Vasi Kararı ile Araba Alımı için İzin Dilekçesi

Vasi Kararı ile engelli kişi mülkiyetine herhangi bir motorlu araç alımı yapılabilmesi için Mahkemeden izin kararı alınması gerekmektedir. Mahkeme bu aracın engelli kişinin yaşamsal seyahat ihtiyaçlarının karşılanması maksadı ile alındığının beyan edildiğini de beklemektedir. Yani engelli bir kişi namına Vasi kişi bir motorlu araç alacaksa bu aracın engelli kişinin seyahati maksadı ile alınıyor olması beklenmektedir.

Vasi Kararı ile araç alımında Engelli indirimi uygulanabilirmi ?

Evet %90 üstü bedensel engeli bulunan kişilere atanan vasiler tarafından alınacak araçlarda ÖTV muafiyeti vardır.

Yalnızca sıfır km araçlarda ve ilk sahibi engelli kişi olmak kaydı ile araç alımında ÖTV muafiyeti yani indirimi sözkonusudur. Aracın 5 yıl boyunca satılmama şartı vardır. 5 tam yıl bittikten sonra araç satışı yapılabilir. 5 yıldan önce satılırsa ÖTV tutarının yatırılması gerekmektedir.

Aracın Engellinin ulaşım ihtiyaçları için alınması ve kullanılması şartı vardır, Engelliye akrabalık yada vasilik bağı olan en çok 3 yakını bu aracı kullanabilir. Başka birinin kullanırken tespiti halinde ceza yaptırımı vardır.

Engelli Araçlarına uygulanan indirimin normal kişilerin alacağı araçlara uygulanmasına çalışılmaması yani kanunun çevresinden dolaşarak engelli namına alıyormuş gibi gösterilerek normal kullanıcıların ÖTV siz araç almaması için bu uygulama bulunmaktadır. Hiçbir istisnası yoktur.

Alınan aracın ticari vasıfla tescili mümkün değildir , engelliye ait eşyalar ve ihtiyaçlar ve ev eşyası haricinde ticari mal taşıması mümkün değildir. Ticari olarak tescili mümkün değildir. Araç trafiye hususi yolcu nakli vasıtası olarak tescil edilecektir. K belgesi vb başvuru yapılamamaktadır.

vasi kararı ile araba alımı izin dilekçesi
vasi kararı ile araba alımı izin dilekçesi

Motorlu araç mülkiyetinin hukuki boyutu

Ayrıca motorlu araç mülkiyeti kendi başına bir sorumluluktur. Araç ile yapılabilecek kazaların tamamında araç sahibinin de hukuki sorumluluğu olabilmektedir.

Örneğin aracı alkollü bir kişi kullanırken kaza yaptığında araç mülkiyetine sahip olan kişi de açılan davalarda bir taraf olarak ele alınır. Yada aracınızı kullanması için verdiğiniz kişi ehliyeti olmayan bir kişiye emanet olarak verir ehliyetsiz olarak bu kişi bir kazaya karışırsa mesuliyetiniz söz konusu olabilir.

Kendi kararlarını alamayacak durumda olduğu için Vasi ataması yapılmış bir kişinin motorlu aracı ile yaşanabilecek durumlarda Vasinin de hukuki sorumluğu olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Akli ehliyeti bulunmayan kişinin Vasisi hukuki konularda muhatap alınabilmektedir.

Bu sebeple engelli kişi üzerine motorlu araç alınırken vasi bu durumların bilincinde olmalı ve motorlu aracı engelli kişi kullanamayacağına göre kullanacak kişi Vasi değilse son derece sağlam bir güven ilişkisi bulunuyor olması gerekmektedir. Hiçbir şekilde ilgili motorlu aracın emaneten birine verilmemesi gerekmektedir.

Tüm vasi tarafından alınan önemli kararların engelliyi temsil eden bir avukata danışılmasında önemli faydalar vardır. Tüm hukuki boyutları sağlıklı irdelenerek doğru yol ve yöntem avukat tarafından size çok daha iyi izah edilebilir.

Vasi Kararı ile Araba Alımı için yapılması gereken işlemler nedir ?

Engellinin onayının bulunması ve vasinin onayının bulunması esastır. Herhangi birinin onayı yoksa hukuken mümkün değildir.

Vasinin engelli adına Sulh Hukuk mahkemesine müracat etmesi ve izin kararı alması gerekmektedir.

Genel olarak engelli namına gayrımenkul alımı satışı yatırım kredi vb tüm işlemlerde vasinin mahkemeye müracat ederek engelli namına önemli ticari kararlar için olur alması esastır.

Vasilik belgesi ile bazı işlemler karar alınmadan da yapılabilmektedir fakat maddi değeri yüksek ve mülkiyetin el değiştirdiği gayrımenkul motorlu araç menkul kıymet yatırımlarında mahkeme kararı alınması güvenlidir.

Engellinin bir yakını tarafından vasinin engelli namına aldığı kararların engelli menfaati aleyhine kararlar olduğu bahsi ile açılacak davalarda vasinin alınan izin kararlarını beyan etmesi hukuken anlamlı olacaktır. Vasi kendi kararları ile engelli namına önemli menkul gayrımenkul ve maddi işlemler yapar ve konu hukuk boyutuna taşınırsa yaptığı ticari işlemi tüm detayları ile ifade etmesi ve engellinin şahsi yararının tesbiti gerekmektedir. Bu sebeple önemli işlemler için vasiler mahkemeden karar alarak işlem yapmayı kesinlikkle tercih etmelidir.

Vasi Sulh Hukuk mahkemesine müracat ederek vasi olarak araç alımı için izin kararı talep edilmesi gerekmektedir.

Vasi araç alımı izin dilekçesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Vasi kararı ile araç alımı izin dilekçesi

	
		Türkiye Cumhuriyeti ..................................... Sulh Hukuk Mahkemesi'ne

Esas No :

Karar No : 

Karar Tarihi : 

Adı Soyadı : 

Adresi : 

Vasi Adı Soyadı : 

Adresi :

Dilekçe Konusu : Vasisi olduğum Öz oğlum .......................................... mülkiyetine binek otomobil tipi motorlu araç satınalmak için izin kararı istemimin sunulmasından ibarettir.


Açıklamalar : 

	Mahkemenizce ....................... Esas No ile ..................... Tarih ve ...................... Karar numarası ile öz oğluma vasi olarak atanmış olduğumu bilgilerinize saygı ile sunarım.

	Bedensel engelinin %90 üzerinde olması , genel hastane vb zorunlu seyahat gerekliliklerinde çok çeşitli zorluklar yaşamamız sebebi ile yeni sıfır bir hususi binek bir otomobili öz oğlum mülkiyetine almamın yaşam kalitesini ve menfaatini son derece olumlu etkileyeceği kanaatindeyim.

	Araç satınalma bedeli , tüm satınalma masraflarının , bakım giderlerinin , yakıt giderlerinin ve motorlu araç ile ilgili tüm giderlerin tarafımdan karşılanacağını bilgilerinize sunarım.

	Araç satış bayisi ile görüşmemde vasi olarak ..................................... mülkiyetine araç alabilmem için mahkemeden izin kararı beyan etmem gerektiği belirtilmektedir.

	Bu nedenle mahkemenize müracat ederek izin ve yetki kararı alma zarureti hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem :

	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ve mahkemenizce resen uygun görülecek nedenlerle,

	Öz oğlum mülkiyetine yeni bir hususi binek otomobil tipi motorlu araç alabilmem için mahkemeniz tarafından izin ve yetki veren karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

							Tarih : 

				İstemi sunan Vasi Adı Soyadı : 

							İmza :
Scroll to Top