Makina Kimya Dilekçe Örneği

Makina Kimya Dilekçe Örneği Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarihi incelendiğinde Türk Savunma Sanayiinin de tarihçesi incelenmiş gibi olmaktadır. Osmanlı dönemine kadar uzanan Türk savunma sanayi Kurtuluş Savaşı esnasında birçok görev de üstenmiştir.

Genç cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren sanayileşerek birçok fabrikada üretim yapmaya başlayan MKE kurumu günümüzde dünyanın önde gelen savunma sanayi üreticilerinden biri konumundadır.

Son yapılan değişiklikler ile Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ünvanı ile faaliyetini sürdürmektedir.

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu genel alışkanlık gereği Makina Kimya yada Makine Kimya olarak anılıyor olsa da günümüz için doğru kurum ünvanı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi olarak kullanılmalıdır.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olarak faaliyet göstermektedir.

Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi Dilekçe Örneği yazının sonunda metin , word ve pdf dosya türleri olarak yer almaktadır.

Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi Adres ve İletişim Bilgileri

MKE Genel Müdürlük Adresi : Emniyet Mahallesi Dögol Cad. No: 2 Anadolu Meydanı 06560 YENİMAHALLE ANKARA

Telefonu : +90 312 296 10 00

Websitesi : https://www.mke.gov.tr/

Eposta Adresi : kurumsaliletisim@mke.gov.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : mkeas@hs01.kep.tr

Kurum Birimleri , Fabrika ve İşletmelerin İletişim Bilgileri : https://www.mke.gov.tr/tr/genel/iletisim

Makina Kimya Dilekçe Örneği

Makine Kimya Dilekçe Örneği

Makine Kimya Endüstrisine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi bir kamu kurumudur bu sebeple yazılacak dilekçelerin dilbilgisi ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun , Türkçe olarak yazılmış olması gerekmektedir.

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi MKE ne sunulacak dilekçelerin de kurum görev konusu ile ilgili olan konularda yazılmış olması ve mevzuata uygun talepleri sunuyor olması gerekmektedir. MKE yalnızca kendi görev konusunda olan ve mevzuata uygun istekleri karşılayabilmektedir. Görev konusuna girmeyen ve mevzuata uygun olmayan başvurular olumlu yanıt görmemektedir.

Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketine yazılacak dilekçelerin genel müdürlük makamı tarafından yanıtlanacak olan istemler için hitap makamı “Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne” biçiminde yazılmalıdır, Herhangi bir merkez teşkilatı birimine yazılacak dilekçe ise “Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi …………. Direktörlüğüne” gibi ilgili makama hitaben yazılmalıdır.

Kuruma bağlı fabrika ve İşletmelere yazılacak dilekçeler ise ilgili fabrika veya işletme müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır. Örneğin “Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi MKE Aliağa Geri Dönüşüm İşletmesi Müdürlüğüne” doğru bir hitap makamı örneğidir.

Kurumun hangi birimine hitaben dilekçe yazılıyorsa ilgili birim hitap makamı olarak kullanılmalıdır.

Sonraki sunuması gereken bilgi dilekçe konusudur burada amaç dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile ifade edilmesidir. Bu sayede kurum içerisinde dilekçenizi işleme alan yetkililer dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu dilekçenin konusuna bakarak anlayabilecektir ve hangi birim görev konusu ise o birimde işlem görmesi sağlanabilecektir.

Daha sonraki kısım ise düz yazı kısmıdır, burada paragraflar halinde dilekçe ile ilgili genel açıklamalar , sunulması gereken bilgiler , istemlerin izahı ve gerekçelerin sunulması ve en son paragrafta ise istemlerin sunulması beklenmektedir.

Bu sıralama ile sunulan dilekçelerin metin kısmı okunduğunda önce gerekli ve anlaşılır açıklamalar bilgiler ve istemlerin izahı yapıldığından çok daha kolay anlaşılır ve işlem görebilirler.

Dilekçe yazımı esnasında kısa net ve anlaşılır cümlelerden oluşan ve yukarıda izah olunan sıralama ile düzenlenen metinler çok daha istabetli neticeye ulaşırlar.

Dilekçe sonunda tarih kişisel bilgiler ve ıslak imza ile tamamlanan dilekçe Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi veya ilgili birimine şahsen sunularak işleme konulur.

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Makine Kimya da da yalnızca şahsen sunulan dilekçeler işlem görebilir. Bir başkası adına yazılı başvuru yapılabilmesi yalnızca aşağıdaki şartlar ile mümkündür.

18 yaşını doldurmamış kişiler için velileri, vasi kayyım yada kanuni temsilci ataması mahkemece yapılmış kişiler için temsilcileri, tüm kurum ve tüzel kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Müteveffa kişiler için birinci derece yakınları başvuru yapabilmektedir. Bunun dışındaki durumlarda vekaletname veya temsil yetkisini gösterir resmi belgenin sunulması ile başvuru yapılması mümkündür.

Makine Kimya Dilekçe Örneği

Aşağıda boş ve şablon Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi Dilekçe Örneği bulunmaktadır, sırası ile hitap makamı , dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler , taleplerin izahı ve gerekçeleri , talepleri düzenleyerek dilekçenizi hazırlayabilir ve kuruma sunabilirsiniz.
		Makine ve Kimya Endüstisi Anonim Şirketi Genel MüdürlüğüneDilekçe Konusu : 

Tc Kimlik No :
İsim Soyisim :
İkamet Adresi  :
Telefon : 
Eposta Adresi : 						Tarih : 
						İsim Soyisim :
						İmza :


Ekler : 
1-
2-
3-

Scroll to Top