Plankote Dilekçe Örneği

Plankote Nedir? Plankote, bir projenin yapılması ve uygulanması sırasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmelerle aynı olmakla birlikte hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir. Plankote Ölçümü Nasıl Yapılır? Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır. 1. Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme […]