Okul Aile Birliği Dilekçe Örneği

Okul Aile Birliği Dilekçe Örneği okul aile birliğine bir istemin yada bilginin sunulması için yazılması gereken dilekçedir. Okul Aile Birliklerinin temel görevi Devlet okullarında aile birliklerinin yetki alanlarına giren konuların yönetimi ve denetimidir. Okul aile birlikleri okulda öğrencisi bulunan veliler ve Okul Müdüründen oluşan bir tüzel kişiliktir. Yetkileri, Görevleri , Sorumlulukları Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı […]