İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu

İkinci Nüsha Diploma Nedir? İkinci nüsha diploma; mezun olmuş kişinin ilk diplomasını kaybetmesi veya tahrip etmesi sonucu, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapacağı başvuruyla temin edebileceği diplomaya denir. İkinci nüsha diplomasına ilişkin birçok üniversitede geçerli yükümlülükler vardır. Örneğin ikinci nüsha diploma üzerinde “İKİNCİ NÜSHA” yazmaktadır. Diğer bilgileri de aşağıdaki başlık altından inceleyebileceğiniz gibi üniversitenizin öğrenci işleri sayfasından […]