İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davası Dilekçesi

Mobbing ingilizce bir kelime olarak değişik anlamlar taşımaktadır, kalabalık , zorbalık vb anlamları da bulunan bir fiildir, tüm iş ve hukuk dünyasında kabul gören anlamı ise üstün asta kötü davranışlar ile psikolojik olumsuz etkiler ve baskı yapması anlamına gelmektedir. İş hayatı zordur fakat konumu sayesinde kendinden daha alt konumdaki kişileri psikolojik baskı altına alan yöneticiler azımsanmayacak kadar fazladır. Bu durum gizli ve açık biçimde olabilmekte ve bir çok kişi bu durum sebebi ile işten ayrılmak zorunda kalabilmektedir.

İşyerinde Psikolojik Baskı yani Mobbing mağduru iseniz kesinlikle bu durum ile karşılaşan ilk yada son kişi olmadığınızın ve haklarınız olduğunun bilincinde olun. Siz sizin için en kıymetlisiniz ve gerçekten de kıymetlisiniz bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu yazımızda sizlere Türk iş dünyasında ve hukuğunda en doğru davranışın ne şekilde olması gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Genellikle insanların karşılaştığı kötü muamele ve eziyetin türleri istifaya zorlama , kötü muamele , aşağılama , hakaret , sözlü taciz, cinsel taciz, tehtid , ayrımcılık , görev yeri değiştirme , görev değiştirme , kadem düşürme , terfinin engellenmesi , mesai saatlerinin eziyet maksatlı değiştirilmesi , sunulan maddi manevi imkanlardan kasıtlı yoksun bırakma gibi başlıklar altında toplanabilmektedir. Malesef bir dava dosyasında personele eziyet etmek için ofisteki bütün sandalyeleri kaldıran müdür bile bulunduğu bir iş hayatından söz ederken sayısız eziyet türü her gün ortaya çıkabilmektedir.

Dava dilekçesi ile ilgili araştırma yaparak bu yazıya ulaştığınız yorumu ile durumun gerçek yani İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing durumunun tarafınıza uygulanıyor olduğunu kabul ederek yazımızı detaylandırıyoruz.

Konu dava boyutuna geldi ise Mobbing yapıldığına kanaat getirmişsiniz fakat hukuki olarak kişisel yorumlar bir anlam ifade etmez ve bu durumun delillendirilmesi geremektedir, İnsan Psikolojisinin delil olabilmesi için uzman ve yetkilendirilmiş psikologların yorumları kimi davalarda anlam taşıyor olsa da kişisel duygu dünyası ile alakalı uzman yorumları işyerinde psikolojik baskı yani mobbing davalarında çok fazla dikkate alınmaz, hukuk sağlam ve su götürmez deliller bekler ve bu davalarda resmi deliller her zaman daha anlamlıdır. Yani psikolojik baskı ile ilgili dava açma niyetinteyseniz ilk önce yapmanız gereken uygulanan baskının mahkemece kabul görecek deliller ile ispatını yapabiliyor olmanızdır, unutmayınız ki baskıyı yapan kişi veya kurum baskının olduğunu kesinlikle inkar edecektir, hatta sizi en basiti yetersizlik ile suçlayacaktır. Bu iki durum için kendinizi hazırlayınız.

Öncelikle İşyerinde Psikolojik Baskı nın ne şekilde yapıldığını ve bunun su götürmez şekilde ispatını yapmakla sorumlu olduğunuzu unutmayınız, Mahkeme açısından bunun ispatı yazılı belgeler veya sözlü ifadeler olarak yapılabilmektedir. Yani ispatnızı sağlayacak delillerin mahkemeye sunulabilir nitelikte olması gerekmektedir.

İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing davalarında delil olabilecek örneklere yer vermek yerinde olacaktır aşağıda delil olabilecek örnekleri ve delil olamayacak örnekleri sizler ile paylaşıyoruz,

Mahkemeler video ve ses kayıtlarını aleni biçimde kayıt yapıldığı belirginse kabul etmektedir, yani işyerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen herşey delil olarak kabul edilebilmektedir. Fakat kişisel olarak gizli şekilde kaydettiğiniz video ve sesler ile ilgili mahkemelerin olumlu karar verme eğiliminde olmadığı hatta kişisel verilerin korunması kanuna muhalefet eden durumların oluşabileceğini düşünerek gizli video ve ses kayıtları almanın aleyhinize sonuç verebileceğini unutmayınız. Yalnız başka adli suçlar da oluşturabilecek bir durumun başka çare ve ispat imkanı olmayan durumlarda kişisel olarak kendi, başka kişi veya toplum mağduriyetini belgelemek adına yapmanız durumunda kabul edilebilmektedir. Örneğin bir işyerindeki sıradan bir sohbeti gizlice kaydetmek kusur olabilirken, bir kişinin size ağır hakaretlerde bulunduğu bir tartışmayı alenen kayda almanız kusurlu bir davranış değildir.

Yine mahkemeler şirket içi resmi yazıları ve eposta yazışmalarını delil olarak dikkate almaktadır, şirket gizliliği içeren belgeler yine mahkemeye sunulmamalıdır fakat sizin eposta adresinize gönderilmiş ve size psikolojik baskı yapan yada sizi rencide eden epostaları , sosyalmedya yazılarını , basılı metinleri delil olarak sunabilirsiniz. Örneğin eş görevde çalıştığınız diğer çalışanlar devamlı gündüz mesaisinde çalışıyor ve siz daima geçe mesaisine bırakılıyorsanız ve herkesin iş sözleşmesinde aynı hükümler ile gündüz gece vardiyasında dönüşümlü olarak çalışacağınız imza altına alınmışsa siz sadece kendinizin hoşnutsuz olması maksadı ile gece mesaisine şartlandırıldığınız iddaasında bulunabilirsiniz. Fakat iş sözleşmesinde çalışma saatlerini her şartta kabul ettiğiniz veya gece çalışmasını kabul ettiğiniz imza altına alınmışsa bu durum psikolojik baskı olarak değerlendirilemez.

Kişiler arasındaki diyaloglarda asgari saygı şartı herkes için bulunmaktadır, örneğin üstünüz size kaba davranıyor ve konuşmaları ile sizi rencide ediyorsa, buna şahitlik edecek iki farklı çalışanın huzurunda da bu fiili gerçekleştiriyorsa mahkemeye şahit olarak bu iki çalışma arkadaşınızı davet etmeniz mümkündür. Mahkeme şahitlerin ifadelerini delil olarak kabul ederek psikolojik baskı gördüğünüz kanaatine varabilmektedir.

Bir başka örnek vermek gerekirse eş görev aldığınız çalışanlara ölçülebilir bir görev yaparken çok daha az yorucu işler verilirken sürekli tarafınıza daha yorucu işlerin verilmesi ve işleri tamamlayamadığınızda yetersiz performans ile çalıştığınızın size rahatsız edici boyutta ifade edilmesi size psikolojik baskı olarak değerlendirilebilir, bunu da ispatlamak için iş bitirme çizelgeleri veya üretim fişleri gibi resmi imzalı belgeleri dayanak olarak mahkemeye sunabilirsiniz. Yani eş görev yaptığınız kişilerden ispatlı olarak daha düşük performans sergilememenize ramen sürekli yetersizlik ile itham edilmenizi ispatayacak belgeler sunmanız halinde bunlar delil olarak değerlendirilebilmektedir.

Yine çokça rastlanan durumlar arasında lakaplar takılması , igneleyici konuşmalar yapılması , rahatsız edici şeyler söylenmesi , aşağılanma , küfür , argo konuşmalar da yine şahitler tarafından desteklenmesi halinde psikolojik baskının varlığına dayanak olarak kabul görmektedir.

Yani özetle tarafınıza yapılan psikolojik baskının mahkemece ispatını yapamadığınız sürece psikolojik baskının varlığını iddaa etmeniz mahkemece yeterli gözükmez, yazılı sesli görüntülü ve şahitlerce desteklenen iddaalarınız anlamlıdır ve dava yoluna gitmeden önce bu tip delilleri yasaların el verdiği sınırlar içerisinde kayıt altına almanız menfaatinize olacaktır.

Psikolojik Baskı her zaman üstlerden veya firma yetkililerinden kaynaklanmaz, örneğin eş görevde çalıştığınız arkadaşlarınız veya hiçbir alakanız olmayan çalışanlar tarafından da psikolojik bakıya maruz kalıyor olabilirsiniz. Örneğin mesaiye kalan kişileri evlerine götürecek servis şöförü sizleri evlerinize bırakırken rahatsız edici konuşmalar yapıyorsa bu da psikolojik baskı yada mobbing olarak değerlendirilebilir, fakat bu noktada yetki ve sorumluluk açısından ilgili personelin konumu hukuken önemlidir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki hukuken suçların kişiselliği ilkesi de bu tip davalarda önemlidir, yani üstünüz yada davranışları sergileyen kişinin şirket hiyerarşisindeki pozisyonu davanızsın seyri açısından önemlidir. Bu davayı açma kararınızda izleyeceğiniz yolu değerlendirirken sizi rahatsız edici davranışlarda bulunan kişinin pozisyonu ve görevi son derece önemlidir.

Örneğin 100 kişinin çalıştığı bir işyerinde en alt kademede çalışıyorsanız ve ekip lideriniz tarafından psikolojik baskıya uğradığınız durumda mahkeme bu kusurun kişisel bir kusur olduğuna kanaat getirerek kişiler arası durumda işverenin yani kurumun sorumlu olmadığına kusurun davranışı sergileyen kişide olduğuna kanaat getirebilir. Bu gibi durumların yaşanmaması ve mahkeme aşamasında kurumun sorumsuzluğunu ortaya koymaması adına mahkeme yolundan önce kurum içi gerekli bilgilendirme ve ihtarın yapıldığının da ispat edilmesi genellikle çok önemlidir.

Yani psikolojik baskıyı uygulayan kişi şirket hissedarı veya kanunen müdürü konumunda bir kişi değilse ve o kişi de şirkette çalışan durumunda bulunan bir kişi ise kabahati çoğu durumda şirketi bağlamaz, kişinin davranışlarında şirketin sorumluluğu sınırlıdır, şirketin imza yetkili veya ortağı pozisyonunda olmayan kişiler tarafından uygulanan psikolojik baskı durumlarında sizlerin atması gereken önemli bir adım vardır. Yaşadığınız durumu en azından bildirdiğiniz ve bu durumun yapılmaması yönünde ihtar ettiğinizin mahkeme tarafından kabul edilecek bir delil ile sunulabilmesidir.

Örneğin üstünüz size baskı yapıyor ise, şirket yönetimine 1. derece bağlı olan müdür seviyesinde bir kişi ve insan kaynaklarına şirket eposta adresinden göndereceğiniz ve yaşadığınız durum ile ilgili şikayetinizi ve durumu açık bir şekilde belirten bir eposta atmanız ve bu epostada isim zaman davranış tekrar sonuç ve etkileri belirttiğiniz bir metin ile uyarıda bulunmanız, bu davranışın tekrarlanmamasını talep ettiğiniz bir eposta hukuken şirket açısından konuyu bağlayıcı hale getirmek için yeterli olabilmektedir. Daha sonraki süreçte uyarı ve ihtarınız için gerekli önemlerinde alınmadığını ispat eder deliller ile mahkemeye gitmeniz halinde şirket yönetiminin ihatara rağmen sizi bu psikolojik baskı ile mağdur eden çalışana karşı önlem almayarak sorumlu hale gelmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu durum mahkeme başkanlığınca çalışan kişi üstünün kötü davranışları konusunda şirket yönetimini veya 1. derece bağlı olan ve bu durumu üstlerine ulaştırma sorumluğunda bulunan bir konum yada kişiye bildirerek durumun düzeltilmesini ihtar etmiş olarak yorumlanacaktır. Ayrıca bildirim ve ihtara karşın şirket çalışanını koruma görevini yerine getirmediği için kusurlu davranmış olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz yönetim yetkisi olmayan çalışan pozisyonunda bulunan kişilerin davranışları ile ilgili bildirim ve ihtar son derece önemli bir konudur ve genellikle sorunları çözebilmektedir, fakat sorunları çözmediği hatta büyüttüğü durumlar da olabilmektedir. Bu sebeple iddaanızı hukuki olarak ispatlayabilecek tüm dayanakları temin etmenin yol ve yöntemlerini izleyerek davanızı destekleyecek bilgi ve belgeler ile dava yoluna gidiniz. Ayrıca dayanak olarak kullanacağınız herşeyin hukuki olarak sorumluluğu da bulunduğunu unutmayınız, yani erişiminiz olmayan bir bilgi veya belgeyi şirkete delil olarak sunmanızın kabahat oluşturabileceğini unutmayınız.

İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davaları sıklıkla karşılaşılan ve kimi zaman karmaşık olan davalardır, işçi işveren uyuşmazlıkları çerçevesinde genellikle ele alınan bu tip davalarda süreç genel işçi alacak davalarında olduğu gibi seyretmek ile beraber psikolojik baskı nın ceza davası konusu olabilecek aşağılama , hakaret vb içermesi halinde farklı mahkemelerce ek davaların da görüldüğü durumlar olabilmektedir.

Ayrıca unutmamalıdırki hukuken ispatı yapılmamış herşey iddaadır ve iddaa makamı ispat ile yükümüdür, yani psikolojik baskı yaptığını iddaa etmeniz halinde ispat sorumluluğu tamamen size aittir ve ispat edemeyeceğiniz bir iddaanız karşı tarafın iftira iddaası ile karşılık bulabilir. Bu sebeple iddaanızın ispatını net olarak yapamayacaksanız dava yoluna gitmeden önce maddi delillerinizi sağlamlaştırma yoluna gidiniz.

Mahkeme aşamasından önce maddi delilleri, yazılı tanık ifadelerini, şirketinizdeki yönetime yapmış olduğunuz bildirimleri ve ihtarları düzgün bir şekilde toparladıktan sonra kararınızı son kez gözden geçirerek hukuk yoluna gidebilirsiniz, yine malesef hatırlatma gereği duymaktan üzüntü duyuyoruz fakat psikolojik baskı yani mobbing iddaası net deliller ve tanık ifadeleri ile desteklenmez ise sonuç alınması mumkün olmayan davalardır, iki kişinin zıt ifadelerinde karar vermek için hukuk delil arar ve delili sunmak sizin görevinizdir. İşvereni bir çalışanının kusuru için diğer çalışanını yani sizi koruma ve adil davranma görevini yerine getirmemek ile suçlamanız için işverenin bu durumu biliyor ve gözyumuyor olması gerekemektedir , bu sebeple işverene bildirim yapma görevinizi yerine getirmeden işvereni suçlamanız aleyhinize sonuç verebilmektedir.

İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing davalarının mahkeme ve taraflar dışında farklı paylaşları da vardır. Kamu adına çalışma hayatını TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , TC Sosyal Güvenlik Kurumu , TC İş Kurumu , Ticaret hayatındaki akışı TC Ticaret Bbakanlığı denetlemek ve düzenlemektedir, Mahkeme süreci öncesi esnası ve sonucunda lehte sonuçlanan davalar ile ilgili mahkemelerin ve sizlerin yapması gereken bildirimler de bulunmaktadır.

İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing davalarının süreci genel olarak dava açma aşamasına gelindiğinde işçi alacak davalarına paralel bir süreç takip etmektedir, fakat mahkemeye başvuru esnasında yada avukat danışmanlığı esnasında dava içeriğine , işveren kusuru ve psikolojik baskının ek diğer adli veya ceza suçları gerektirip gerektirmediğine bakılarak hukuki yol haritası değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat farklı davaların katılmadığı durumlarda öncelikle herhangi bir noterden iş akdinin haklı sebeple fesih edildiğine dair ihtarname çekilerek iş akdinin işveren kusuru ile işçi tarafından tek taraflı fesih edildiği ve yasal hakların 1 iş günü içinde ödenmesini talep eder ihtarın gönderilmesi, daha sonra hukuki arabuluculuk müracatı ile arabulucu uzlaşmasının aranması ve uzlaşma olamıyorsa iş mahkemesine müracat edilerek dava açılması gerekemektedir.

Bu tür davalarda bilirkişi inelemesi , müfettiş incelemesi , tanık yazılı ifadeleri , deliller , delillerin araştırılması , işverenin ifadesi , davalının ifadesi gibi çok fazla süreç olabilmekte ve genellikle 4 ila 10 arası duruşma olabilmektedir. Davaların 1 yıldan uzun sürmesi kuvvet ile olası olmak ile beraber 2 yıl yada fazla süre alan davalar da büyük bir oran oluşturmaktadır.

Çok farklı kanun ve uygulamalara atıflar içeren bu davalarda iş mahkemelerinde yetkin bir avukat ile işbirliği yapmanız davanızın lehinize sonuçlanması konusunda size büyük avantaj sağlayacaktır. Hukuki bilginiz hukuk fakültesi mezunu değilseniz hiçbir zaman yeterli değildir, bu sebeple haklı davanızda doğru netice almanızın garantilenmesi adına en azından dava öncesi hukuki danışmanlık almanız ve davanızı vekil avukatınızın takip etmesi çok yerinde bir karar olacaktır.

Dava açmadan konu olan bir çalışanın davranışları ise şirket yönetimine yapmanız gereken bildirim ve dava sürecinde Türkiye İş Kurumuna yapmanız gerekebilecek bildirim de İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davası Dilekçesi örneği metni içerisinde bilginize sunulmuştur. Bu 3 belgeyi farklı zamanlarda farklı konularda kullanacağınızın farkında olunuz dikkatle okuyarak doğru bilgilerle düzenleyiniz. Gerekirse hukuki danışmanlık almayı ve gerekirse vekil avukat tutmanız gerektiğini lütfen hatırlayınız. Tüm sorumluluğun sizde olduğunu ve ispat edemediğiniz suçlamalarında aleyhinizde hukuki sonuçları olacağından ispat edemeyeceğiniz suçlamalarda bulunmamanız gerektiğini unutmayınız.

Yazımızın en alt kısmında incelemenizin faydalı olacağı kaynakları sizler ile paylaşıyoruz.

İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davası Dilekçesi Örneği

İŞYERİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ
ÇALIŞAN TARAFINDAN DOLDURULARAK İŞVEREN FİRMA YETKİLİSİNE İMZALATILMALIDIR. İMZA EDİLMEZ İSE NOTERDEN İHTARNAME OLARAK GÖNDERİLMELİDİR. 
	............................. ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	Şirketinizde ................... tarihinden beri .......................... görevi ile çalışmaktayım. İşyerinde çalışanınız olan ................................. tarafından psikolojik baskı görmekteyim ve aşağıdaki olumsuzlukları yaşamaktayım. İş bu dilekçe ile tarafınıza durumu bildirdiğimi ve gereğinin yapılmasını talep ettiğimi saygılarım ile arz ederim.


	1- ................................. tarafıma diğer personel önünde .................................. biçiminde çok defa hitap etmiştir, uyarmama rağmen bu tutumunu sürdürmektedir.

	2- ................... tarihinde tarafıma hakaret eden eposta göndermiştir.

	3- Eş görevdeki personellere günlük ........ birim iş verirken , tarafıma ......... birim iş vermekte ve sürekli işleri bitiremediğim yönünde haksız eleştirilerde bulunmaktadır.

	4- Mola zamanlarında tarafıma ek işler vererek mola hakkımı kullanmamı engellemektedir.

	5- Evime doğru son otobüs saati konusunda sözlü olarak uyarmama rağmen, devamlı mesaimi evime ulaşamayacağım saatlerde tamamlamakta ve değişiklik yapabilecekken yapmamaktadır. Mesai yaptığım günlerde 3 km yürüyerek otobüse binmeme kasıtlı olarak sebep olmaktadır. Düzeltme taleplerime “istersen istifa et böyle dersem böyle çalışacaksın kapı orada” biçiminde yanıt vermektedir.

	6- Diğer tüm personel mesai öncesinde kahvaltı yapabilirken benim kahvaltı yapmama engel olmakta ve diğer personelin yanında sürekli kötü sözler söylemektedir.

	7- Tarafıma doğum yerim ile alakalı argo lakaplar takmakta ve diğer çalışanların huzurunda uyarmama karşın bu tutumunu değiştirmemektedir.

									Tarih : 

									İsim Soyisim :

									İmza : 


(BU BİLDİRM YAZISINI SİZİN DURUMUNUZU AÇIKLAR VE BİLDİRİR ŞEKİLDE YAZINIZ İŞVEREN VEYA YÖNETİM KADEMESİNE BAĞLI BİR MÜDÜR TARAFINDAN İMZALANMASINI  SAĞLAYINIZ, İMZALI KOPYAYI MUHAFAZA EDİNİZ.)(ÇALIŞAN TARAFINDAN MAHKEME SÜRECİNDE İŞ KURUMUNA ŞİKAYET DİLEKCESİ)	TC ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ............................ İL MÜDÜRLÜĞÜNE


	........... Tarihinden itibaren çalışmakta olduğum  ........................................................................................ ünvanlı şirkette psikolojik baskı görmekteyim. ................ Tarihli bildirim dilekçem üzerinden makul süre geçmesine karşın şirket yönetimi ilgili kişinin davranışlarını engellememektedir. 	

	Ayrıca iş kanunu ve bilimum kanun ve mevzuatlarda belirtilen uygulamalara aykırı olarak çalışanlar aşağıdaki durumlar ile karşılaşmaktadır. Konu ile ilgili aşağıda isimleri verilen çalışanların bilgisine de başvurulabileceğini beyan ederim. 

	Bahsettiğim konularda işyerinin incelenmesini , gerekli görülen hususlarda yaptırım uygulanmasını, kimliğimin gizli tutulmasını , farklı kamu kurumları görev alanına giren konular ile ilgili incelemeler için kurumlara yazı gönderilmesini ve sonucun tarafıma mahkemeye sunabilmem adına yazılı olarak bildirilmesini saygılarım ile arz ederim.


1- MADDELER HALİNDE İŞVERENİN KUSURLARINI YAZINIZ.

2- Örneğin haftalık 45 saat üstü çalışmalarda mesai ödemesi yapılmamaktadır.

3- Kıdem tazminatları eksik hesaplanmaktadır.

4- Hafta tatili kuralına uyulmamaktadır.

5- Psikolojik Baskı uygulayan yöneticiler yakkında işlem yapılmamaktadır, bildirimler gözardı edilmektedir.

6- Maaşlar resmi kayıtlarda asgari ücret olarak gösterilmekte, gerçek maaşlar bildirilen tutardan farklı ve asgari ücret üstünde kalan kısmı elden ödenmektedir.

7- İş kanunundaki mola hakları verilmemektedir.

8- 

GÖRÜŞÜNE BAŞVURULABİLECEK ÇALIŞANLAR : 


İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİ CEP TELEFONU NUMARASI OLARAK LİSTE OLARAK YAZINIZ.


	.........................CUMHURİYET SAVCILIĞINA 

DAVACI : (İSMİNİZ SOYİSMİNİZ)TC KİMLİK NO : ADRES : (İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)

ŞÜPHELİ : (PSİKOLOJİK BASKI YAPAN ŞAHIS, SORUMLULUĞU VARSA VE GEREKLİ BİLDİRİMLER USULUNCE YAPILDIYSA ŞİRKET DE YAZILMALIDIR, ADRESLERİ ULAŞILABİLİYORSA TC KİMLİK NUMARASI VE VERGİ NUMARASI)

SUÇ TARİHİ : (SUÇUN İLK BAŞLADIĞI TARİH DEN İTİBAREN ZAMAN DİLİMİ YAZILMALI TEK BİR TARİH SE SUÇ TARİHİ YAZILMALI)

SUÇ : İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali , Hakaret , Psikolojik Baskı ile Eziyet, Görevi Kötüye Kullanma  (İLGİLİ SUÇLAR YAZILMALI GEREKEN EKLENMELİ GEREKMEYEN ÇIKARILMALIDIR)

AÇIKLAMALAR : 
1- ............... Tarihinden beri  ................... Görevi ile Şüpheli olarak mahkemenize sunmuş olduğum şirkette çalışmaktayım. Diğer Şüpheli ................... tarafından psikolojik baskı yolu ile eziyet görmekteyim.
2- İşyeri yetkililerini ................ terihti bildirim dilekçem ile ihtar etmeme rağmen herhangi bir işlem yapılmamış, şahıs davranışlarını artırarak sürdürmüştür. Makul süre içerisinde çalışma arkadaşlarımın huzurunda yönetime sözlü olarak birçok defa da ikaz etmeme rağmen şüphelinin davranışları şirket tarafından görmezden gelinmiştir.
3- Şüpheli şirkete durumu bildirmem ve bir işlem yapılmaması sebebi ile daha da cesaret alarak psikolojik baskıyı dayanılmaz bir boyuta getirerek eziyetini artırmıştır.
4- ........... tarihinde ........... Noterliği .......... Numaralı ihtarnameyi göndererek iş akdimi fesih etmekten ve işten ayrılmaktan başka çarem kalmamıştır.
6- ............ tarihinde şüphelilerin kusuru ile ilgili Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünde sureti tarafınıza sunulmuş olan dilekçe ile şikayette bulunulmuştur.
5- ............... nolu dosya numarası ile arabulucu avukat ile yapılan görüşmeye işveren tarafı katılmamıştır ve uzlaşma olmadığı için dava açılması gerekmektedir. 
6- Maddi ve manevi haklarımın ödenmesi için dava açılması ve Şüphelilerin eziyetlerine uygun maddi manevi tazminat davası açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : 
Dilekçe ekinde saygı ile sunmuş olduğum eposta , yazılı çalışan ifadeleri , işyeri bildirimi , ihtarname vb belgelerden ibarettir.

TANIKLAR : (İSİM SOYİSİM , TCNO , İKAMET ADRESİ , TELEFON , İŞYERİNDEKİ GÖREVİ BİÇİMİNDE ANLAŞILIR ŞEKİLDE YAZINIZ)

HUKUKİ SEBEPLER : TCK , TTK ile ilgili tüm mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah olunan ve resen gözetilecek nedenler ile;
	Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmaların yapılarak sorumlu mahkemelerce davaların açılmasına, şüphelilerin kusurları ile ilgili cezalandırılmasına , yaşadığım eziyete uygun maddi tazminat davası açılmasına , tarafıma önenmeyen kıdem, ihbar tazminatı , yıllık izin hakkı vb maddi haklarımın şüpheliden tahsil edilerek tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
(TARİH İSİM SOYİSİM İMZA) (EKLERİ AYRI SATIRLARA TANIMLAR OLARAK YAZINIZ)

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyerinde Psikolojik Taciz Bilgilendirme Rehberi PDF Formatlı https://ailevecalisma.gov.tr/media/1327/i%C5%9Fyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi-2014.pdf

Mobbing ile Mücadele Derneği Web Sitesi https://www.mobbing.org.tr/

Sn Avukat Gülnur Erdoğan tarafından yazılan İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing hakkındaki TC Barolar Birliği Dergisi 83 sayı 2009 yayınlanan kıymetli makale PDF formatlı http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2009-83-535

Scroll to Top