Stabilize Malzeme Talebi Örneği

Stabilize Dolgu Malzemesi Nedir?

Genellikle, pratik ve ekonomik olması nedeniyle yüzeysel temellerin altına belirli bir kalınlıkta stabilize dolgu malzemesi serilmesi temel mühendisliğinde yaygın bir uygulamadır. Bu yöntemde temel altındaki yumuşak zemin tabakasının tamamı ya da bir kısmı kaldırılarak yerine istenen özelliklere sahip stabilize dolgu malzemesi tabakalar halinde serilip sıkıştırılır. Böylece temel altında rijit ve sağlam bir alt temel tabakası oluşturulur. Bu yöntemle temel zemininde elde edilecek iyileşme, başlıca dolgu malzemesinin mekanik özelliklerine ve kalınlığına bağlıdır.

Stabilize Yol Ne Demek?

Sözlük anlamı şu: Kum, çakıl ya da mucurla ve bağlayıcı olarak da kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol.

Stabilize Fiyatları (Stabilize Dolgu Fiyatı)

Birçok İnşaat firması ilgili projelerde kullanılmak üzere ince kum, kaba kum, yüksek kaliteli mıcır, drenaj veya stabilize dolgu malzemeleri hizmeti sunmaktadır. Stabilize dolgu malzemeleri, karışık agrega malzemeleri arasına girmektedir. Kırma taş, mıcır gibi malzemelerin farklı oranlardaki farklı dolgu malzemelerinin kullanılmasıyla oluşturulmaktadır.

Firmalar tarafından 20 cm ile 30 cm arasında dolgu katmanları silindir ve sıkıştırma inşaat araçları ile gerçekleştirilmektedir. Ekonomik, hızlı ve uzun ömürlü kullanımı dolayısıyla stabilize dolgu malzemesi birçok alanda tercih edilmektedir. Bu alanlar arasında yol altyapı işlemleri, köy yolu yapım işlemleri, araç park alanları veya uçak bakım hangarı alanlarının işlemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Stabilize fiyatları; malzeme fiyatı, malzeme tercihi, nakliye ve ana zemin durumu gibi birçok değişkene göre farklılaşabilmektedir.

Stabilize Malzeme Kalınlıkları ve Bu Malzemelerin Özellikleri

Genel olarak yol dolguları oluşturulurken bunların stabilitesi için gerekli teknik tedbirler yerine getirilmemiş ise trafik yükü altında çökmeler başlar ve bunların giderilmesi için bazı durumlarda yapım masraflarına ulaşan hatta onları aşan masraflar yapmak gerekir.

Dolguların, trafik yükünün etkisi altında şekil değiştirmeksizin kalabilmesi, diğer bir ifade ile toprağın taşıma kapasitesini yükselterek onda ortaya çıkabilecek deformasyonları en düşük düzeye indirmek işlerine dolguların stabilitesi adı verilmektedir.

Stabilize Malzeme Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Stabilize malzeme talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi Stabilize malzeme talep ettiğiniz bölgenin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

Stabilize Malzeme Talebi Dilekçe Örneği:

         .............. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
             Fen İşleri Müdürlüğü   ............. mahalle .............. sokağımıza stabilize malzeme serilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim. 


                                 Tarih
                               Ad Soyad
                                 İmza

Adres     :
T.C. Kimlik No:
Cep Tel    :

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Ankara Üniversitesi
Scroll to Top