Yüz Yüze Eğitime Katılmama Muafiyet Dilekçesi

Yüz Yüze Eğitime Katılmama Muafiyet Dilekçesi öğrencinin yüz yüze eğitime katılmama hakkını kullanmak için sunulması gereken dilekçedir. Yüz Yüze Eğitime Katılmama Muafiyet Dilekçesi Eğitim gördüğü okulun müdüriyet makamına hitaben yazılarak öğrenci yada velisi tarafından şahsen teslim edilmelidir.

PTT yolu ile iadeli taahhütlü gönderilen dilekçeler de okul yönetimi tarafından işleme koyulmaktadır.

Vekalet ile başvuru yapılması yalnızca veli tarafından resmi noter vekaletnamesi düzenlenmiş ve bu vekaletnamede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile yapılacak yazışma ve başvurular için yetki verilmiş olması gerekmektedir. Genel Avukatlık ve Muhasebe vekaletlerinde bu işlemler bulunmayabilir.

Yüz Yüze Eğitim Nedir ?

Yüz Yüze Eğitim normal resmi eğitim modelidir, eğitim kurumunun belirli bir yeri ve yapısı yada yapıları bulunur ve öğrenciler ders gün ve saatlerinde okullara giderek eğitimleri öğretmenler ile yüz yüze bulundukları sınıflarda yaparlar.

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Örgün öğretim akademik eğitimlerin tamamı yüz yüze eğitim modeli ile yapılmaktadır. Yani eğitim yeri okuldur, öğretmen okulda ders verir ve öğrenciler derse okula giderek katılırlar.

Uzakten Eğitim Nedir ?

Uzaktan eğitim öğretmen ve öğrencinin fiziken birarada olmadığı yani yüz yüze olmadığı eğitim modelidir. Pandemi koşulları sebebi ile ilk orta lise ve akademik seviyede eğitim uzaktan eğitim ile yapılmaktadır.

Uzaktan eğitim genellikle canlı ders biçiminde internet üzerinden öğrenci ve öğretmenin buluştuğu özel yazılımlar ile yapılmaktadır. Eğitim kurumunun tercihine göre bir öğrenme yönetim yazılımı ve buna entegre bir canlı toplantı yazılımı üzerinden öğrenci ve öğretmenler bir sanal sınıf içerisinde biraraya gelirler ve sesli ve görüntülü biçimde iletişim kurabilirler.

Ayrıca teknolojinin sağladığı imkanlar ile birbirlerine mesaj görüntü ses gibi çokluortam öğreleri ve dosyalar gönderebilirler. Ayrıca bu uzaktan eğitim sistemlerinde sınav uygulamaları da yapılabilmektedir.

Türkiyede uygulanan uzaktan eğitim pandemi döneminde hastalıktan korunma maksadı ile geçici olarak tüm eğitim kurumlarına getirilmiş bir önlem ve çözümdür, pandemi süreci çözümlendiğinde ve halk sağlığı tehtidi azaldığında normal yüzyüze eğitim sürecine dönülecektir.

Uzaktan Eğitimin Sürekli olduğu eğitim kurumları da vardır.

Sürekli Uzaktan Eğitim Nedir ?

Eğitim kurumunun öğrencilerin eğitimini Örgün yani yüz yüze eğitim kurumuna gelerek derslere katılarak değil tamamen uzaktan sürdürdükleri eğitim modeline sürekli uzaktan eğitim denmektedir.

Ülkemizde örnekleri Açık Ortaokul , Açık Lise ve Açık Öğretim Fakülteleri olarak verilebilir.

İlköğretim eğitimini tamamlamamış ve ortaokul okumamış kişiler yada ortaokulu mezun olmadan terk etmiş kişiler isterlerse Açık Ortaokula kaydolarak sürekli uzaktan eğitim modeli ile eğitimlerini tamamlayarak sınavlarda başarı göstermeleri halinde ortaokul mezunu olurlar.

Orta Okul mezunu olup lise eğitimi almamış yada tamamlamamış kişiler dilerlerse açık Liseye kaydolarak gerekli dersleri tamamlayarak sınavlarda başarı göstermeleri halinde Lise mezunu olabilirler.

Açık Ortaokul ve Açık Lise normal ortaokul ve Lise eğitimi ile eş statüdedir. Mevzuat açısından hiçbir fark yoktur.

Aynı şekilde akademik üniversite lisans ve önlisans eğitimleri hatta lisansüstü eğitimler de birçok bölümde sürekli uzaktan eğitim biçiminde verilebilmektedir. Bu bölümleri tamamlayan öğrenciler tüm mevzuatta örgün eğitim ile eş diplomalara sahip oluralar.

Yüz Yüze Eğitime Katılmama yani Muafiyet Nedir?

Covid19 salgını döneminde eğitim kurumlarının neredeyse tamamı uzaktan eğitime geçmiştir fakat yeni gelişmeler doğrultusunda verilen kararlar ile haftanın belirli günleri yüz yüze eğitime yani normal eğitime kademeli olarak dönüş başlamıştır.

Fakat öğrencinin birey olarak veya aile fertlerinin sağlık durumları ve halen bulaşıcılık riski bulunuyor olması sebebi ile veliler tedirginlik yaşayabilmektedir.

Bu sebeple öğrencilerin pandemi dönemi bitene kadar veya en azından bu yaz tatili süresi boyunca normal dönem ve telafi dönemi eğitimlerine online eğitim ile devam etmeleri konusunda ailelere makul bir başvuru hakkı verildiği gözlemlenmektedir.

Aileler isterlerse evlatlarının yüz yüze eğitime devam etmemesini ve online eğitime devam ederek pandemi sürecini tamamlamasını talep etmek için Yüz Yüze Eğitim Katılmama Muafiyet Dilekçesi vererek başvuru yapabilirler.

Yüz Yüze Eğitime Katılmama yani Muafiyet Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Yüz Yüze Eğitime Katılmama yani Muafiyet Dilekçesi resmi bir dilekçedir yani resmi dilekçe yazım kurallarının tamamına dikkat edilerek yazılmalıdır. Kısaca özetlemek gerekirse;

Dilekçe ilgili eğitim kurumunun müdüriyet makamına hitaben yazılmalıdır. Dilekçe yazım dili Türkçe olmalıdır, dilekçe ekinde sunuluyor ise yabancı dildeki belgelerin Türkçe tercümeleri dilekçe ile beraber sunulmalıdır. ve Türk Dilbilgisi kurallarına ve Dilekçe yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır.

Dilekçe Hitap makamından sonra dilekçe konusu başlığı verilerek dilekçenin ne konuda yazıldığı bir cümle ile ifade edilmelidir. Yüz Yüze Eğitim Katılmama yani Muafiyet Dilekçesinde “Öğrencinin yüz yüze eğitimden muafiyet başvurusunun sunulmasından ibarettir” gibi bir dilekçe konusu cümlesi fazlası ile yeterli olacaktır.

Dilekçe metin kısmında yüz yüze eğitimden muafiyet isteğinizi izah etmeniz ve tercihen bir gerekçe sunmanız gerekmektedir. Metin kısmında öğrenci kimlik bilgileri ve velisi bulunduğunuz belirtilmeli ve gerekçenin makul bir gerekçe olmasının bekleneceğini unutmayınız. Dilekçe metin kısmında açıklamalar için 2 3 yada 4 paragraf en çok kullanılmalıdır.

Dilekçe İsteminiz son paragrafda açık biçimde ve saygılı ifadeler ile sunulmalıdır.

Yüz Yüze Eğitime Katılmama Muafiyet Dilekçesi
		Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
		................................. İlköğretim Okulu / Ortaokulu / Lisesi Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : Öğrencinin yüz yüze eğitimden muafiyet başvurusunun sunulmasından ibarettir.	Okulunuz öğrencilerinden .................................. Tc Kimlik No , .................. Öğrenci No , ....................... Sınıfı öğrencisi ........................................................ isimli öğrencinin velisiyim.

	Bildiğiniz üzere ....................... tarihli kararname ile uzaktan eğitim olarak devam eden eğitim öğretime ara verilerek .............haftanın birinci ve ikinci / tüm eğitim ............. günleri için yüz yüze eğitim modeline dönülmüştür.

	Pandemi sürecinin devam ediyor olması, Aile fertlerinin kronik rahatsızlıkları bulunuyor olması , Henüz toplum aşılama sürecinde aile fertlerinin aşılamalarının tamamlanmamış olması sebebi ile ikamet adresimizden tüm aile fertleri olarak ayrılmadan yaşamımızı daha güvenli biçimde sürdürmekteyiz. 

	Oğlumun / Kızımın yeni kararname uyarınca okula devam edecek olması sağlık güvenliğimizi riske atacağı için tarafımca onaylanmamaktadır.

	Yukarıda belirttiğim ve Müdüriyetinizin resen uygun göreceği gerekçeler ile oğlumun / kızımın yüz yüze eğitimden muaf tutularak uzaktan eğitime devam etmesi için gerekli izinin verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi  :
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih : 

							İsim Soyisim :

							İmza : 

Faydalı Linkler ;

Edevlet Üzerinden sunulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetlerine erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi

Scroll to Top