Kosgeb Dilekçe Örneği

Kosgeb Dilekçe Örneği Kosgeb’e yapılacak yazılı başvurularda kullanılabilecek dilekçe örneği dir. Kosgeb kısaltması T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ünvanlı bir kamu kurumu adıdır. Kosgeb Türkiye Cumhuriyeti Sanati ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ve temel görevi Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin ticari hayatta desteklenmesi için kamu yararına faaliyet göstermekte olan bir […]