Devirli Kasa Defteri Örneği

Devirli Kasa Defteri Örneği çok basit bir planda satırlar halinde gelirleri ve giderleri yazarak toplam gelir toplam gider hesabı yapabildiğiniz ve gelir giderlerinizi kayıtlı tutabildiğiniz bir sayfalık bir excel tablosudur. Genel bir muhasebe programı işlevlerinin hiçbirine sahip değildir.

Alt alta yazılan satırlardaki giderleri ve gelirleri ayrı ayrı toplayarak bir gelir hesaplaması ve bir gider hesaplaması yapmaktadır.

Kasa Defteri Nedir ?

Kasa defteri bir işletmenin nakit kasası yani işletmenin içerisinde bulunan para cinsinden maddi varlığı olan kasanın gelir ve giderleri sonucunda ne bakiyede olduğunu takip etmeye yarayan bir defterdir.

Kasa defteri tek liste yada çift liste olarak tacirin alışkanlığına göre tutulur, daha sağlıklı ve karışıklığa mahal vermeyeni çift listedir. Yani giderler bir alanda , gelirler bir alanda tutularak ayrı ayrı hesaplanır ve Kasa bakiyesi gelirlerden giderleri çıkartarak hesaplanır. Örneğin 4 günlük kasa defteri tutulmuş işletme 1000 liralık gelir elde etmiş ve 400 lira gider yapmışsa kasa bakiyesi 600 lira olmalıdır. İşte kasa defteri tam bu işi takip etmek için kullanılan basit usul bir defterdir.

Bu yazının tamamı ve paylaşılan Kasa Defterleri işletme defteri değildir. Herhangi bir resmi işletme muhasebe takibi için planlanmamıştır ve resmi işlemler için kullanımını tavsiye edilmemektedir. İşletme defteri , her tür resmi defter ve sorumluluklarınızı , defter tutma şartlarınızı kesinlikle Mali Müşavirinize danışınız,. Tüm sorumluluk tarafınıza aittir.

Devirli Kasa Defteri Örneği
Devirli Kasa Defteri Örneği

Kasa Defteri Resmi deftermidir ?

Hayır kasa defteri resmi bir defter değildir, basit usul veya sermaye şirketi olsun kasa defteri tutulma zorunluluğu yoktur. Çünki muhasebe vergi ve vergilendirme tahakkuuk hesaplaması ile aynı beyan usulünde yapılmaktadır. Günlük olarak tacirin ne ödediği veya ne tahsil ettiğinin tahakkuk veya beyan düzenlemelerinde bir anlamı yoktur, Mali Müşavirler Faturaların düzenlenme tarihlerine göre muhasebeleşmesini yapmaktadır. Fakat işletme defteri resmi bir defterdir.

İşletme defteri basit usul işletmeler için resmi bir defterdir, işletme defteri tutma ile ilgili mali müşavirinizin tanımladığı biçimde belge kayıtları yapmanız yasal zorunluluktur, bu konuda mali müşavirinize danışmanız gerekmektedir. Danışmadan ve hangi defteri ne biçimde hangi bilgiler ile dolduracağınızı öğrenmeden kasa defteri veya işletme defteri kullanmayınız.

İşletme Defteri ve Kasa Defteri Farkı nedir ?

Basit usulde faaliyet gösteren ikinci sınıf tacirler şahıs işletmeleri tüm mali işlemlerini işletme defteri adı verilen bir resmi defter üzerinde tutarlar, bu defter genellikle mavi tükenmez kalem ile tutulan resmi bir defterdir ve aylık olarak mali müşavirler bu defterdeki gelir giderler ve faturaları dikkate alarak beyannameler düzenlerler.

Biz bu yazımızda resmi defter olan işletme defterinden bahsetmemekteyiz, bizim bu yazımız gelir giderlerini excelde yazmak takip etmek isteyen yada düzenleyip çıktı alarak sayfalar halinde takip etmek isteyen kaydetmek isteyen kişiler için hazır bir devirli kasa defteri saydasıdır.

Kendi mali müşavirinizin tanımladığı defter tutma biçiminiz ne ise onu uygulamaya devam ediniz. Bu yazıdaki defter mali işlemler için düzenlenmememiştir, Yalnızca kayıt takibi ve basit kasa takibi içindir, mali müşavirinizin yönlendirmesine göre muhasebe işlemlerinizi ve kayıtlarınızı yapınız.

Resmi Muhasebe ile ilgili tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunu ve mali müşavirinize her tür defter tutma konusunu sormanız gerektiğini hatırlatırız.

Kasa Defteri Nasıl tutulur ?

Kasa defteri her bir giderin bir satır olarak kaydedildiği giderler ve her bir gelirin bir satır olarak kaydedildiği gelirler olarak iki tablodan oluşan bir defterdir.

Gelirler işletmenin tahsilat yaptığı yani ödeme aldığı işlemlerdir şirket gelir elde etmiştir, giderler ise işletmenin ödeme yaptığı her çeşit işlemi kapsamaktadır. Her bir tahsilat ve ödeme ayrı bir satır olarak yazılmalıdır.

Bu sayede takip edilmeyen yada edilemeyen bir işlem bulunmamaktadır. Çünki kasa defterine yapılan tüm ödemeler ve alınan tüm ödemeler gelirler ve giderler olarak yazılmıştır.

Fakat burada önemli bir detay bulunmaktadır, Bazı işletmeler kasa defterlerini her çeşit ödeme yöntemi ile satışlar için de kullanabilmektedir, bizim örnek vereceğimiz kasa defteri nakit kasa defteri tanımına daha yakındır.

Yani işletme tüm tahsilatlarını nakit yapıyor ve tüm ödemelerini de nakit yapıyor varsayımı ile kasa defteri örneğimiz düzenlenmiştir.

Farklı ödeme yöntemleri nasıl kaydedilir ?

Bu yazımız klasik düzen kasa defterinden bahsetmekteyiz, tacirin işi için bir tane nakit varlığı yani kasası vardır ve ödemelerini buradan yapar ve tahsilatlarını buraya ekler mantığı ile kasa defteri anlatımı yapmaktayız. Günümüzde birçok farklı yöntem ile tahsilat ve ödeme yapılabilmektedir.

Örneğin bir işletme gelen yemeklerin ödemesini yemek kartıyla yapıyorsa bizim anlattığımız nakit kasa defteri mantığına göre giderini nakit kasa defteri giderleri arasına yazarsa kasa fazlası ile karşılaşacaktır çünki yemek tutarını kartla ödemiştir.

Gelirlere bir örnek vermek gerekirse hem nakit hem kredi kartı ile satış yapan bir işletme nakit satışlarını gelirler olarak kasa defterine yazarak nakit kasasına eklemektedir, fakat kredi kartı ile satış yaptığında bu satışı da nakit taksilatmış gibi deftere işlerse gün sonunda kasası açık verecektir çünki kredi kartı ile yapılan satışlar kasaya nakit olarak girmez, belirli bir ödeme vadesinde banka hesabına ödeme yatar.

Bu gibi durumlar kasa defterinde hatalara sebep olmaktadır.

Bu sebeple işletmeler kasa defterlerini her bir kasa sürü için ayrı tutmalıdır, yani nakit kasa defteri , ve kredi kartı kasa defteri olarak iki ayrı sayfa olarak düzenlemek karışıklıkların önüne geçebilecektir.

Yada tek bir sayfa olarak tutmaya devam edilecekse kredi kartı pos ile tahsil edilen ödemeler ile ilgili slipleri bir noktada toplayarak kasa defterindeki işlemlerde açıklama kısmına pos satış gibi bir ibare koyabilirler.

Kasa kontrolü ve defter karşılaştırılması yapılırken kasadaki nakit para toplamı , kredi kartı sliplerindeki tahsil edilen tutarlar toplamı ile beraber toplam gelir hesaplaması ile denk olup olmaması açısından değerlendirilerek kasa denkliği kontrol edilmiş olur. Yani nakit satışlar ve pos ile yapılan satışların toplamının kasa defteri gelirler toplamına denk olup olmadığı kontrolü yapılarak gelirler kaydedilmiş olabilir.

Giderler kısmında da benzer işlemler yapılabilir ve kasa defterinin gerçek toplamları verdiği denkleştirilmiş olur.

Devirli Kasa Defteri Örneği Nasıl Kullanılır ?

Devirli kasa defteri kasa defterinin her bir sayfası dolduğunda sayfadaki gelir ve giderler toplamının bir sonraki sayfaya taşınması anlamına gelmektedir. Bu temel defter tutma mantığının temel prensibidir. Sayfa alt toplamı aynı konudaki bir sonraki sayfanın en üst kısmına kaydedilerek işlemlerin kaydına devam edilir.

Devirli Kasa Defteri Örneğimiz giderleri sol ve gelirleri sağ tarafa satırlar olarak kaydettiğiniz bir yapıdadır. GİDERLER YAPILAN ÖDEMELER başlığı altında satır numarası , tarih , belge no ve açıklama biçiminde yapılan ödemenin ne zaman yapıldığı , hangi belge numarası ile yapıldığı , ödemenin açıklaması ve tutarı biçiminde kaydedilmektedir.

Bir satır yazıldıktan sonra alt toplama o satırdaki gider eklenmektedir. Bu şekilde satırlar halinde giderler yazıldığında giderler toplamı en altta otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Gelirler ise sağ tarafta GELİRLER ALINAN ÖDEMELER başlığı altında aynen giderlerde olduğu gibi satırlar halinde yer almaktadır ve gelirin tahsil edildiği tarihte hangi belge ile ve hangi açıklama ile tahsil edilyse tutarı ile beraber yazılır. Gelir satırı yazıldıktan sonra alt toplamdaki gelir toplamı güncellenir.

Bu hazırlanan basit bir excel sayfasıdır ve birbirini takip edecek sayfalardan otomarik gelir ve gider sayfa toplamlarını sonraki sayfalara taşıma mantığı yoktur. Burada siz ilgili tabloyu kopyalayarak 0001 gibi numaralandırmalar yaparak yeni excel sheetleri olarak takip edebilirsiniz. Yani her bir kasa defteri sayfasını ayrı bir sheet olarak kasa defteri excel dosyanızda kayıtlı tutabilirsiniz.

Çıktı alarak kullanılabileceği sebebi ile bir a4 sayfaya yatay sığacak biçimde yazımı yapılmıştır. Çıktı alındığında çok sayfalı bir excel olacaksa satır sayısını dilediğiniz kadar artırabilirsiniz fakat artırmayı yaparken satır numaralarını güncellemeyi ve alt toplamları yapan sigma fonksyonunu tekrar düzenlemeyi unutmayınız. Bu düzenlemeleri yaparsanız dilediğiniz kadar uzun bir kasa defteri excel formuna sahip olabilirsiniz.

Aşağıda sunulan Devirli Kasa Defteri Sayfası sadece nakit kasa takibini kolaylaştırmak içindir , resmi işletme defteri veya resmi muhasebe kayıtları için değildir. Muhasebe defter tutma sorumluluğu tarafınıza aittir. Mali Müşavirinize danışarak hareket ediniz.

Devirli Kasa Defteri Örneği

Yukarıdaki video işletme defteri tutma prensiplerini güzel olarak özetlemiş bir kişi tarafından düzenlenmiştir. Kendisine teşekkür ederiz, 8 dk ayırarak işletme defteri tutma konusundaki bilgilerinizi tazelemenizi önermekteyiz. Tüm resmi muhasebe kayıtlarınızı mali müşavirinize danışarak ve onay alarak yapınız.

Scroll to Top