TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Örneği

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama organıdır, Türk halkı tarafından serbest oy ile seçilen milletvekilleri bir dönem boyunca milletin vekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama faaliyetlerini yürütürler. Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasi partilere üye olan veya bağımsız millet vekilleri görev yaparlar. Bir millet vekili bir partiye üyeyken partisinden istifa ederek bağımsız millet vekili olabilir veya bir bağımsız millet vekili bir partiye üye olabilir, bunun için herhangi bir yasal engel yoktur.

Bu makaleyi kaleme aldığımız dönemde 27. millet vekili genel seçimi dönemi yapılmaktadır, TBMM her seçimi bir dönem ve bu döneme bağlı her yılı bir yasama yılı olarak takvimlendirir ve arşivlendirir. Bir önceki seçim döneminin son yılı ile ilgili bir araştırma yapacak kişi TBMM 26. döneminin 4. yılını incelemelidir.

TBMM Komisyonları nelerdir , Görevleri Nelerdir ?

Milletvekilleri üye oldukları siyasi partilerin genel millet vekili sayısına oran ile temsilci verdikleri ihtisas komisyonlarına üye verirler, ihtisas komisyonları kanun ve kararnameleri meclise gelmeden önce değerlendirir, itirazları işleme alır ve çoğunluğun onayı ile meclis gündemine sevk eder. Bu yapı uzmanlık gereken konular içeren kanun kararname ve yönetmeliklerin o alanda eğitimli ve deneyimli milletvekillerinin incelemesinden ve denetiminden geçmesi maksadı ile yapılır ve meclise bariz büyük sorunları bulunan kanun tekliflerinin ulaşmaması hedeflenir. Ayrıca itirazlar , düzeltme istekleri gibi meclis gündemi öncesinde yapılabilecek talepler de komisyon içerisinde çözümlenebilme imkanı bulur.

İhtisas Komisyonları Listelendiğinde sırası ile Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu , Avrupa Birliği Uyum Komisyonu , Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu , Çevre Komisyonu , Dijital Mecralar Komisyonu , Dışişleri Komisyonu , Dijital Mecralar Komisyonu , Dilekçe Komisyonu , Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu , İçişleri Komisyonu , İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu , Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu , Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu , Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu , Milli Savunma Komisyonu , Plan ve Bütçe Komisyonu , Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu , Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu , Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu olarak listelenmektedir.

İhtisas Komisyonları genel toplum ve yasama ihtiyaçları doğrultusunda yeni komisyonlar kurularak veya komisyonlar bölünerek yeni komisyonlar düzenlenerek güncel hayata ve yasama faaliyetlerine uyumlu biçimde güncellenmektedir.

Her Komisyon kendi alanındaki konular ile ilgili kanun tekliflerini değerlendirerek yasama faaliyetinin ilk adımını oluşturur. Kanun teklifleri komisyondan oy çokluğu ile geçerek meclise ulaşabilirler.

Genel mevzuat usulünde kanun teklifleri TBMM Başkanlığına yazılı olarak sunulur , Meclis Başkanlığı kanun tekliflerini komisyonlara havale eder ve ilgili ihtisas komisyonu kanun teklifini görüşür ve aldığı karar uyarınca meclise havale eder ve meclis görüşmeleri ve oylaması yapılır.

Kimler TBMM Dilekçe ile başvuru yapabilir ?

Tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe ile başvuru yapma hakkına sahiptir, dilekçeler TBMM genel olarak iki amaç ile yazılmaktadır. Birinci amaç bilgi edinme , ikincisi ise bir istemin sunulması olarak değerlendirilmektedir. Bu iki konu meclis içerisinde iki ayrı makama yapılmaktadır.

Bilgi edinme konulu dilekçeler TBMM Halka İlişkiler Başkanlığı Bilgi Edinme Bürosu makamına yazılmalıdır. Herhangi bir istem veya şikayet ile ilgili dilekçeler ise TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına yazılmalıdır. Bilgi Edinme konulu dilekçeler eğer usule uygun ve yanıt verilebilir bilgiler isteniyorsa yanıtlanmaktadır. İstem veya Şikayet dilekçeleri ise Dilekçe Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe yazılırken nelere dikkat edilmelidir ?

TBMM Dilekçe yazılırken yalnızca Türkçe dilekçe yazılabilir ve genel Türk Dili dilekçe yazma kurallarının tamamına uyulmalıdır. Saygılı bir üslup ile dilekçe kaleme alınmalıdır. Argo kaba ifadeler küfür ve ispatlanamayacak suçlayıcı ifadelere kesinlik ile yer verilmemelidir, gönderilen dilekçe resmi beyan statüsünde bir belgedir ve herhangi bir suç unsuru barındırıyorsa kesinlikle ilgili soruşturma yada caza işlemi yapılacaktır.

Dilekçenin Konusu dilekçenin başında anlaşılır ve kısa bir iki cümle ile açıklanmalıdır. Konu dilekçe metninde bir iki paragraf olarak istem veya şikayet açıklanmalıdır. Son paragraf yada cümle istemi net biçimde ifade etmelidir.

Açıklamalar temiz ve net bir Türkçe ile kaleme alınmalıdır, çok uzun cümleler ve anlaşılmaz ifadeler kullanılmamalıdır. Okyan kişi dilekçeyi hemen anlayabilmeli ve istemi yada şikayeti belirleyebilmelidir.

Tarih , İsim Soyisim ve İmza bulunmasına , dilekçe yazan kişinin kimlik bilgileri ikamet bilgileri ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Yeni bir kanun gerektiren veya kanun değişikliği gerektiren talepler karşılanmamakta, yeni kanun teklif eden dilekçeler ise uygun görülürse TBMM Başkanlığı bilgisine havale edilmekte, Başkanlık uygun görürse komisyonlara iletmektedir.

İdari yada Adli çözümü için dava açılmış olması gereken konular için TBMM e dilekçe yazılamaz, idari ve adli çözüm yolları tüketilmeden TBMM yapılan başvurular işleme konmaz, bu sebeple tüm devlet organları ile ilgili yapılacak başvurular ilgili makamlara yapılmalı, buralarda çözüm bulunamaz ise gerekli görülürse TBMM e müracat gerekli olabilmektedir.

Örneğin adli bir şikayet için önce savcılık , mahkeme , istinaf , yargıtay süreci tamamlandıktan sonra ilgili konu çözümlenemez ise TBMM müracat uygundur, ve bu arada Adalet tarafından verilen kararı doğru bulmamanız kararın yanlış olduğu anlamına gelmez, siz taraf olduğunuz için katılmadığınız kararlar yanlıştır anlamı kesinlikle çıkarılamaz. Yargı kararları ile alakalı başvurularda kesinlikle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almanız gerektiğini kesinlikle unutmayınız.

Tüm istemler yani talepler için önceki idari ve adli başvurular ve yanıtlarının dilekçe ekinde sunulması zorunludur yani talebiniz ile alakalı önceki kamu kurumu başvurularınızın tamamını dilekçenizin ekinde bulunması gerekmektedir.

Telefon ile , eposta ile başvuru kabul edilmemektedir. Yalnızca Dilekçe Komisyonuna Edilekçe başvurusu yapılabilmektedir, bu sayfaya erişim linki bu makalenin sonunda örnek dilekçenin alt kısmında bulunacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz şartlara uyan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçeleri işleme alınır ve 30 gün içerisinde yanıtlanması beklenir. Yanıt ikamet adresine posta yolu ile yada TBMM Halkla İlişkiler Binası bilgi edinme bürosu kalemi veya dilekçe komisyonu kaleminden edinilebilir.

Aşağıda size sunacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Örneği Bilgi Edinme Bürosu makamına yazılmış bir dilekçedir ve dilekçe metni boş bırakılmıştır, bu boş alana birkaç cümleden 1 2 yada 3 paragraf olarak bilgi edinme talebinizi yazarak dilekçenizi hazırlayınız. İlk paragraflar açıklamalar ve son paragraf istem olarak yazılmalıdır. Dilekçe sonunda yer alan kimlik bilgileri eksiksiz doldurulmalı ve tarih isim soyisim imza kısmı unutulmamalıdır. Dilekçe eki dosyalar gerekli ise ayrı ayrı yazılmalı ve dilekçeye eklenmelidir. Tüm belgeler fotokopi olabilir gerekli durumda aslını beyan etmeniz gerektiğinde size bu bilgi verilecektir.

Tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bilgi Edinme Hakkı ile TBMM den bir bilgi talebiniz varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Bilgi Edinme Bürosu Makamına , Bir isteminiz veya şikayetiniz varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı makamına dilekçe yazmanız gerekmektedir.

Dilekçeleri Ankara TBMM Halkla İlişkiler binasına şahsen veya PTT ile taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Örneği		Türkiye Büyük Millet Meclisi
		Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı	
		Bilgi Edinme Bürosu


	Dilekçe Konusu : DİLEKÇENİZİN KONUSUNU YAZINIZ
			   	

	

	
	DİLEKÇENİZİ GİRİŞ AÇIKLAMA VE İSTEM BİÇİMİNDE 2 YADA 3 PARAGRAF OLARAK KISA NET CÜMLELER VE SAYGILI İFADELER İLE DÜZENLEYİNİZ.

	
	Gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim


EK1 : Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 Sayfa
	İsim Soyisim : 
	TC Kimlik No :
	Adresi : 
	Telefon :
	Eposta Adresi : 
	
	

								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Adresi :
Halkla İlişkiler Binası A Blok 3. Kat Oda No: A-312
PK:06543 Bakanlıklar / ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Elektronik Dilekçe Hizmetleri Sayfası : https://edilekce.tbmm.gov.tr/

TBMM Web Sayfası : https://www.tbmm.gov.tr/

Scroll to Top