Türkiye Taşkömürü Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Taşkömürü Kurumu Dilekçe Örneği Taşkömürü Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu özellikle demir çelik sanayinin temel girdilerinden olan bir tabii kaynak olan taşkömürünün kamu yararına madencilik ile elde edilmesi ve işlenerek endüstri kullanımına sunulması maksadını üstlenen kamu kurumudur.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir devlet işletmesidir. Genel Müdürlük makamı tarafından idaresi üstlenilen kurum binlerce kişilik bir personel ordusu ile birçok maden sahası ve işleme sahasında görev yapmaktadır.

Demir Çelik Sanayinin temel yakıtı maliyet ve ısı gücü sebebi ile halen kömürdür ve günlük binlerce ton kömür tüketimi bulunan ağır sanayi fabrikalarının üretimlerinin durmaması için kömür işletmeleri planlı ve programlı şekilde faaliyetini sürdürmektedir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Taşkömürü Kurumu Merkez Adresi : Yayla Mahallesi İhsan Yoyak Sokak Numara 6 Merkez / Zonguldak

Telefonu : +90 372 259 40 00

Faks Numarası : +90 372 251 19 00

Eposta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr

Web Sitesi :www.taskomuru.gov.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : taskomuru@hs01.kep.tr

 • Merkez Adresinde İç Denetim Birimi , Hukuk Müşavirliği , Teftiş Kurulu Başkanlığı , Personel Daire Başkanlığı , Muhasebe Daire Başkanlığı , Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı , Etüd Plan Proje ve Tesis Daire Başkanlığı , Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı , Özel Büro ve Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü Yer almaktadır.

 • Satınalma Daire Başkanlığı , Makine İkmal Daire Başkanlığı , Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü, Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü aşağıdaki adreste görevini sürdürmektedir.

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Numara 125 Posta Kodu 67100 ZONGULDAK

 • İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı , Test ve Ölçümleme Şub Müdürlüğü Adresi : Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:249 Posta Kodu 67040 ZONGULDAK
 • İş Sağlığı Şube Müdürlüğü Adresi Yayla Mahallesi Liman Caddesi No: 46 Posta Kodu 67100 Zonguldak
 • Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü Adresi : Milli Egemenlik Caddesi Kargo Sahası Numara: 2 Posta Kodu 67100 Merkez / Zonguldak

Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletme Müessesesi Adres ve İletişim Bilgileri

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Adresi : Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi Numara 65 Posta Kodu 67520 Kilimli /Zonguldak

Telefonu : +90 372 267 30 30 Faks : (0 372) 265 31 09

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Adresi : Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi Numara 79 Posta Kodu 67600 Kozlu /Zonguldak

Telefonu : +90 372 269 80 10

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Adresi : Asma Mahallesi Tesis Sokak Numara 4 Posta Kodu 67040 Zonguldak

Telefonu : +90 372 268 72 80

Armutcuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Adresi : Armutçuk Mah. Türkiye Taşkömürü Kurumu Sokak No: 15/A Posta Kodu 67390 Karadeniz Ereğlisi / Zonguldak

Telefonu : +90 372 327 54 00

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Adreis : Kum Mahallesi Kara Evler Sokak Numara 25 Posta Kodu 74300 Amasra/Bartın

Telefonu : +90 378 223 40 00

Türkiye Taşkömürü Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Taşkömürü Kurumu İdari Birimleri

Türkiye Taşkömürü Kurumu birçok farklı Taşkömürü İşleme Müesesesi Bünysinde barındırmakta olan büyük bir kamu kurumudur ve binlerce kamu görevlisi istihtam edilmektedir. Görevlerini yapabilmek için idari yapısı Müdürlük Başkanlık Müşavirlik türü birimler tarafından yürütülmektedir.

Aşağıda Türkiye Taşkömürü Kurumu İdari Birimleri listelenmiştir.

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Özel Büro ve Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Personel Daire Başkanlığı
 • İçe Denetim Birimi Müdürlüğü
 • Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü
 • Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü
 • Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü
 • Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü
 • Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü
 • İşletmeler Daire Başkanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
 • Etüt Proje Tesisler Daire Başkanlığı
 • Muhasebe Daire Başkanlığı
 • Satınalma Daire Başkanlığı
 • Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Makina İkmal Daire Başkanlığı
 • Maden Makinaları Fabrikası İşletme Müdürlüğü
 • Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü
 • Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
 • Test ve Ölçümleme Şube Müdürllüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Taşkömürü Kurumu bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçenin Türkçe olarak yazılması , dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu yalnızca kendi görev konusuna giren istemler ile ilgili dilekçeleri kabul edebilir ve yalnızca mevzuata ve kanunlara uygun biçimde yapılan istemleri yanıtlayabilir.

Kurumun görev konusuna girmeyen konularda ve herhangi bir mevzuat yada kanuna ters düşen bir istem içeren dilekçeler olumlu sonuç almamaktadır, bu sebeple kurumun görev konusuna giren konular ile ilgili mevzuata uygun istemleri sunan dilekçeler sunmaya özen gösteriniz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu bir kamu kurumu olduğu için kısaca resmi dilekçe yazımı hakkında bilgi sunmak yerinde olacaktır.

En üst kısma sayfa ortalanmış biçimde ve büyük harf ile hitap makamı yazılmalıdır, kuruma hitaben yazılacak dilekçe hitap makamı “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne” hitabı ile başlayabilir, herhangi bir idari birime yazılacak dilekçe ise ünvanın yanına ilgili idari birim ünvanının eklenmesi biçiminde yazılabilir örneğin “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ………………… Dairesi Başkanlığına ” hitaben yazılacak bir dilekçe ilgili idari birim makamına sunulacaktır.

Kurum bünyesinde yer almakta olan Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüklerine sunulacak dilekçeler ise ilgili müsesse müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır örneğin ” Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü…………. Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğüne” hitabı makul ve yeterlidir.

Hitap makamından sonra dilekçe konusu yazılmaldır. Hitap makamından bir iki satır boşluk bırakılarak sol tarafa yaslı biçimde dilekçe konusu başlığı atılır ve dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile özetlenmesi beklenmektedir. Örneğin ………………….. konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir yeterli bir dilekçe konusudur. Burada amaç dilekçenin tamamı okunup değerlendirilerek ne maksat ile sunulduğunun anlaşılabilmesi yerine dilekçenin ne maksat ile sunulduğunun bir başlık gibi ifade edilmesinin mümkün olmasıdır.

Bu noktadan sonra dilekçenin metin bölümü başlamaktadır, paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde olan metin bölümü sırası ile genel açıklamalar , bilgiler , gerekçe ve dayanaklar ve istemler bölümlerinden oluşur. Genel açıklamalar istemler ile ilgili temel açıklamalar ve tanımlamalar , bilgiler bölümü istem ile ilgili detay bilgileri , gerekçeler ve dayanaklar bölümü dilekçe ile ilgili sunulan istemlerin gerekçesinin izah edilmesini ve istemler bölümü ise sunulacak taleplerin açıklanması bölümüdür.

Bu bölümleri anlam bütünlüğü sağlayacak bir akış ile açık net anlaşılır bir dil kullanarak yazmanız beklenmektedir.

Dilekçenin son kısmında kişisel bilgiler tarih ve ıslak imza yer almaktadir.

Dilekçe yazımı düz beyaz bir kağıt üzerine elyazızı daktilo yazı makinası veya bilgisayar çıktısı biçiminde yazılabilir herhangi bir şekil şartı yoktur, yalnız yazının okunabilir olması ve kalıcı bir mürekkep ile yazılmış olması gerekmektedir. Ayrıca kanunen imzanın ıslak imza olarak atılmış olması gerekmektedir.

Resmi dilekçeler sunan kişi tarafından yazılır ve imzalanır ve şahsen sunulur. Kanunen dilekçeyi sunan kişi istemlerini dilekçesi ile beyan etmektedir ve istekleri ile ilgili sorumluluğu da bulunmaktadır.

Bir kişi yalnızca kendi adına başvuru yapabilir bunun birkaç istisnası bulunabilir, 18 yaşını doldurmamış kişilerin velileri , kayyım vasi veya kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişilikler için kanuni temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Tüm başka bir kişi yada tüzel kişi adına yapılacak başvurularda temsilcinin temsil yetkisini gösterir belge dilekçe ekinde sunulmalıdır. Temsil yetkisi noter vekaletnamesi ile de sağlanabilir, vekaleten başvurularda vekilin şahsen başvurması ve vekaletnameyi beyan etmesi gerekmektedir.

Dilekçeler kurum adreslerinde mesai günü ve saatlerinde kabul edilebilmektedir, mevzuatta aksi bir hüküm yoksa yanıt verme süresi 30 gündür.

Kurum sekreterliği yada kaleminden bilgi ve onay alarak belirli konulardaki dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü gönderilmesi mümkündür.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda Türkiye Taşkömürü Kurumu Dilekçe Örneği metin word ve pdf dosya türleri olarak sunulmuştur.

Parantez içerisinde ve altı çizili olarak yazılmış bilgilendirmeleri dikkatli biçimde okuyunuz ve sildikten sonra ilgil bilgiyi ilgili alana yazınız.

Sırası ile aşağıdaki örnek boş dilekçe üzerinde Hitap makamı , dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler , gerekçeler ve istemler bölümlerini yazınız, kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imzanız ile tamamlayınız ve ilgili kurum birimi adresine şahsen teslim ederek yazılı başvurunuzu iletiniz.

(!!!!DOĞRU HİTAP MAKAMI TAM ÜNVANINI YAZINIZ!!!!)
		Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne 
		....................... Daire Başkanlığına 
		....................... Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğüne 


(!!!DİLEKÇE KONUSU DİLEKÇE İLE SUNULAN İSTEMİN BİR CÜMLE İLE İFADESİDİR!!!)
Dilekçe Konusu : ............................. hakkında istemlerimin sunulmasından ibarettir.
(!!AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE PARAGRAF YAPISINDA DİLEKÇENİZİ YAZINIZ!!!)

(!!!DİLEKÇE AÇIKLAMALARI VE TANIMLAMALAR!!)

(!!!GEREKLİ BİLGİLER !!)

(!!GEREKÇELER VE DAYANAKLAR!!)

(!!İSTEMLER!!)


	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.TC Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Cep Telefonu : 
Eposta Adresi :


						Tarih :

						İsim Soyisim :
	
						İmza : 


EKLER : 
1-(!!EKLİ BELGELERİ LİSTE HALİNDE TANIMLAYINIZ!!)
2-
3-

Scroll to Top