonu üyeliğimin kapatılması talebimin sunulmasından ibarettir.

	Şirketinizin ......................... Şubesine abone (üye) olarak müşterinizim. Gördüğüm lüzum ve kişisel kararım ile aboneliğimin (üyeliğimin) ....................... tarihi ile kapatılmasını talep etmekteyim. Belirttiğim tarihten sonra hizmetlerinizi kullanmayacağımı bildirmekteyim.

	
	Aboneliğim (üyeliğimin) kapatılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
Şube:
Üye No : 
Sözleşme Bitiş Tarihi : 
Telefon :
Eposta :
						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :


EKLER : 
1- Üye Giriş Kartı
2- Otopark Giriş Kartı
3- Sözleşme Fotokopisi		................... ..................  MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : 

	
	
	


	Yukarıda arz ve izah olunan istemlerim  ve Aboneliğim (üyeliğimin) kapatılması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim ederim.

Abone No : 
Hizmet Türü :
İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
Telefon :
Eposta :
						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :


EKLER : 
1- 
2-
3-

Türkiye Cumhuriyeti Edevlet Sistemi Abonelik Sorgulama sayfaları Erişim Linki : https://www.turkiye.gov.tr/arama?aranan=Abonelik%20Sorgulama

Edevlet Üzerinden çeşitli izmetleri sunan şirketlerin sunduğu çevrimiçi hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/sirket-hizmet-listesi

Scroll to Top