Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dilekçe Örneği

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dilekçe Örneği TCMB’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Resmi Merkez Bankasıdır ve temel görevleri Fiyat İstikrarını sağlamak , Finansal İstikrarı Sağlamak , Döviz Kuru Rejimini Yönetmek , Banknot Basma , Ödeme Sistemlerinin yönetim ve denetiminin yapılması olarak belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Adres ve İletişim Bilgileri

TCMB Merkez Adresi : ULUS Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 ALTINDAĞ / ANKARA

TCMB İletişim Telefonu : +90 312 507 5000

Websitesi : https://www.tcmb.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına dilekçe nasıl yazılır ?

TCMB bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse yazılacak dilekçenin boş temiz çizgisiz beyaz bir a4 kağıda kalıcı mürekkep ile yazılması gerekmektedir ve dilekçe sahibi tarafından ıslak imzalı olarak şahsen sunulmalıdır.

Yazılacak dilekçenin Türkçe olması , Türk Dili ve Dilbigisi kuralarına uygun biçimde yazılması ve Türkçe latin harfleri ile yazılması gerekmektedir. Başka dil ve karakterler kullanılarak yazılacak dilekçeler kabul edilmemektedir.

Yabancı dilde belge sunulması gerekiyorsa noter onaylı Türkçe tercümesinin sunulması gerekmektedir.

Dilekçe yazımına hitap makamının yazılması gerkemektedir. “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına” doğru bir hitap makamıdır, dilekçe konusu başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesidir.

Daha sonra yazılacak serbest metin alanı olan dilekçe metni başvuru sebebinin izahı, gerekçe ve dayanaklar , sunulması gereken bilgiler ve belge atıfları ve en son kısımda da istemlerin sunulması biçiminde paragraflara ayrılmış bir serbest metin olarak yazılmalıdır.

Yazım esnasında açık net anlaşılır bir üslup ile kaleme alınmalıdır.

Dilekçeler ıslak imzalı ve şahsen sunulmalıdır. 18 yaşından küçükler için velileri başvuru yapabilir. Vasi Kayyım veya temsilci atanan kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için resmi yetkilileri başvuru yapabilir. Başvuru esnasında temsilen başvuru yapılıyorsa temsil yetkisini gösterir resmi belge veya vekaletname dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dilekçesi

Aşağıda örnek şablon boş bir TCMB dilekçesi yer almaktadır. Dilekçe konusu , dilekçe metni , tarih isim imza kısımlarını başvurunuza göre düzenleyerek kuruma şahsen sunabilirsiniz.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına


Dilekçe Konusu :
	Yukarıda izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :

EKLER: 
1-
2-
3-
4-
5-

Edevlet üzerinden sunulan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları gibi hizmetlerine erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi

Scroll to Top