Evrak Teslim Tutanağı Örneği

Evrak Teslimi yapılmış olduğunun tescili için evrak teslim tutanağı düzenlenmesi resmi ve güvenli bir işlemdir. Evrak Teslim Tutanağı ile tutanak altına alınan evrakların teslim eden tarafından teslim alana teslim edildiği karşılıklı imza altına alınmış olur. Tutanak ilgili evrakların teslim edildiğine dair resmi belgedir idari ve adli tüm işlemlerde ilgili evrakların tutanak tarihinde teslim alan kişiye […]