Babalık İzni Dilekçesi Örneği

Babalık bir erkeğin artık bir neslin sorumlusu olma anıdır, artık yalnızca bir birey ve bir eş değil yeni bir bireyi yetiştiren kişi olarak dünyadaki sorumluluğu hayatındaki diğer her sorumluluktan çok daha fazla artmış durumdadır. Artık hiç vazgeçmeden seveceği , tüm kötülüklerden koruyacağı , daima saygı duyacağı , yorulmadan bakacağı , pes etmeden büyüteceği , kendinden daha iyi bir şekilde yetiştireceği , tüm dertlerini önemseyeceği , daima takdir edeceği , mutlu edeceği ve mutlu olacağı, güven ve huzur vereceği ve bu acımasız dünyaya elinden geldiğince hazırlayacağı bir evladın babası olmuştur. Yeni yada eski bir baba olarak bu yazımızı okuyorusanız eşiniz ve evladınız ile birlikte sağlıklı , mutlu , huzurlu bir yaşam geçirmenizi tüm kalbimiz ile diliyoruz.

Lafı fazla uzatmadan Babalık İzinini ve Türkiyedeki özel ve kamu uygulamasını kısaca sizlere anlatmayı yerinde görüyoruz. İş Kanuna göre baba olan tüm çalışanlar özel sektörde 5 gün kamu görevlisi ise 5 yada 10 gün , kamuda sözleşmeli personel ise 2 yada 5 gün Babalık izni hakkına sahiptir. Bu izin yeni baba olan çalışanlara herhangi bir izine ihtiyaç duyulmaksızın sunulan ve kanunda yeri olan bir izindir. Baba olan kişi dilekçe sunarak babalık izini hakkını kullanabilir, babalık izini kanuni bir haktır, kullanılmasının engellenmesi suçtur. Hatta babalık izininin sağlanmaması sebebi ile iş akdi fesih edilebilmektedir.

Kamu görevlileri ilgili sicil amirlerine danışarak babalık izin süresini öğrenmelidirler, devlet memurları , sözleşmeli memurlar ve belediye kadrolu çalışanları , belediye şirketleri çalışanlarında farklı uygulamalar mevcut olabilmektedir. Kamu çalışanları kendi izin haklarını araştırarak bilgi sahibi olduktan sonra planlama yapmalıdırlar.

Babalık izini mevzuatta mazeret izini olarak görüldüğü için yıllık ücretli izin veya ücretsiz izin hakkından düşmemektedir ve bir kişi kaç defa baba olursa olsun her çocuğu için ayrı ayrı babalık izini hakkı bulunmaktadır.

Özel sektörde sabit 5 gün olarak belirtsekte , yurtdışından özellikle Avrupa Batı Avrupa iş kültüründen ülkemize de yavaş yavaş yerleşmeye başlayan evrensel çalışan hakları ve çalışan mutluluğu ilkeleri ile birçok şirket babalık izinini çok esnek yapıda sunabilmektedir. Hatta analık izinine eş izin sağlayan, çocuğu olan çalışanları haftanın bir gününü izinli kabul eden, haftanın bir gününü evden çalışmaya geçiren çok sayıda şirket bulunmaktadır. Bu şirketler uzun vadede çalışanlarının memnuniyetinin , performansının ve işyerine bağlılıklarının arttığını ve çok memnun edici sonuçlar sağladığını gözlemlemektedir.

Bu gelişim birçok şirkete yeni yol haritaları yaratmakta ve artık şirketlerin en büyük gücünün çok yüksek eğitimli ve yüksek seviyede memnuniyete dolayısı ile odaklanmaya sahip çalışanlar olduğunu farketmeye başlamaktadır.

Özel Şirketler kendi iş prosedürlerini ve uygulamalarını belirleyerek babalık izini süresini diledikleri gibi tanımlayabilirler ve mevzuata göre tek kriterleri babalık izininin 5 günden kısa olmayacağıdır, yani bir şirket isterse babalık izinini 6 ay olarak da belirleyebilir. Ama hiçbir zaman babalık izinini doğumu takip eden ve babanın müracat ettiği 5 günlük dönemden daha kısa olarak sağlayamaz. Bunun dışında çalışan lehine yorumlanacak her tür insiyatif şirket tarafından alınabilir ve çalışana ek imkanlar sunulabilir.

Ayrıca çocuk sayısında değişiklik olan Baba çalışanın AGİ yani Asgari Geçim İndirimi statüsü de değişeceği için personel dairesi , insan kaynakları yada muhasebe birimi 30 gün içerisinde yeni çocuk bildirimini yapmalıdır, bu işlem için çocuğun nüfusa kaydedilmesi ve nüfus cüzdanının şirkete beyan edilmesi yeterlidir. Ayrıca genel SGK sağlık hizmetlerinden faydalanması da sağlanmış olacaktır. Yenidoğan olarak tüm ilk sağlık kontrolleri ve aşıları devlet tarafından karşılanıyor olsa da SGK sağlık hizmeti kaydının usulünce ve mümkün olduğunca erken biçimde yapılması yerinde olur.

Babalık izini için Babalık İzni Dilekçesi düzenlenerek ilgili şirket müdüriyetine , insan kaynakları , personel dairesi gibi çalışan müracat makamına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Genel olarak mazeret izinleri ani şekilde gelişebildiği için esnek davranılsa da genel mevzuat şartlarında mazeret izinin SGK sistemine girilebilmesi için 10 günlük bir esneklik bulunsa da , daha doğru işlem olabilmesi için babalık izinine çıkmadan makul süre önce Babalık İzni Dilekçesi yazılarak teslimi daha makul karşılanmaktadır.

Aşağıda size sunacağımız Babalık İzni Dilekçesi Örneği ni kendi kişisel bilgileriniz ve şirket bilgileri ile düzenleyerek şahsen sunmanız halinde belirteceğiniz tarih itibari ile 5 gün veya şirketin oluru ile daha uzun süreli babalık izininiz tarafınıza sağlanacaktır.

Babalık İzni Dilekçesi Örneği


		................................ Şirketi Müdürlüğüne 


	


	Şirketinizde ............................. görevi ile çalışmaktayım. ................. Günü eşimin doğum yapacak olması sebebi ile ilgili tarihte başlamak üzere babalık izini hakkımı kullanmayı talep etmekteyim.


	Gereğini saygılarım ile arz ederim.	


								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza :
Scroll to Top