Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Kısaltması TİGEM olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün temel görevi Türkiyedeki tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi olarak düşünülmelidir. Tarım için en önemli girdilerden olan sertifikalı tohumların tarımsal faaliyetleri ile uğraşan kişilere en uygun maliyetler ile ulaştırılması, tohumda dışa bağlılığın önüne geçilmesi […]