SGK Borcu Yoktur Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Türkiyedeki tüm kamu sosyal güvenlik hizmetlerini ve sigortalı yada emeklilerin sağlık hizmetlerini sağlamaktadır. Bu hizmetler kısmen devlet hazinesinden karşılanırken , belirli bir kısmı da kamu tarafından sigorta primleri olarak ödenmektedir. Bu sebeple SGK prim ödemeleri özel kişileri yani bireyleri ve kurumları şirketleri SGK ya borçlu ve SGK yı alacaklı hale getirirler.

SGK primleri aylık olarak tahakkuk eder ve primler takip eden ayın belirli günleri içerisinde ödenirler, bu gün geçtikten sonra gecikmiş ödeme olarak ödenmeleri mümkün olmaktadır. Geciken ödemeler için kamu alacakları için yürürlükte olan faiz hesaplaması günlük olarak işletilmektedir.

SGK primlerinin ödeme süresi içerisinde ödenmesi durumunda çeşitli teşvik benzeri promosyonlar ile işverenlerin sigorta primlerine indirim sağlanabilmektedir, bu uygulama ile düzenli prim ödemesi yapan işverenler ödüllendirilirken, ödeme düzensizliği olan işverenler de bu teşvikten faydalanabilmek adına daha düzenli ödemeler yapmaya gayret etmektedir. SGK vatandaş menfaatine sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin bir kısmını bu ödenen primlerden sağladığı için primlerin vaktinde ödenmemesi halinde oluşan açığı devlet imkanları ile finanse etmek durumunda kalmaktadır.

SGK primleri düzenli ödendiği taktirde sadece son beyan verildikten sonra çıkan tahakkuk kadar borçlu gözülür, bu sebeple SGK borcu yoktur yazısı alınmak istendiğinde en son tahakkuk dahil ödendikten sonra SGK Borcu Yoktur Dilekçesi vererek SGK Borcu Yoktur yazısı alınması çok daha makuldür. Aksi takdirde son tahakkuktaki ödeme tutarı borç kalemi olarak gözükebilir ve bu durum birçok noktada SGK kurumuna borcu vardır biçiminde yorumlanabilir.

SGK Borcu Yoktur yazıısı genellikle kamu ihalelerine başvurularda veya herhangi bir kamu kurumuna mal yada hizmet satışı yapıldıktan sonra ödeme vadesi gelmeden önce sunulması gereken belgeler arasında yer almaktadır. Burada temel prensip devlete borcu olan müteşebbise devlet ödeme yapmamalıdır olarak düşünülebilir. Bu sebeple kamu ile herhangi bir ticari işlem yapacak müteşebbislerin vergi ve SGK gibi bilimum başlıklarda kamu borcunun olmaması esastır.

SGK borçları faiz affı ve taksitlendirme ile ilgili çıkan kararname ve kanunlar ile taksitlendirilebilmektedir, burada amaç ticari işletmelerin geçmiş dönemde yaşadıkları maddi zorlukları sebebi ile aksamış olan SGK borçlarının tahsilinde yardımcı olunarak hem iş dünyasının yükünü azaltmak hemde kamu alacaklarının yapılandırılarak belirli bir vade içerisinde tahsilini sağlamaktır. SGK borçlarını taksitlendirmiş ve ilk iki taksidini ödemiş olan mükelleflerin SGK borcu yoktur yazısı almaları halinde bu borçlar aktif borçları içerisinde gözükmez, tecil dosyasına bağlı ve düzenli ödendiği için genel geçerli işlemlerde dayanak olabilecek bir SGK borcu yoktur yazısı alabilirler.

SGK borcu yoktur yazısı tüm tecil dosyasına bağlanmamış ve açık olan borçları içerir bu sebeple bir kuruma ibraz etmek için borçlu durumdayken belge almanız çok mantıklı bir hareket değildir, çünki borcunuzun göründüğü belge onaylanmayacaktır. Bu yazıyı borç detaylarınızı görmek ve gelecek dönem finansmanınızı planlamak için değerlendirme amaçlı zaman zaman almanız faydalı olabilir.

SGK Borcu Yoktur Dilekçesi bağlı bulunduğunuz SGK il müdürlüğüne veya SGK sosyal güvenlik merkezine şahsen teslim edilebilir. Yanıtın yazılma süresi en çok 30 gün olarak belirlenmiştir fakat normal yoğunluk şartlarında en çok bir hafta içerisinde yazımı tamamlanarak size teslim edilir. Birçok müdürlükte müracatınız anında hemen de verilebilmektedir.

SGK Borcu Yoktur Dilekçesi aşağıda örneğini verdiğimiz metin biçiminde yazılabilir, İşletmenizin yada şahsınızın SGK sicil numrasını ve özlük bilgilerini sağlayarak düzenlediğiniz dilekçeyi işletme müdürü ıslak imzası ve kaşesi kullanarak tamamladıktan sonra imza sirküleri ıslı ile beraber şahsen müracatınızı yapınız. SGK Borcu Yoktur Dilekçesi yazımızın sonunda word pdf ve html dosya türlerinde sizin ile paylaşılacaktır.

SGK Borcu Yoktur Dilekçesi		Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
		......................... İl Müdürlüğü
		......................... Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne
		

	Dilekçe Konusu : SGK borcu yoktur yazısı talebimizin sunulmasından ibarettir.


	Ticari Ünvan : 

	SGK Sicil Numarası : 

	Bağlı Bulunan Oda :
	Oda Sicil No :

	Vergi Dairesi : 
	Vergi Numarası : 
	Mernis Numarası :

	Faaliyet Adresi : 
	
	Telefon :
	Eposta : 

	SGK borcu yoktur yazısının sunulacağı kurum :

		
	Yukarıda bilgilerini saygı ile sunmuş oldumuz sicil numarası ile kurumunuza bağlı prim ödemeleri yapan mükellefiz. Yukarıda belirttiğimiz kuruma sunmak üzere SGK borcu yoktur yazısı ihtiyacımız bulunması ile dilekçe ile müracat etme zarureti hasıl olmuştur.
	
	İlgili kuruma hitaben düzenlenmiş SGK borcu yoktur yazısının düzenlenerek tarafımıza teslimini saygılarımız ile arz ve talep ederiz.


Ek1 : İmza Sirküleri 
							
							Tarih :

							Ticari Ünvan / İsim Soyisim :
		(Şahıs işletmesi isim soyisim yazmalıdır , sermaye şirketleri Unvanını yazmalıdır.) 

							Kaşe üzerine müdür imzası.

	
Scroll to Top