İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa etmek iş gören vasfı ile bir işverene bağlı olarak çalışan bir kişinin görevinden kendi isteği ile ayrılması anlamına gelmektedir. Yani çalışanlar işten ayrılırken istifa etmiş olurlar. Genel mevzuata ve hukuğa göre çalışanlar istifa kararını kendi istek ve iradeleri ile alırlar ve özgür biçimde beyan ederler. Yani istifa çalışanın kendi isteği ile aldığı bir karardır, işveren talebi ile istifa ediliyorsa hem iş ahlakı hemde hukuk yönünden problemli bir işlem yapılıyor olabilir.

Çalışanlar istifa kararlarını kendi düşünceleri ile alırlar ve istifa kararlarını işverene beyan ederek tebliğ ederler. Bu tebliğ de istifa dilekçesinin çalışılan kurum yetkilisine teslim edilmesi ile olmaktadır, mevzuatta da yeri böyledir, hukuken de doğru yöntem budur. Çalışan kendi çıkarı doğrultusunda istifa kararı alabilir bu kendi hakkı ve özgürlüğüdür ve bunu çalıştığı kuruma beyan eder. Daha sonra kurumun istifayı kabul etmeme şansı yoktur ve işleme koyarak çıkışını yapar.

İstifa nasil işleme koyulmaktadır ?

Çalışılan kurumun İstifayı kabul etmeme şansı yoktur işleme koymak ile mükelleftir fakat özel durumlar da olabilmektedir. Örneğin çalışan ani bir karar veya rahatsız olduğu bir nokta yüzünden sinirlenerek istifa kararı almış ve bunu beyan etmiş olsa bile işveren sevdiği bir çalışanı kaybetmemek ve çalışanın da mağdur olmaması için karşılıklı oturup konuşmayı sorun varsa çözmeyi dileyebilir. Bu durumlarda istifa işleme koymadan bir uzlaşma ve gönül alma çabası olabilir, bu gibi iyi niyetli yaklaşımları çalışan olarak makul karşılamak ve sakince tekrar düşünmek genellikle olumlu sonuçlar verebilmektedir.

Yukarıdaki örneğe benzer durumlar çok sık olmaktadır,Çalışma hayatında insanlar iş arkadaşlarını ve işverenlerini genellikle aileleri kadar veya daha çok görmektedir ve istenmeyen tatsızlıklar ve kırgınlıklar da yaşanabilmektedir. İstifa kararı alırken ilk başta sinirli olmadığınız, sakin ve yalnız olduğunuz bir yerde , yeterince düşünme karar verme vaktini kendinize tanıyarak tüm çevresi ile istifa kararınızı gözden geçiriniz. Hatta değer verdiğiniz kişilerin görüşünü de alarak istifa kararınızın en doğru seçim olduğundan emin olunuz. İstifa ederek işten ayrılmak son derece kolaydır, ama sonra yeni bir iş bulma süreci ve yeni işyerinde de yaşayabileceğiniz olumsuzluklar olabileceğini de lütfen unutmayınız.

İstifa kararında herkes özgürdür demiştik, yani insanlar çalışma kararı alırken veya istifa kararı alırken özgürdürler ve kendi iradeleri ile bu kararları verirler ama istifa kararınızı özgürce alırken sorumlu olduğunuz mevzuat , kanun ve varsa sözleşme şartlarına dikkat etmeniz de gereklidir.

Örneğin sözleşme yaparak tanımlı bir iş sürecini tamamlamadan görevden ayrılmayacağını beyan eden bir kişi kişisel sebepler ile istifa ederse sözleşme şartları gereği sözleşme sürecinin bitmesini veya tazminat şartlarını karşılamayı göze almak durumunda kalabilir.

İstifa eden çalışanın sorumlulukları nelerdir ?

Yine çalışanlara karşı işverenlerin sorumlulukları olduğu gibi istifa eden çalışanın da çalıştığı kuruma karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Tüm çalışanların kendilerine uygulanacak olan ihbar süresi kadar istifa etme durumunda ihbar süreleri vardır. İhbar süresi 6 aydan kısa çalışanlarda 2 hafta, 6 ay -18 ay arası çalışanlarda 4 hafta , 18 – 36 ay arası çalışanlarda 6 hafta , 3 yıldan fazla çalışanlarda ise 8 haftadır. Yani istifa edecek çalışan ilgili kurumdaki çalışma süresine göre belirtilen haftalar kadar önce ihbar etmek durumundadır. Özel ve çok nadir bulunan meslekler için işten ayrılacak çalışanın şirket süreçleri ile ilgili kilit bir görevi varsa ve yerine bir elemanın şirketin bulunduğu mahalde temin edilmesi bu sürelerde olamıyorsa çalışanın işverenin faaliyetini sekteye uğratmayacak bir süre daha çalışması istenebilir, karşılıklı iyi niyet esası gereği çalışanın yerine gelecek kişinin işe başlamasını ve süregelen işleri devir almasını sağlayacak kadar süre çalışmaya devam etmesi ve yeni çalışanın sorularını usulünce yanıtlaması beklenmektedir.

Karşılıklı iş birliğinin iyi niyetle sonlandırılması için doğru bir yaklaşımdır. Bir çalışan medeni bir şekilde çalıştığı ve memnun olduğu işinden ayrılırken işvereni zorda bırakmayacak bir tavır sergilerse daima işveren tarafından iyi bir şekilde anılacaktır. Ayrıca yeni gireceğiniz veya daha sonraki dönemlerde başvuracağınız şirketler eski şirketinizi referans almak için arayabilir ve muhtemelen arayacaktır, ayrılırken zor durumda bıraktığınız bir işveren sizin için ne kadar olumlu bir referans verecektir, bunu da düşünerek hareket ediniz.

İstifa eden kişi kıdem tazminatı alabilirmi ?

İstifa eden kişi kıdem tazminatı hakkından ferahat etmiş kabul edilir. Yalnızca haklı fesih olarak işverenin bir kusuru sonucunda görevinden ayrılan kişi kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Bu haklı fesih tanımı çalışanın işverenin iş kanununa, Türk Ticaret Kanununa muhalefet eden bir davranışı sonucunda olabilmektedir. Ayrıca mobbing veya kötü muamele gibi işverenin kabahatleri sonucunda işten ayrılan kişilerin bu hakkı bulunmaktadır.

Mobbing , Psikolojik Şiddet veya kötü muamele gibi konular sebebi ile mağdur olan kişilerin karar vermeden önce sayfamızı incelemesini tavsiye ederiz.

İşverenin bir kusuru sonucu değil kendi isteği ile istifa eden bir kişinin kıdem tazminatı hakkı bulunmaz. Kendi isteği ile ayrıldığı için ihbar süresi de işverenin insiyatifindedir, yani işveren dilerse ihbar süresi istemeden hemen çıkış yapmasına da müsade edebilir. İhbar tazminatı hakkı da çalışanın yoktur.

Çalışan ihbar süresinde normal maaşı üzerinden maaşını alarak çalışmasını sürdürerek görevden ayrılma tarihine kadar çalışmak durumundadır. Mevzuata göre istifa tarihine kadar hakettiği ve kullanmadığı izini varsa ihbar süresine sayılmaksızın bu izinleri kullanması gerekmektedir. İhbar süresi izin ile denkleştirilmektedir fakat bunun mevzuatta açık bir karşılığı da bulunmamaktadır.

Bu sebeple istifa kararı alan kişi İstifa Dilekçesine ek olarak izin dilekçesi de vererek istifa sürecinde izinlerini de kullanmayı talep edebilecektir. Fakat izin tarihleri işverenin insiyatifinde olduğu için işten ayrılan kişi ile karşılıklı uzlaşarak izin süresine makul bir çözüm getirilmesi genel usul olarak kabul görmektedir.

İstifa eden kişi işsizlik maaşı alabilirmi ?

SGK mevzuatı gereği istifa eden kişiye işsizlik maaşı yardımı yapılmamaktadır. Daha sonraki işinizden işveren tarafından çıkarılır ve genel şartları sağlarsanız daha sonraki dönemde işsizlik maaşı alabilirsiniz, fakat istifa ederek ayrıldığınız işten çıkışınız ilgili koddan yapılacağı için işsizlik maaşı başvurunuz SGK tarafından onaylanmayacaktır.

İstifa Dilekçesi Örneği arayarak geldiğiniz bu yazımızda genel olarak istifa sürecini özetlemeye gayret ettik, genel mevzuat incelendiğinde istifa ile alakalı tüm noktaları yazmaya çalışsak en az 20 sayfalık bir makale oluşacağı için genel önemli noktalardan kısaca bahsettik.

Çok kısa bir özetlemek gerekirse kimse istifaya zorlanamaz, istifa kişisel bir karardır. İstifaya zorlanan kişi mobbing iddası ile tek taraflı haklı fesih yaparak dava açabilir, bunun hukuki boyutları çok iyi irdelenerek bir avukat danışmanlığında sürdürülmelidir, zor davalardır ve süreç uzun sürmektedir.

İstifa kararı sakin bir kafayda , sinirden ve olayı kişisellerştirmekten arınmış bir zihin ile değerlendirilmelidir. İstifa sonrasındaki iş süreci net değilse kesinlikle istifa edilmemelidir.

İstifa eden kişi kıdem tazminatı , ihbar tazminatı alamayacağını ve işsizlik maaşı başvurusu da yapamayacağının bilincinde hareket etmelidir.

Aşağıda paylaştığımız İstifa Dilekçesi Örneği genel kişisel sebeplerle istifa eden bir kişinin istifa beyanı olarak düşünebilirsiniz. Genel olarak yeterlidir, işveren şirket yetkilisine şahsen teslim etmeniz yerinde olacaktır. Şirket prosedürleri tammalandığında size istifanızın kabul edildiği ve ihbar sürenizi belirten bir yazılı tebligat verilecektir. İşten çıkışınız tamamlandığında işten ayrılış bildirgesi de kimi şirkette tarafınıza verilmektedir. Bir sonraki SGK dönemi sonunda işten çıkış durumunuz Edevlet ve SGK sisteminde görüntülenecektir.

Aşağıdaki İstifa Dilekçesi Örneği ni çalıştığınız kurum ve kişisel bilgileriniz ile düzenleyerek teslim etmeniz gerekmektedir. Bazı şirketler el yazısı ile yazılmasını talep edebilmektedir. İstifa Dilekçesi nin altında word pdf ve html formalatlarında da sizin ile paylaşılmıştır, bilgisayarınıza indirerek düzenleme yapabilirsiniz.

İstifa Dilekçesi Örneği 1


	............................. ŞİRKET ÜNVANI MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZINIZ 	
	Şirketinizde ..................... tarihinden beri ...................... görevi ile çalışmaktayım. Gördüğüm luzüm üzerine kişisel sebepler ile görevimden ayrılıyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan kendi iradem ile istifa ettiğimi kabul ve beyan ediyorum.

	İstifamın kabulü , işten çıkışımın mevzuata göre usulünce yapılması , çalışma süreme göre yasal ihbar süremin hesaplanarak tarafıma bildirilmesi , kullanmadığım yıllık izinlerimin kurumunuzun takdiri ile ihbar süresi öncesinde kullandırılması , tüm maddi haklarımın son maaş ödeme tarihinde tarafıma yapılması ve tarafıma tüm bildirimlerin yazılı olarak yapılması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							Tc Kimlik No : 

							İmza :


	

İstifa Dilekçesi Örneği 2

	

		...................................... Müdürlüğüne
		(ÇALIŞTIĞINIZ ŞİRKET ÜNVANI MÜDÜRLÜĞÜNE OLARAK YAZINIZ)	
	Şirketinizdeki görevimden kişisel sebepler ile ayrılmayı talep ediyorum. İstifamın kabulünü,  ihbar süremin , maddi hak ve alacaklarımın hesaplanarak tarafıma bildirilmesini, şirketinizdeki görevimin kendi isteğim ile sonlandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

							Tarih : 


							İsim Soyisim :


							İmza : 
Scroll to Top