Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi

Devlet memurlarının belirli şartları yerine getirmeleri halinde ücretsiz izin hakları bulunmaktadır. Genel olarak bu şart 5 tam yıl görev süresini doldurmaları yani 6. yıldan kıdem almaları halinde kazanılabilmektedir. Memuriyette görev veya sınıf değiştirenler, mezuniyet ile atama alanlar , terfi edenler, sınav yada yeterlilik kazanarak görev değiştirenler için toplam memuriyet süresi dikkate alınır. Askerlikte geçen süre […]