Resmi Kurum, TBMM

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Örneği

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama organıdır, Türk halkı tarafından serbest oy ile seçilen milletvekilleri bir dönem […]