Şerh Kaldırma Dilekçe Örneği

Şerh Nedir? Tapuya şerh koymak, taşınmaz bir malın sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için konulan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulamadır. Tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenir. Bu uygulama, taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkının bulunduğunu gösterir. Ayrıca tapu üzerine farklı nitelikler taşıyan şerhler de konulabilir. Önalım hakkı (şufa), geri alım hakkı (vefa), satış vaadi, […]