İstifa Dilekçe Örneği

İstifa Dilekçe Örneği çalışan kişinin şahsen verdiği istifa kararını çalıştığı kuruma tebliğ etmesi için gerekli olan ve resmi anlamı, sorumluluğu , karşılığı ve neticeleri olan bir dilekçedir. İstifa kararı tüm detayları ile düşünülerek verilen bir karar olup, olası olumlu ve olumsuz sonuçları ile beraber değerlendirilmelidir. Özellikle yaşanabilecek hak kayıpları ve istifanın hukuki boyutu da dikkat ile değerlendirildikten sonra istifa işleme koyulmalıdır.

İstifa nedir ? istifa işlemi neden gereklidir ?

İstifa etmek icra edilen görevi kendi kararı ile bırakma anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle bir işe devam etmeme kararının işverene resmi olarak bildirilmesidir. Hukuken istifalar yazılı olarak bildirilir ve yalnızca bu şekilde işlem görür. Bunun sebebi hukuki olarak sürdürülen işin hukuki bir durum oluşturması ve olası hukuki neticeler karşısında istifa eden ve çalışılan kurumun istifa durumunu resmi bir işlem olarak ele alabilmesidir.

Yani istifa çalışılan kurumdan kendi rızası ile ayrılmak ve görevi noktalamak anlamına gelmektedir.

İstifanın olumlu ve olumsuz neticeleri nelerdir ?

İstifanın olumlu neticesi mutlu olunmayan bir işten ayrılmak , daha iyi bir işe geçildiği için eski çalışılan şirketteki görevden ayrılışın resmileştirilmesi , artık çalışmayı gerektirmeyecek kadar zenginleşme, biraz da gülmek istersek zengin bir eş bulup çalışmadan yaşamak gibi olumlu durumlar sonucunda olması olumlu neticeler ve olumlu sebepler olarak düşünülebilir.

İstifanın olumsuz neticeleri ise tüm finansal sosyal hukuki boyutu ile ele alındığında çok büyük kabul edilebilir, bu sebeple istifanın olumsuz sonuçları üzerinde önemle durulmalıdır. İstifanın en önemli olumsuz sonucu çalışılan işten ayrılınmasıdır , daha iyi bir iş bulunmadığı veya finansal olarak daha büyük faydalar getirebilecek bir iş yapılmadığı sürece istifa etmek tehlikelidir, maddi sonuçları çok iyi düşünülerek hareket edilmeli ve bir anlık sinirle istifa edilmemelidir.

İstifa eden kişi 15 yıllık toplam çalışma süresi ve 10 yıllık sürekli aynı kurumda çalışma süresini tamamlamış ise ve diğer hukuki engeller yoksa istifa ettiğinde de kıdem tazminatını almaya hak kazanmıştır. Buradaki 15 sene toplam sigortalılık süresi , 10 yıl ise son çalışılan işverendeki sürekli çalışma süresidir. Arada askere giderek kıdem tazminatını alanlar veya şirketin başka bir ünvanına geçiş yapanlar bu haktan faydalanamazlar. Bu belirttiğimiz kriteri çoğu kişi sağlamamaktadır yani aksi bir durum olmadıkça istifa eden kişi kıdem tazminatı alamaz. Ayrıca istifa eden kişi işi kendi talebi ile bıraktığı için işsizlik maaşı başvurusu yaparak işsizlik maaşı da alamaz. Kendi rızası ile işten ayrılan kişi işsizlik maaşı alamaz. Ayrıca yeni bir iş arandığı durumda kamu özel kurumlar ve personel danışmanlığı şirketleri SGK kayıtlarından faydalandığı için işsiz ve çalışan adayı olan kişilerin değerlendirilmesinde son işten ayrılış sebebi de incelenen ve değerlendirilen bir kriter olarak gözlemlenmektedir. Mantıklı bir bakışta son işini işverenin çıkarması veya işyerinin kapanması sonuçta kaybeden bir kişi , istifa ederek işinden ayrılan bir kişiden daha öncelikli iş sahibi olması gereken bir kişi olarak değerlendirilebilir. İstifa eden kişinin işe iade davası açma hakkı bulunmaz , işe iade davasını yalnızca işveren tarafından işine son verilen kişiler açabilir.

İstifa eden kişinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir ?

İstifa eden kişinin kıdem tazminatı hakkı son işte 10 yıllık sürekli çalışma ve 15 yıllık toplam çalışma süresi sonrasında bulunmaktadır. Bu zamana ücretli izinler dahildir, ücretsiz izinler , raporlu süreler , doğum izinleri , askerlik hariçtir. İstifa eden kişinin varsa son yılın veya geçen yıllardan devreden izinlerini kullanma veya ücretini alma hakkı vardır. İstifa eden kişinin içerde biriken mesai ve prim gibi maddi haklarının tamamını alma hakkı vardır.

İstifa eden kişinin yasal ihbar süresi kadar zaman önce istifa ettiğini sözlü ve yazılı olarak bildirme zorunluluğu vardır. Genel ticaret hukuğu uygulamalarına göre istifa ettiğinde işyeri büyük zorluklar yaşağacak ise istifa eden kişinin yerini doldurabilecek bir personelin bulunarak göreve başlamasını beklemesi iyi niyet, bir anda bir rapor alarak istifa sunması ve hemen başka bir işe geçmesi kötü niyet olarak yorumlanabilmektedir. Yani bir çalışan uzun süre çalıştığı bir işte çok önemli bir görev üstleniyorsa ve bu görevi başka bir işçi çok kısa sürede bulunup öğrenip yerine getiremiyorsa karşılıklı işbirliği ve genel zorda bırakmama anlayışını uygulaması bir iyi niyet olarak yorumlanmaktadır. Genel olarak herkese hukuken tavsiyemiz işveren şirket ile büyük bir sorun yaşanmıyorsa istifanın usulunce yapılması ve işvereni zorda bırakmayacak şekilde yeni personelin adapte olabileceği bir süre önce ihbar edilmesi hem centilmence hemde doğru bir davranış olacaktır. Tüm istifa kararı alan çalışanlara tavsitemiz bu olacaktır.

Şirketin size sağlamış olduğu maddi değeri olabilecek her tür eşyayı sağlam şekilde usulunce iade etmeniz beklenecektir ve hukuken sorumluluğunuzdur. Örneğin şirket binmeniz için size bir araba vermişse arabanın istifa tarihinde iadesi , bir dizüstü bilgisayar vermişse bunun iadesi , şirket kimlik kartınız , yemek kartınız , kartvizitleriniz , şirkete ait ekipman ve aletler, şirkete ait kredi kartı çek senet kaşe ve her çeşit döküman, şirketin işi ile alakalı ve şirkete ait olan herşeyi iade etmeniz gerekli ve zorunludur. Bu gibi tüm eşya ve nesnelerin sağlam ve usulunce iade edilmesi gerekmektedir. Hatta güvenliğiniz için teslim ettiğiniz eşyaları liste yaparak teslim ettiğiniz kişiye en az 2 şahit önünde teslim etmeniz , kontrol etmesini temin etmeniz ve bir sayfaya listeleyerek demirbaş teslimi formu veya emanet iade formu başlığı ile imza almanız hukuken çok doğru olacaktır.

Vaktiyle bir davada çalışanın şirket aracını iade ettikten 1 gün sonra motor arızası yapması sonucunda çalışanın aracın yağını kontrol etmediği bakıma zamanında götürmediği iddası ile tazminat davası açtığı ve çalışanın haksız bulunarak masrafı üstlenmesi neticesinin oluştuğu örnek karşımıza gelmiştir. Bu sebeple kendi malınızdan iyi koruyarak kullanmanız gereken her çeşit eşyayı muntazam iade ediniz , kontrol ettiriniz ve imza altına alınız. Bu çok çok önemli bir noktadır.

Ayrıca işverenler iyi çalışan ve ayrılışında da çalıştığı şirket menfaatini gözeten çalışanlarını daima iyi anarlar ve hatta birçok işveren bu iyi niyeti gördüğü çalışanına memnuniyetle kıdem tazminatını veya tazminatının büyük bölümünü ödemeyi ve borçlu kalmamayı da isterler. Ama bir anda ben istifa ettim siz ne yaparsanız yapın biçiminde yaklaşan personelin karşıdan bir iyi niyet beklemesi de karşılık bulmayacaktır.

Yukarıdaki genel bilgilendirmeler ışığında herşeyden önce istifa etmeyi düşünmeniz herkesi üzer , değişiklikler bazen iyi sonuçlar ve bazen kötü sonuçlar verir ama hayat devam eder. İstifa kararınızın hayatınızda yeni ve çok güzel bir sayfa açmasını dileriz ama yukarıda belirttiğimiz olumsuz noktaları çok iyi düşünerek ve işvereninize de azami kolaylığı göstererek istifa etmeniz daima lehinize olacaktır. Çünki günümüz iş hayatına referans için yazın yazmayın ilk aranan 3 kişiden biri eski işvereniniz olmaktadır.

Tüm çevresini de iyice irdeledikten sonra istifa kararınız sabit ise istifa dilekçesinin yazılması gerekmektedir. Aşağıda bilginize sunacağımız İstifa Dilekçe Örneği özel bir kurumdan istifa eden bir çalışanın istifa talebini bildirir bir dilekçe örneğidir, Kişisel bilgileriniz ve şirket bilgilerini doldurduktan sonra ıslak imza ile şahsen şirketin yönetimine , insan kaynaklarına veya müdürüne teslim ederek istifa işleminize başlayabilirsiniz. Bazı şirketlerin standart istifa dilekçe şablonları da olabilmektedir, bu şablonlardan hukuki ek bir sorumluluk taşıyan maddeler içerenler varsa dikkatlice değerlendirmeden imzalamayınız.

Aşağıda sunmuş olduğumuz İstifa Dilekçe Örneği ni ister bilgisayarınıza kopyala yapıştır yaparak düzenleyebilir, yada isterseniz daha aşağıda yer alan word yada pdf formatında bilgisayarınıza indirip düzenleyebilir veya boş bir kağıda el yazınız ile yazarak çalıştığınız şirket e iletebilirsiniz. İleteceğiniz kişi yöneticiniz, insan kaynakları veya müdüriyet olacaktır, şirket yapısına ve usulune göre hareket ediniz.

İstifa Dilekçe Örneği

	

		...................................... Müdürlüğüne
		(ÇALIŞTIĞINIZ ŞİRKET ÜNVANI MÜDÜRLÜĞÜNE OLARAK YAZINIZ)	
	Şirketinizdeki görevimden kişisel sebepler ile ayrılmayı talep ediyorum. İstifamın kabulünü,  ihbar süremin , maddi hak ve alacaklarımın hesaplanarak tarafıma bildirilmesini, şirketinizdeki görevimin kendi isteğim ile sonlandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

							Tarih : 


							İsim Soyisim :


							İmza : 

Scroll to Top