İş Teklifi Kabul Dilekçe Örneği

Aslında Türk Ticaret Kanunu ve genel ticari uygulamalarda iş teklifinin kabul ettiğine dair bir dilekçe veya tutanak düzenlemesi usul ve mevzuatımızda yoktur, fakat çok uluslu şirketlerin faaliyetleri, uluslararası şirketlerin acentelerinden talepleri ve kurumsal belgeleme standartları gereği iş dünyası yeni dilekçeler, belgeler ve usuller ile karşılaşmakta ve adapte olmaya çalışmaktadır.

Hayatın olağan akışında işletmeler yani işyerleri şirketler yeni çalışan ihtiyaçları olduğunda bilimum yerlerde yani gazete ilanı , internet ilanı , insan kaynakları şirketleri vb duyuru yaparak personel ihtiyacını belirtir. İş arayışında olan adaylar bu ilana ilgili gösterir ve başvurur. Daha sonraki adımda bir iki üç veya daha fazla aşamadan oluşan görüşmeler sonucunda işveren adaydan memnun ve aday da çalışma şartları ve maddi imkanlardan memnun olursa birlikte çalışmaya başlanır ve sonraki aşamalarda SGK belgeleri ve personel özlük dosyası ve diğer gerekli belgeler sağlanarak işbaşı yapılır.

Fakat bazen de işverenler önemli potansiyel gördükleri çalışanlara ulaşarak iş teklifinde bulunurlar, bu sözlü veya yazılı olabilir. Hukuki açıdan yazılı olması kabul görmektedir, sonraki aşamada çalışan ve işveren müzakere ederek bir noktada uslaşır ve iş sözleşmesi imza edilir, bu sözleşme süreli veya süresiz olabilir. Süreli iş sözleşmeleri ve Süresiz iş sözleşmeleri arasında hukuki farklar vardır. Süreli iş sözleşmelerinde süre bitiminde yeniden sözleşme yapılarak çalışma sürdürülebilir, süresiz iş sözleşmeleri ile başlayan çalışma hayatı çalışanın istifası veya işverenin işten çıkarması ile noktalanır ve her iki tür sözleşme de iş kanunu ve Türk Ticaret Kanunu maddelerine göre işveren ve çalışana sorumluluklar getirir.

Bu yazımıza konu olan dilekçe örneğimiz olan İş Teklifi Kabul Dilekçe Örneği bir çalışanın kendine sunulan iş teklifini kabul ettiğine dair dilekçedir, bu dilekçe resmi bir belgedir ve şirketler üst makamlarından bütçe almak , personel ihtiyacının karşılandığını üst makamlarına bildirmek için iç mevzuatları gereği talep edebilirler. Resmi mevzuat ile ilişkisi yoktur. Hukuki açıdan da işverenin yapmış olduğu teklifi çalışanın hür iradesi ile kabul ettiğinin beyanı olarak hukuki zemin oluşturmak için belgelemek isteyebilirler.

Çok nadiren çalışan ve işverenler arasında biz böyle konuşmamıştık , biz böyle anlaşmamıştık konulu sürtüşmeler olabilmekte ve bunların da önüne geçebilmek adına şirketler çalışanlarına iş teklifini yazılı olarak sunup sonrasında teklife imza alıp ve daha sonra da iş teklifi kabul dilekçesi talep edebilmektedir. Bu karşılıklı olarak uzlaşılan iş tanımına , görev ve sorumluluklara ve karşılıklı olarak imzalanacak belgelere çatı olarak hukukileştirilmektedir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda çalışan ve işvereni bağlayıcı bir belgedir.

İş Teklifi belgesinin hukuki olabilmesi için çalışan ismi , şirket ismi , görev tanımı , işyeri adresi , görevin özet olarak anlaşılır şekilde ifadesi , aylık mesai günü sayısı , çalışma saatleri , maaş , prim ve diğer maddi haklar gibi işi tanımlayan ve iş karşılığında sunulacak geliri belirten kendi mevzuatına göre resmi ve hukuki bir belgedir. İş Teklifi kabul dilekçesi de bu teklifi çalışanın kabul ettiğine dair yanıtı olarak resmileşmektedir. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi batılı ülkelerden devşirilen bir belgedir ve hayatın olağan akışında karşılıklı görüşmelerin neticesinde işveren adayı işe almak isterse bir iş teklifi sunar ve çalışan bu teklifi belirli bir süre değerlendirdikten sonra yanıt verir, işte İş Teklifi Kabul Dilekçesi bu iş teklifini çalışanın kabul ettiğini beyan ettiği dilekçedir.

İş Teklifi Kabul Dilekçesi nin atıf yaptığı bir iş teklifi belgesi bulunmalıdır ve iş teklifi kabul dilekçesi iş teklifi belgesini ve şirketin sunduğu iş sözleşmesinin kabul edildiğinin beyan edilmesidir.

İş Teklifi Kabul Dilekçe Örneği yazımızın sonunda yer almaktadır, işe giriş prosedürleri ile alakalı genel bir bilgilendirme ve gerekli evrakların üzerinden geçmek sizler için oldukça faydalı olacaktır.

Normal şartlar altında işe kabul edilen bir çalışanın genel olarak aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir, şirketlerin meslek , iş kolu ve görevlerine göre isteyebileceği ek belgeler de bulunabilmektedir.

Sağlık Raporu , aile hekimlerinden alınabilen çalışmanızda mahsur olmadığına dair bir resmi belgedir. Devlet Hastaneleri de verebilmektedir. İşyeri hekimi çalışan olarak SGK kaydınız yapıldıktan sonra hekimlik vazifesi yapabileceği için işe başlayacağınız işyeri hekimi bu raporu size sağlayamaz.

Akciger Grafisi veya Akciger Röntgeni Radyolojik değerlendirme raporu. Ortak Sağlık Güvenlik birimlerince de sunulabilen bir belge olup yeni işe girişlerde genellikle çalışmaya başlayacağınız şirketin danışmanlık aldığı şirket tarafından ücreti karşılığında çekilebilen bir görüntüleme tetkikidir.

Açlık Kan Şekeri , Hemogram ve Hepatit Raporu , çok sayıda kişinin çalıştığı veya sıhhi müesseselerce genellikle istenmektedir Hepatit B ve C bulaşıcılığı ve yayılımı istenmemekte olup hepatit taşıyan kişileri çalışırmama kararı da verilebilmektedir. Açlık Kan Şekeri Tip1 Tip2 diyabet rahatsızlığı olan çalışanların tesbiti ve Hemogram da ileri seviye incelemelerin yapılması gerekip gerekmediğini belirten kan tahlilidir. Genel olarak aile sağlığı merkezi tabibi talebi ile laboratuvar tahlili olarak alınabilir veya Şirketin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından da yapılabilen testlerdir.

Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah, Muhtarlık veya Nüfus idaresinden veya Edevletten onaylı belge olarak alınabilen resmi belgelerdir, fotoğraflı olarak da talep edilebilmektedir. Fotoğraflı talepler için Muhtarlık yada Nüfus müdürlüğüne şahsen müracat gerekir. Sabıka Kaydı, tüm savcılıklardan veya Edevlet üzerinden alınabilmektedir. Nüfus Cüzdan Fotokopisi , Güncel nüfüs cüzdanının arkalı önlü bir adet fotokopisi talep edilmektedir. Askerlik Durum Belgesi , erkek kişilerin askerlik ile alakalı durumlarını göstermektedir. Banka Hesap Cüzdanı , IBAN veya Banka hesap bilgilerini içeren banka çıktısı, maaş ve ödemeler için kullanılacak banka hesap bilgisi. 3-6 adet renkli vesikalık fotoğraf, bazı şirketler biyometrik fotoğraf da talep edebilmektedir, beyaz zemin önünde resmi kıyafet ile çekilen fotoğraflar iş başvurularında tercih edilmektedir. Evli kişiler veya çocuğu bulunan kişiler için evlilik cüzdanı , vukuatlı nüfüs kaydı ve eş ve çocukların kimlik fotokopileri.

Diploma Fotokopisi , mezun olunan son eğitim kurumunun verdiği diploma veya çıkış belgesi sunulmalıdır, diploma ile alakalı bir ruhsat vb işlemi olacaksa ilgili diplomanın sunulması da gerekebilmektedir. Örneğin hem MYO hem işletme fakültesi bitiren bir adayın MYO diploması ruhsat ve ustalık belgeleri gerekli olursa işletme fakültesi son mezuniyet olsa dahi MYO diploması da talep edilebilmektedir.

Artık çok talep edilmemek ile beraber eski işyerindeki çalışma dönemini gösteren çalışma belgesi de talep edilebilmektedir, bunun yerine edevletten SGK çalışan hizmet dökümü de aynı belge yerine geçmektedir.

Tüm bu belgeler hazırlandıktan sonra çalışan dosyası için gereklilikler tamamlanmıştır, sonraki aşamada şirketin mevzuatına göre değişkenlik göstermek ile beraber birçok belge imzalanarak işe başlanmaktadır, başlıcaları ; iş teklifi kabul tutanağı , İş Teklifi Kabul Dilekçesi , Aile durum bildirim formu (AGİ hesaplaması ve eş üzerinden Sosyal Güvenlik Hizmetleir vb için ), Mesai Fazla Mesai ve iş yapısı ile muaffakatnameler , iş sözleşmesi , işe başlama eğitim tutanağı , sağlık güvenlik prosedürleri eğitimi tutanağı , Kılık Kıyafet Yönetmeliği , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu muaffakatnamesi , Görev Tanımı İş Tanımı belgesi , Gizlilik Sözleşmesi ve Taahhütname gibi belgeler de işveren tarafından imzalanması talep edilebilen belgeler arasında yer almaktadır.

İş Teklifi Kabul Dilekçe Örneği	................................. ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	KONU : İŞ TEKLİFİNİZİ KABUL ETTİĞİMİN BEYANININ SUNULMASINDAN İBARETTİR.


		

	Şirketinizin tarafıma sunmuş olduğu .................... tarihli iş teklifi ile ilgili yeterli süre düşünerek teklifinizi kabul ettiğimi bildiririm. İş teklifinizde ve iş sözleşmenizde bulunan şartları okuduğumu anladığımı hiçbir etki altında kalmadan hür iradem ile kabul ettiğimi beyan ederim.

	Göreve başlamam için ...................... tarihi tarafım için uygun olup onaylamanız halinde ilgili tarihte iş başı yapabileceğimi beyan eder. Görevime başlamam için gereğini saygılarım ile arz ederim.								Tarih : 

								İsim Soyisim 

								İmza :
Scroll to Top