Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dilekçe Örneği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dilekçe Örneği Bakanlığa yapacağınız yazılı müracatlar için örnek olabilecek dilekçelerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacak bireysel ve kurumsal başvuruların tamamı yazılı olarak yapılmaktadır, Sözlü veya telefon ile herhangi bir başvuru yapılması mümkün değildir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurt genelindeki çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek ile görevlendirilmiş Bakanlıktır. Yani çalışanların çalışma hayatlarındaki düzenlemeler ve Yurt genelindeki Sosyal Güvenlik Sistemi TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir ve denetlenmektedir.

İşgücü piyasasındaki sorunların işveren ve işgören çerçevesinde bütünleştirici ve adil bir çalışma hayatı düzenlenmesi yine bakanlığın sorumluluğundadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisinin büyümesi ve istihdam yaratılması , işgücüne katılımın artırılması , Kadınlan iş hayatındaki yoğunluğunun artırılması , nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve ekonomiye kazandırılması yine Bakanlığın görevleri arasında yer almaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamına şahsen müracat edilmesi durumunda aşağıdaki adres ve iletişim bilgilerinden faydalanılabilir. Başvuruların şahsen veya vekaleten yapılması gerekmektedir. Üçüncü kişiler başka bir kişi için başvuruda bulunamazlar.

Yalnızca başka bir kişinin yada kamunun mağduriyeti hakkındaki şikayetlerde üçüncü kişilerin suçu veya kabahati bildirme hakkı çerçevesinde müracat hakları bulunamaktadır.

Dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü gönderilmesi mümkün olmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adresi : 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA Telefonu : +90 (312) 296 60 00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dilekçe Örneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dilekçe Örneği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Tüm Bakanlıklar gibi TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yaptığı görevi alt kurumlar yapısında bir teşkilat ile yürütmektedir. TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazacağınız dilekçelerde dilekçenizin konusu teşkilat yapısında hangi birimin görev alanına giriyorsa o makama dilekçe sunmanız daha faydalı olacaktır.

Örneğin yurtdışında yaşayan ve çalışan bir kişinin Türkiyedeki emeklilik işlemleri ile alakalı SGK ile çözümleyemediği bir durum için Bakanlık Makamına dilekçe yazması gerektiğinde dilekçesini Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) makamına yazması tavsiye edilmektedir.

Bu sebeple başvurunuzu yaparken merkez teşkilatındaki doğru makama hitaben dilekçe yazmaya gayret ediniz.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı Aşağıda listenen birimlerden oluşmaktadır.

 • Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (BHİM)
 • Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM)
 • Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM)
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DHDB)
 • Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (HHGM)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
 • Özel Kalem Müdürlüğü (ÖKM)
 • Personel Dairesi Başkanı (PDB)
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB)
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)
 • Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM)

Ayrıca yapılacak başvuruların Bakanlık Merkez teşkilatınca değil ayrı kurumların sorumluğunda olan konularda olması halinde ilgili kurumlara müracatınız tavsiye edilmektedir, Bu kurumlardan bazıları;

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı , Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüdür.

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki belgelendirme ile ilgili konularda Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı Makamına, Sosyal Güvenlik ile ilgili tüm konularda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müracatınız yerinde olacaktır. Aşağıda Bu kurumların web site linkleri bilginize sunulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti İş Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatı

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatı için Elektronik Kamu Yönetim Sistemi içerisindeki kurum ile ilişkili mevzuat sayfası linki : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatı

Bu adresetn Kanun , Kararname , Bakanlar Kurulu Yönetmeliği , Tüzükler , Yönetmelikler, Genelgeler , Esas ve Usuller , Yönetgeler, Kararlar , Uygulama ve Program Esasları gibi her çeşit mevzuat kaydına ulaşabilir ve inceleme yapabilirsiniz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dilekçe Örneği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milyonlarca çalışanın ve çalışma hayatının denetleme ve düzenleme kurumu olması sebebi ile Bakanlık Makamına sunulacak dilekçeler yüzlerce çeşittir. Sizin isteğinizi tam olarak ifade edebilecek bir dilekçe sunma şansımız malesef bulunmamaktadır.

Sizlere sunacağımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dilekçe Örneği boş örnek bir şablon dilekçedir, bu dilekçe metni içerisinde parantez içerisinde büyük harf ile yazılan açıklamaları dikkatli biçimde okuyarak ilgili yerlere gerekli bilgileri yazdıktan sonra dilekçenizi düzenlemeniz çok kolay olacaktır.

Kısaca açıklamak gerekirse dilekçe örneğimiz Bakanlık Makamına yazılmıştır, Merkez Teşkilatı içerisindeki başka bir birime yazılacak ise dilekçe hitap makamını “Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” yerine “Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ……………………….. Genel Müdürlüğüne” gibi ilgili makama hitap edilen bir başlık ile yazımına başlayınız.

Dilekçe Konusu her resmi dilekçe içerisinde bulunması önerilen bir bilgidir. Burada dilekçenizin ne maksat ile sunulduğunu izah eden bir cümle yeterlidir. Örneğin yurtdışı emeklilik borçlanması talebimin sunulmasından ibarettir gibi bir ifade dilekçenizi ne maksat ile sunduğunuzu ifade eder ve bu dilekçeyi işleme koyacak görevlinin dilekçe konusunu tüm dilekçeyi okumadan anlamasına yardımcı olur, Dilekçe konusu önemlidir ve buraya dilekçenizin ne amaç ile yazıldığını açık şekilde ifade eden bir cümle yazmanız yeterlidir.

Dilekçe yazımının devamında ise dilekçe açıklamaları ve dilekçe istemi bölümü gelmektedir. Birkaç paragraf halinde isteğinizi açıklamanız ve gerekiyorsa anlamlı detayları sunmanız gerekmektedir. En çok 3 4 paragraf halinde isteğinizi anlatmaya gayret ediniz. Son paragraf ise açıklamasını yaptığınız istemi bakanlık makamına sunduğunuz ifadedir. Buraya özenli bir şekilde isteminizi yazınız.

Dilekçenin son kısmındaki kişisel bilgilerinizi doldurunuz , tarih isim soyisim ve imza kısmını da tamamlayarak Bakanlık Makamına şahsen müracat ediniz.

Dilekçe yazımı konusunda yardıma ihtiyacınız bulunuyorsa Dilekçe nasıl yazılır başlıklı yazımızı incelemenizi önermekteyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dilekçe Örneği aşağıda metin olarak ve hemen metnin altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir dosya olarak bilgilerinize sunulmuştur;

(PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ YAZILARI OKUYUNUZ, DAHA SONRA PARANTEZLERİ SİLEREK İLGİLİ YERLERE GEREKLİ BİLGİLERİ YAZINIZ, ISLAK İMZALI OLARAK BAKANLIK MAKAMINA SUNUNUZ.)



		Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına



	Dilekçe Konusu : (DİLEKÇENİZDEKİ İSTEĞİNİZİ YADA HANGİ AMAÇ İLE SUNUYORSANIZ BURAYA BİR CÜMLE İLE ÖZETLEYİNİZ.)



	


	(DİLEKÇE AÇIKLAMALARI : DİLEKÇENİZTEKİ İSTEMİNİZİ VEYA ŞİKAYETİNİZİ BİRKAÇ PARAGRAF OLARAK ANLAŞILIR VE NET BİÇİMDE AÇIKLAYINIZ)


	(SON PARAGRAFTA İSTEĞİNİZİ AÇIK BİÇİMDE İFADE EDİNİZ.)






	Yukarıda belirttiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.



Tc Kimlik No : (TC KİMLİK NUMARANIZI YAZINIZ)
İsim Soyisim : (İSMİNİZİ VE SOYİSMİNİZİ YAZINIZ)
İkamet Adresi : (İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)
Telefon : (TELEFONUNUZU YAZINIZ)
Eposta : (EPOSTA ADRESİNİZİ YAZINIZ)



							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza : 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edevlet Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edevlet sistemi üzerinden sunulan çok çeşitli hizmetler bulunmaktadır, başvurunuz bu hizmetlerden herhangi biri ise Bakanlığa dilekçe ile müracat etmek yerine edevlet üzerinden elektronik ortamda başvurunuzu yapabilirsiniz, Birçok hizmet için yazılı başvuru kabul edilmemektedir ve Edevlet üzerinden başvurunuz istenmektedir.

Edevlet üzerinden sunulan hizmetlerin en sık kullanılanlar aşağıda listelenmiştir ve hemen altında erişim linki sizlere sunulmuştur;

 • EKPSS Kura tercih bilgi sistemi
 • Asbest Söküm Uzmanlığı Başvuru İşlemleri
 • İşçi Sendikaları Üyelik ve Doğrulama İşlemleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar Şikayet İhbar Başvuru ve Takibi
 • Yurtdışı Bprçlanma Belge Sorgulama ve Doğrulama
 • KPSS Tercih Rehberi
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon sistemi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edevlet Hizmetleri

Scroll to Top