Hız Sınırı Cezası (Radar Cezası) İtiraz Dilekçesi

“Hız Sınırı Cezası (Radar Cezası) İtiraz Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde, tarafınıza kesilen idari para cezasına nasıl itiraz edilebileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Hız Sınırı Cezası (Radar) Cezası Nedir?

Hız sınırı, araca ve aracın kullanıldığı bölgeye göre değişmektedir. Dolayısıyla hız sınırı cezasının tutarı da duruma göre değişmektedir. Örneğin bir otomobil; yerleşim yeri ve şehir içinde 50 km, şehirlerarası 90 km, bölünmüş yol için 110 km ve otobanlarda ise en fazla 120 km hız ile sürülebilir. Bu limitlere uymayan kişiye ise belirlenen limiti yüzde kaç aştı ise o yüzde için belirlenen miktarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Belirlenen trafik prosedürleri, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınan ve alınacak önlemleri içeren Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinden ileri gelmektedir. Sizlerle paylaştığımız dilekçe örneğinde de faydalandığımız ilgili kanun metnine, yazımızın sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hız Sınırı Aşma Cezaları Ne Kadardır?

2022 yılında hız limiti aşma cezaları şu şekilde belirlenmiştir: 

 • Hız sınırını %10-30 oranında aşmanın cezası: 427 TL. 
 • Hız sınırını %30-50 oranında aşmanın cezası: 888 TL. 
 • Hız sınırını %50’den fazla aşmanın cezası: 1823 TL.
Hız Sınırı İdari Para Cezasını Ödedikten Sonra İtiraz Edilebilir mi?

Hız sınırını aşan ve yetkililer tarafından idari para cezasına çarptırılan kişi, ilgili borcu ödedikten sonra da cezaya itiraz etme hakkına sahiptir. Ayrıca, idari para cezasının ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25’lik bir indirim söz konusudur.

Hız Sınırı Ceza Davalarında Görevle Mahkeme Hangisidir?

Hız sınırı ceza davalarında yetkili mahkeme, Sulh Ceza Mahkemeleridir.

Hız Sınırı Cezası İtiraz Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Trafik cezasına itiraz, adliyeye gitmeye gerek kalmadan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılabilmektedir. Adalet Bakanlığının 20 Aralık 2019 tarihinde UYAP Avukat ve Vatandaş Portal uygulamalarında yaptığı güncelleme ile birlikte, vatandaşın idari para ve trafik cezalarına itiraz taleplerini iletmesi mümkün hale gelmiştir.

Trafik cezasına UYAP üzerinden itiraz etmek için izlenmesi gereken adımlar ise sırasıyla şöyledir:

Öncelikle “vatandaş.uyap.gov.tr” adresine tıklayıp açılan internet sayfasında giriş sekmesine tıklayınız. Elektronik ya da mobil imza ile giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfadan, “Menü” barında yer alan “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri” sekmesine tıklayınız. Ardından trafik cezasına itiraz edilecek Sulh Ceza Hakimliğinin bulunduğu ili ve ilgili adliyeyi seçiniz. Taraf bilgilerinden kişi seçip T.C. kimlik numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına giriniz. Devamında, Elektronik ya da mobil imza ile imzalanmış veya pdf formatında taranmış ıslak imzalı trafik cezasına itiraz dilekçeniz ve trafik ceza tutanağınızın taranmış hali evrak yükleme kısmından eklenmelidir. En son ise evrak gönder butonuna tıklanarak işlem tamamlanmalıdır.

Not: Dilediğiniz takdirde, eski usul ile dilekçenizi adliye yoluyla da iletebilirsiniz.

Hız Sınırı Cezası (Radar Cezası) İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hız sınırı cezasının iptali talebi ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri ve çıkarmaları yapabilirsiniz. Ayrıca, bir avukattan da yardım almanızın mahkeme süresince işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, bir avukatla da görüşmenizi öneririz.

Hız Sınırı Cezası (Radar Cezası) İtiraz Dilekçesi
         ....... SULH CEZA HAKİMLİĞİNEİTİRAZ EDEN : Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES    :

İTİRAZA KONU
TUTANAK   : T.C. ....... Otoyol Büro Amirliğinin ../../.... tarih, ... seri no ve ..... sıra numaralı, .... TL toplam tutarlı trafik idari para cezası karar tutanağı

TUTANAK TANZİM
TARİHİ    : ../../.... – Saat ..:.. 

TUTANAK TEBLİĞ
TARİHİ    : ../../....

İTİRAZ KONUSU: Trafik idari para cezasının iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR :
    Tarafıma ait ....... plakalı araç ile ilgili olarak ../../.... tarihinde “Hız sınırlarını %10’dan %30’a kadar aşmak” iddiası ile ...... sicil numaralı Genel Hizmet Polisi ..... ..... tarafından yukarıda seri ve sıra numarası yazılı Ceza Tutanağı tanzim edilmiştir. Bu tutanak ../../.... tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir (EK-1).
    Belirtilmeli ki ilgili tutanak, yasal unsurları taşımamaktadır. İddia edilen hız sınırı ihlalinin nerede yapıldığı açıkça belirtilmemiş; yer olarak sadece “..... Caddesi girişi” ibaresi kullanılmıştır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, tanzim edilecek ceza tutanağında ihlalin türünün, tarihinin ve ihlal yerinin tam ve doğru olarak gösterilmesi gerekmektedir.
    Tutanakta iddia edilen hız sınırı ihlalinin gerçekleştiği konumda uygulanan azami hız sınırı da ceza tutanağında gösterilmemiştir. Tutanakta yalnızca “Hız sınırlarını %10’dan %30’a kadar aşmak” şeklinde ihlal düzenlenmiş, azami hız sınırı belirtilmemiştir.
    Ayrıca tebliğ edilen trafik ceza tutanağında, tarafımın hız sınırını aştığına ilişkin görüntü kayıtları da bulunmamaktadır. Hız sınırının ihlal edildiğine dair görüntü kayıtlarının da ceza tutanağı ile tebliğ edilmesi zorunlu olduğundan söz konusu tutanak bu yönüyle de usule aykırıdır. Tanzim edilen itiraza konu tutanağın yasada gösterildiği şekilde düzenlenmediği açıktır. Uygulanan ceza mesnetsiz ve usule aykırıdır.
    Ek olarak, hız sınırı ihlalinin yapıldığı belirtilen cadde girişinde ve öncesinde o yerde hız sınırı kontrolü yapıldığına dair bir işaret ve uyarı levhası da bulunmamaktadır. Usul ve yasaya göre belirli bir bölgede böyle bir hız sınırı kontrolü yapılacağının uyarısı, o bölgeye girilmeden işaret ve uyarı levhalarıyla gösterilmelidir. Herhangi bir uyarı olmadığı halde tanzim edilen söz konusu ceza tutanağı bu yönüyle de usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.
    Yukarıda da arz olunduğu üzere, söz konusu hız sınırı tarafımca ihlal edilmemiştir. Diğer deyişle, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükmüne aykırılık teşkil edecek herhangi bir kural ihlalinde bulunulmamıştır. Dolayısıyla, KTK 51/2-a maddesi de dayanak gösterilerek düzenlenen ceza tutanağının haksız ve usule aykırı olduğu açıktır. Bu doğrultuda, ceza tutanağının iptali ve cezanın ortadan kaldırılması için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: KTK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Trafik idari para cezası karar tutanağı, ruhsat fotokopisi, bilirkişi raporu ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle; aleyhime yapılan işleme karşı haklı itirazlarımın kabulüne, Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin ../../.... tarih, ... seri no ve ..... sıra numaralı trafik idari para cezası karar tutanağının iptaline, tutanak ile belirlenen cezanın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. ../../....                             Ad Soyad
                               İmza

Hız Sınırı Cezası (Radar Cezası) ile İlgili Kaynaklar:

Scroll to Top