Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği Anayasa Mahkemesine yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kanunların , Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin , Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemektedir. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Aşağıdaki özetleme Anayasa Mahkemesi web sitesinden alıntıdır, güncel mevzuat için kurum web sitesi […]